Jézusi lelkülettel

2016. december 09., péntek

„Az adni tudás mellett tanuljuk meg Jézus Krisztustól a kérés művészetét is" – mondta Bogárdi Szabó István azon az ünnepségen, melyen a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) köszönetet mondott idei támogatóinak adományaikért és önkéntes munkájukért.

„Sokan sokféleképpen szokták bírálni az adakozókat, jótékonyságot – ugyan, mit ér az a kevés, amit adni tudunk? Mire elég, amit egy ember el tud végezni? Biztosan el takargatunk ezzel valamit –, de János apostol egyenesbe állít minket, mindenfajta cinizmussal, bírálattal és gyanakvással szemben.” A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke János első levelének második része alapján a krisztusi indulatról beszélt a december 7-i eseményen.  Aki úgy él, hogy „Jézus Krisztusban van”, az nem hazudik – mondta a püspök.

Őbenne lenni – ezzel a kifejezéssel János a filippibeliekhez írt levélben megtalálható korai keresztyén himnusz mondanivalójára erősít rá: „az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt”. Szeretetnek, érzületnek, első mozgatónak, indító oknak is mondhatnánk az indulat kifejezést, mely minden további lépést meghatároz. „Az jár világosságban, aki úgy él, azzal az indulattal, mint Jézus Krisztus. Ez lépésről lépésre megtanulható, de leginkább elkérhető.” Bogárdi Szabó István a segélyszervezet nevében is megköszönte minden jótevő adományát – biztosítva őket, hogy az eljutott oda, ahová szánták –, végül azt kívánta: „kapjuk meg a kérni tudás művészetét is, hogy a krisztusi indulat a miénk legyen!”

Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtását követően Beszterczey András, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője beszámolt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány elmúlt tíz évéről, hálát adva azért, hogy mások segítségével áldássá tudtak lenni a rászorulók számára – természeti katasztrófák idején és a hétköznapokban egyaránt. Az MRSZ sokszínű tevékenységének ismertetése után kézfogással és jelképes ajándékkal köszönte meg a támogatók adományát, idejét, munkáját, szeretetét és imádságát. Az ünnepségen Mága Zoltán is közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus zenekar tizenegy tagjával.

reformatus.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió