A kötelességvállalás útja

2017. május 16., kedd

A közelgő presbiterválasztásra készült elcsendesedéssel és előadásokkal a Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSz) közös konferenciájának közel kétszáz résztvevője a Dunamelléki Egyházkerület székházában április 29-én.

Gyönyörű útkeresés

„Isten népének szerény, de látható része jött el, hogy Isten előtt elcsendesedve keresse helyét, ahogy annak idején keresték a tanítványok is a húsvéti utáni, nagy csendben" – mondta áhítatában Kocsev Miklós. A Károli Gáspár Református Egyetem professzora a Jn 21,1–14 alapján arról beszélt, milyen gyönyörű folyamat azoknak a tanítványoknak az út- és feladatkeresése, akiket egyháza oszlopainak hívott el az Úr. „Jézussal nem csak találkozunk: ő vendégül lát minket, és jelenlétének biztonságát ígéri nekünk" – emelte ki a lelkipásztor. Hozzátette: a Tibériás-tengeri halfogásnál összegyűlt tanítványok a keresztyén gyülekezet sokszínűségének hordozói – Jézus Krisztus elfogadja ezt a sokszínűséget, és keresi velük a jövendőt. „Sok a gyors, lendületes, naprakész gyülekezet, és sok az alig ismert, kis közösség, akik csendben végzik értékes munkájukat. A tanítványok között is ott volt a mindig tettre kész Péter, és ott voltak a csendes hálómosók is. Jézus mindannyiuknak új látást adott régi, használhatatlan tudásuk mellé, csodájával erősítette őket. A tanítványok rájöttek, hogy újra fel kell találniuk magukat a Mester szavai nyomán, újra kell rendezni magukat. A kilátástalanságból egyedül Jézus jelent kiutat, ő válik értelemmé életünk értelemkrízisében. Jövőt kínál a találkozásra, amellyel újra rálátnak az élet értelmére tanítványai" – mondta az igehirdető, és ezt a találkozást kívánta a konferencia résztvevőinek.

Segíteni a gyülekezeteket

A továbbiakban P. Tóthné Szakács Zita elnök a Nőszövetség, Szilágyi Sándor ügyvezető igazgató az MRPSz munkáját mutatta be. Ezek a civil szervezetek a Magyarországi Református Egyház részeinek tekintik magukat, és munkájuk alapvető célja, hogy segítsék a gyülekezetek működését, a helyi szinten elvégzett munkát, és hálózatot alkossanak a református közösségek között, így hordozva egymás terheit és teremtve lehetőséget a jó gyakorlatok megosztására. Nemcsak céljaikban, tagságukban is van átfedés: az MRPSz 1340 tagjának több mint harminc százaléka nő, emelte ki Szilágyi Sándor.

Presbiternek nem lehet születni

A presbiterválasztáshoz közeledve nem kerülhető meg a kötelesség kérdése – erről Jákob János dandártábornok, tábori püspök tartott előadást, amelyben elmondta: korunk emberei igencsak kerülik a kötelezettségekkel járó helyzeteket, pedig csak ott képzelhető el ép társadalom, ahol annak tagjai vállalják az Isten rendje szerinti kötelességeiket férfiként és nőként a családban és a nagyobb közösségekben egyaránt. „A kötelesség: sorsunk fedőneve, és életünk nagy kérdése, hogy teljesíteni tudjuk-e azt" – mondta a tábori püspök, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy senki nem születik sem élsportolónak, sem katonának, sem presbiternek: mindegyik hivatáshoz hosszú, nehéz, sok önmegtagadással és harccal járó út vezet, amelynek elengedhetetlen része a felelősségvállalás a közösségben, odafigyelve annak igényeire. Akárcsak egy harckocsinál, úgy van a gyülekezeti életben is: ha nincs mindenki a helyén, és nem végzi ott lelkiismeretesen az ő személyes feladatát, a többiek munkája is kárba vész. A kötelesség emberi akarat és hajlandóság nélkül kényszer – ezekkel azonban a csontokba rekesztett tűz, amellyel egy akarattal dolgozhatnak együtt azok, akiket a missziói parancs és Jézus Krisztus vére szervez közösséggé. A rend, amely közöttük van, az isteni gondviselés eszköze – jelentette ki Jákób János.

Kiadvánnyal segítik a felkészülést

A hatévenként esedékes presbiterválasztás rendjéről Szilágyi Sándor tartott előadást, ismertetve az MRPSz erre az alkalomra kiadott, a választásra felkészülést segítő füzetét, amelyet a választási folyamat megkezdéséig minden gyülekezetbe eljuttatnak majd. A kiadvány a presbiteri tisztség bibliai, hitvallási, egyháztörténeti és jelen egyházjogi alapjainak bemutatása mellett a tisztségre jelöltek önvizsgálatát is segíti Cseri Kálmán, a közelmúltban elhunyt pasaréti lelkipásztor igetanulmányaival és a szóládi gyülekezetben használt presbiterválasztási kérdőívvel. Az ügyvezető igazgató egyúttal emlékeztette a résztvevőket, hogy az első magyarországi presbitérium éppen négyszáz éve jött létre Pápán – ennek emlékére az augusztus 18. és 20. között a dunántúli városban tartandó presbiteri konferencián márványtáblát helyeznek majd el, amelyre a konferencián is gyűjtöttek adományokat. Szilágyi Sándor ismertette az MRPSz által javasolt választási menetrendet is, amelyet szintén tartalmaz a kiadvány. Veress Sándor dunamelléki világi főjegyző hozzátette: javasolt már a nyári szünet előtt felállítani a jelölőbizottságokat, hogy bőven legyen idő kinek-kinek családjával együtt felelősen végiggondolni, vállalja-e a presbiter szolgálatot a következő hat évben.

Az imádság szolgálata

A konferencia résztvevői hallottak a közelgő Református Zenei Fesztiválról és az idei Református Énekek-koncertről is Böszörményi Gergely fesztiváligazgatótól, aki a gyülekezetek együttműködését kérte az immár 2004 óta május utolsó hétvégéjén megtartott, formabontó missziós és közösségi alkalomban való részvételben, Fodorné Ablonczy Margit és Fodor Attila pedig a női és férfi szerepekről tartottak előadást a hallgatóságnak. Férfi és nő egymás mellé rendeltségben él a teremtés rendjében, különbözőségeik ellenére egymást kiegészítve. Női feladat munkálni a szépséget, megélni az anyaság titkát, végezni az imádság szolgálatát, ápolni a kapcsolatokat, a közösséget, bátorítani, emlékeztetni, olyan életbölcsességgel lenni jelen, amely kovásszá lesz a közösségben. A férfi feladata pedig, hogy olyan hite legyen, amely méltó rá, hogy megélje és megmutassa a világban: erős, harcos, kemény, kitartó, meg nem alkuvó, közösségben megharcolt. A konferencián elhangzott: sok nő szolgál presbiterként, gondnokként, lelkipásztorként, Isten elhívott munkatársaként – a közelgő választásra talán feladat lehet az ő környezetükben élő férfiakat is megszólítani, felelősségvállalásra buzdítani.

Bagdán Zsuzsanna, fotó: Vargosz

A cikk nyomtatott változata megjelent a Reformátusok Lapja 2017. május 14-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.