Véget ért a partneregyházak konzultációja

2016. június 03., péntek

„A menekültek segítése közös keresztyén felelősségvállalásunk elkerülhetetlen következménye" – mondta Manfred Rekowski, a Rajnai Protestáns Egyház lelkészi elnöke a menekülthelyzet kihívásairól, az európai református egyházak felelősségéről és lehetőségeiről tartott budapesti egyeztetés utáni sajtótájékoztatón. A találkozó témáit a Református Egyházak Világközösségének (REV) munkacsoportja gondozza majd tovább.

Tizennégy ország református egyházvezetői, valamint menekültekkel dolgozó egyházi szakemberei tanácskoztak június 2-án és 3-án a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinati székházában. A mostani találkozó a Rajnai Egyház januári partneregyházi konzultációjának folytatása volt, melyen egyházunkat Bogárdi Szabó István püspök képviselte.

Balról jobbra: Ódor Balázs külügyi irodavezető, Manfred Rekowski rajnai lelkészi elnök, Doris Peschke CCME főtitkár, Martina Wasserloos-Strunk REV-alelnök, Bogárdi Szabó István lelkészi elnök

„Nem mindenben értettünk egyet, nem mindig értettük egymást, de egy közös hit gyermekei, egy család vagyunk, a vitás kérdéseket a családi asztalnál kell megbeszélnünk” – indokolta az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, mi indította németországi látogatásán arra, hogy az őszinte légkörben zajló párbeszéd budapesti folytatását kezdeményezze. Hozzátette: Európa vezetői eltanulhatnák a reformátusoktól ezt a hozzáállást, s direktívák megfogalmazása helyett gyakrabban kellene meghallgatni egymás nézőpontját. Mint mondta, az Európát sújtó menekültválság egyik oka a közel-keleti háborús helyzet, s míg az meg nem oldódik, a tömegek vándorlása nem marad abba. A püspök ugyanakkor az ukrajnai válságra is emlékeztette az újságírókat, melynek következtében „Lengyelország jelenleg a második legtöbb menekültet befogadó ország Európában”.

Ugyanaz a globális problémakör tizennégy országban tizennégyféle helyzetet, tapasztalatot és hozzáállást szült, a Rajnai Egyház vezetőjére épp ezért tett nagy benyomást, hogy a találkozón minden egyház hallatta hangját, elmondhatta véleményét. Ugyanakkor Martin Rekowski hozzátette: a maga módján mindegyik keresztyén közösség aktívan segíti a menekülteket. „A menekültek segítése közös keresztyén felelősségvállalásunk elkerülhetetlen következménye” – tette hozzá. 

A találkozón a különböző nézőpontok mellett fontos szempont volt a szolidaritás: Doris Peschke, az Európai Egyházak Migrációs Bizottságának (CCME) főtitkára arra emlékeztetett, hogy az egyházak számára az Európába érkezők elsősorban emberi lények, s csak másodsorban menekültek vagy a migránsok. „Aggodalommal nézzük egyfelől a növekvő félelmet Európában, másfelől a csempészútvonalakon zajló tragédiákat. Teret kell adnunk az Európába érkezők és az itt élő embereknek, hogy találkozzanak egymással” – mondta a főtitkár.

A CCME azon dolgozik, hogy a menekülő embereknek legyen lehetőségük biztonságos körülmények között védelmet találni. Doris Peschke példaként a Valdens Egyház és az olasz kormány együttműködését hozta fel a libanoni menekülttáborok lakói között, valamint egyházunk menekültmissziós szolgálatát, annak beilleszkedést segítő programjait. Bogárdi Szabó István hozzátette: meg kell különböztetni a háború vagy ökológiai katasztrófa elől menekülőket és a gazdasági bevándorlókat, de elfogadhatatlannak tartja, hogy erre épülve virágzik az emberkereskedelem, s hamis képet igyekeznek mutatni számukra Európáról, mintha itt nem kellene erőfeszítéseket tenni, keményen dolgozni a boldogulásért.

„Egy közös Lélek mozgat minket” – foglalta össze az elhangzottakat Martina Wasserloos-Strunk. A REV európai alelnöke arról beszélt, hogy ezt a szellemiséget viszi tovább az a munkacsoport, melyet a közelmúltban hozott létre a református világközösség, s melynek feladata lesz a mostani konzultáció eredményeinek továbbgondozása: jó gyakorlatok gyűjtése, a közel-keleti keresztyén egyházakkal való kapcsolattartás és az egyházvezetők segítése, hogy tudjanak véleményt formálni és aktívan részt venni a segítésben. Mint mondta: „nemcsak a közösség keresése, hanem a társadalmi igazságosság kérdésének napirenden tartása is református sajátosság”. A munkacsoport következő ülését Görögországban tartja, meglátogatva a menekültek segítésében példaadó szolgálatot végző Görög Református Egyházat.

Kommunikációs Szolgálat, fotó: Vargosz

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió