A CEC nyílt levele Európa jövőjéről

2016. június 21., kedd

Milyen jövőt szánunk Európának? Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) Budapesten megválasztott vezetőtestülete nyílt levélben fordult tagegyházaihoz és partnerszervezeteihez.

A CEC vezetőtestülete június 8. és 10. között tartott ülésén fogalmazta meg és hagyta jóvá az egyre több kihívással szembesülő Európa aktuális helyzetéről írt nyílt levelét, amelyet valamennyi tagegyházának és partnerszervezetének, köztük az MRE Zsinatának is elküld. A levél meghívás arra, hogy Európa jövőjéről és az egyházak szerepéről egyeztessenek a kontinens protestáns, anglikán és ortodox egyházai.

Az Egyesült Királyságban kiírt népszavazás csak egy jel a sok közül arra, hogy milyen nehézségekkel szembesül Európa. A néhány évtizede még oly nagyra értékelt törekvést az európai egység és együttműködés elmélyítésére mára egyre nagyobb kételkedés övezi. Egyházak kontinens szerte aktívan járultak hozzá az európai projekthez, felemelve támogató hangjukat, hangsúlyozva az egyházak társadalmi szerepvállalását, kiemelve az egyházak, az erkölcs és az értékek fontosságát a folyamatban, túlmutatva a gazdasági jólét biztosításának szempontján.

A brit EU népszavazást szem előtt tartva fordulunk a CEC tagegyházaihoz, partnerszervezeteihez és nemzeti ökumenikus tanácsokhoz. Bár az Európai Uniónak kiemelt szerepe és felelőssége van a kontinens életében, tudatában vagyunk annak, hogy Európa sokkal több, mint az EU. Valamennyi uniós és Unión kívüli tagegyházunk válaszát örömmel fogadjuk. Mindannyiunk véleménye fontos a kontinens jövője kapcsán, amikor Európát közös otthonunkként együtt igyekszünk formálni.

Ezzel a levéllel széleskörű konzultáció indul el a CEC és tagjai között, amely egyben a 2018. évi nagygyűlés előkészítéseként is szolgál.  

A nyílt levél teljes szövege a CEC honlapján olvasható.

Az európai értékközösség megerősítését célzó ökumenikus kezdeményezés a CEC és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által 2001-ben közösen elfogadott Ökumenikus Chartában már megfogalmazott konszenzusra épít, miszerint „az egyházak előmozdítják az európai kontinens egyesülését. Közös értékek nélkül nem alakítható ki tartós egység. Meggyőződésünk, hogy a keresztyénség/kereszténység lelki öröksége inspiráló erőt jelent Európa meggazdagítására. Krisztust követő hitünk parancsára minden képességünkkel azon munkálkodunk, hogy létrejöjjön az emberséges és szociálisan érzékeny Európa, ahol érvényesülnek az emberi jogok és azok az alapértékek, amit a béke, az igazságosság, a szabadság, a türelem, az esélyegyenlőség, valamint a szolidaritás jelentenek. Fontosnak tartjuk az élet tiszteletét, a házasság és a család értékét, a minden mást megelőző elkötelezettséget a szegények mellett, a megbocsátás készségét és mindenben az irgalmasságot.” A nyílt levélként hivatkozott dokumentum a közös értékek mentén sürgeti az egyházak együttműködését, különös tekintettel a sokrétű krízisre: a fegyveres konfliktusokra, a terrortámadásokra, a migrációra, a gazdasági és valuta krízisre, a növekvő euroszkepticizmusra és demokrácia deficitre.

Külügyi Iroda

Forrás: www.ceceurope.org

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.