Lelkészeket szenteltek egyházunkban

2016. november 12., szombat

Félszáz új lelkipásztor kezdte meg szolgálatát a Magyarországi Református Egyházban (MRE): a szeptemberi egységes lelkészképesítő vizsgán megfelelt teológusokat az előző hetekben szenteltek fel a négy egyházkerületben. Ismerjék meg őket összeállításunkból!

Mind a négy magyarországi református egyházkerületben lelkészszentelő istentisztelettel egybekötött közgyűlést tartottak az elmúlt hetekben, melyeken összesen negyvenhárom (Dunamelléken négy, Dunántúlon kilenc, Tiszáninnenen tíz, Tiszántúlon húsz) új református lelkipásztor szolgálatára kérték Isten áldását elöljáróik. 

„A lelkészszentelés egyházunk életének egyik legfelemelőbb pillanata, melyen fiatal, az anyaszentegyház iránt elkötelezett lelkészek kapnak teljes felhatalmazást a szolgálatra. Az egyházi szolgák feladata egybegyűjteni a szent gyülekezetet, ott Isten igéjét magyarázni, tanítani a tudatlanokat, haladásra ösztönözni az Úr útján hátramaradókat, vigasztalni és erősíteni a kislelkűeket" – hangsúlyozta Ábrám Tibor tiszántúli főgondnok, az MRE Zsinatának világi alelnöke.

A Magyarországi Református Egyház lelkészek jogállásáról és szolgálatáról szóló törvénye értelmében azokat a diplomát szerzett teológusokat lehet lelkésszé szentelni, akik sikeres lelkészképesítő vizsgát tettek. Az idei egységes lelkészképesítő vizsgán – melyet szeptember 13-án és 14-én tartottak az MRE zsinati székházában – ötvenhatan adtak számot tudásukról, köztük határon túli hallgatók is. A sikeres vizsgát tettek kérelmezhették lelkipásztorrá szentelésüket, szentelésre bocsátásukról az egyházkerületi közgyűléseken döntöttek, szintén ott adták át számukra a lelkészi okleveleket.

Tiszántúlon nincs hiány


A sort a tiszántúli egyházkerület nyitotta, melynek közgyűlése húsz lelkipásztor (Bedekovics Péter Pál, Bernáthné Dr. Somogyi Márta, Csatári Bíborka Lilla, Dénes Ágota, dr. Kókai Nagy Viktor, Kurucz Tímea, Lucski Márta, Molnár Máté, Nagyné Török Csilla, Németh Csaba, Oláh Szilvia, Péter-Szarka Zsófia, Pocsaj László, Porcs Mária, Porkoláb András József, Repelik Zsuzsanna Eszter, Simon Döme András, Szappanos Kitti, Szikszai Erzsébet és Takács Anett) felszentelési kérelmét engedélyezte. Az ünnepi istentiszteletet október 8-án tartották a Debreceni Református Nagytemplomban.

„Ötszázötven fölött van a lelkészek száma a Tiszántúlon, így most nincs hiány, és remélem nem is lesz. De azon kell dolgoznunk, hogy ez az egyenletes utánpótlás meglegyen, és ehhez kérnünk kell az Isten szent lelkét, hogy buzdítson fiatalokat arra, hogy vállalják az Ő szolgálatát egy életen keresztül" – mondta Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az Európa Rádió riporterének.

Dunántúlon díjakat is osztottak

November első hetében tartották a dunántúli egyházkerület ünnepi közgyűlését, melyet követően kilenc lelkipásztort szenteltek: Balogh Márk Dávidot, dr. Csütörtökiné Lőrinczi Tünde Delinkét, Deák-Vaizer Viktóriát, Erlitz Anitát, Nagy Pétert, Papp Szabó Szimonettát, Szép Sándort, Szépné Czippán Noémit és Szücs-Nagy Kingát.

Az ünnepségen kitüntetéseket is osztottak: Pro Pannonia Reformata Díjat vett át Lentulai Attila, a Pápai Református Egyházmegye tiszteletbeli esperese, Mészáros Szilvia, a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola pedagógusa és Poth Ferenc, a Felsőmocsoládi Református Egyházközség gondnoka. 

Kitárt szívek Tiszáninnenen

Göncön tartotta közgyűlését a tiszáninneni egyházkerület november 5-én. Arany-Michels Richárd, Baintner Flóra, Bobok Ágnes, Fedorné Kiss Gabriella, Fejes Lilla, Kertész Adrienn, Lencsés Noémi, Szoboszlai Beáta, Uzsoki András és Uzsoki Andrásné a helyi református templomban tett lelkészi fogadalmat és fogadta az áldást.

„Tanulmányaitok sikeres befejezése után kitárult a mi szívünk előttetek, és így fogadunk be ma benneteket. A szentelés által jelképesen valami olyat terítünk a palást fölé a vállatokra, amit nem tehettek le, mert nem ti vettétek magatokra" – fogalmazott a 2Kor 6,11-13 alapján tartott igehirdetésében Csomós József püspök, aki szerint azért tárta ki Isten a lelkipásztorok szívét, hogy meghallják hívó szavát. „Viszonzásul tárjátok ki szíveteket, és a zsigereitekben érezzétek azt, hogy milyen küldetésben jártok: az egyház Urának szavát, az örömhírt vigyétek, mondjátok és mutassátok egy örömtelen világban!" 

Eskütétel Dunamelléken


A dunamelléki egyházkerületben a november 10-i közgyűlésen tettek esküt a végzős teológusok. Lelkészi oklevelét átvehette Ablonczy Áron, Czentnár Simon, Édes Gábor, Kertész Dániel, Kozák-Bella Virág, Nagy Dávid, Nagy József, Oravetz Anett, Péter Henrietta, Szabó István és Tihanyi Kristóf.

A közgyűlés után, este hat órakor a Kálvin téri református templomban négy lelkipásztort szenteltek fel: Máté Csaba Sándor tiszakécskei, Sáska Attila délegyházai, Molnár Ambrus balassagyarmati lelkészeket, valamint dr. Németh Balázs egyetemi lelkészt. Az ünnepi istentiszteleten Bogádi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét.

A felszenteltek önálló lelkipásztorokként folytathatják szolgálatukat. A lelkészi szolgálat legfontosabb területei – az egyházi törvények szerint – az Ige hirdetése, a keresztség és az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés (szimbolikus és kazuális szolgálatok), egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyházi igazgatási tevékenységek végzése.

Reformatus.hu–összeállítás

Forrás, fotók: parokia.hu, refdunantul.hu, tirek.hu, ttre.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.