Református kitüntetettek

2016. március 16., szerda

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából állami kitüntetéssel díjazottak között elismerésben részesültek református személyiségek, valamint református intézményeink több munkatársa is.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Csomós József tiszáninneni püspök „példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és vezetése terén, illetve a régió érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként", valamint Varga Attila alkotmányjogász, királyhágómelléki főgondnok és Szakály Sándor történész, egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetének munkatársa.


Csomós József püspök a kitüntetés átvétele után

Széchenyi-díjat kapott Imre László irodalomtörténész, a Debreceni Református Teológia díszdoktora. A Kálvin Kiadónál 2010-ben Új protestáns kulturális önszemlélet felé címmel megjelent kötetének fülszövege szerint „irodalomtörténeti kutatásaival régóta munkálja a magyar protestáns kultúra rehabilitálását" azzal, hogy „elfeledett vagy elhallgatott műveket és szerzőket emel vissza a köztudatba".

Családja és életútja révén – nagybátyja és keresztapja Makkai Sándor, Erdély híres írója és református püspöke volt – sok szállal kötődik a reformátussághoz és a református egyházhoz a Kossuth Nagydíjjal kitüntetett Makkai Ádám költő, műfordító, nyelvész is.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Ötvös László költő, egyháztörténész, bibliakutató, református lelkész, valamint Szathmáry Béla, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírója, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézetének igazgatója. Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Baráth Julianna nyárádi lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi szaktanácsadója, Papp Gábor hévízi polgármester, veszprémi egyházmegyei gondnok, és Szabóné Csökmei Edit törökszentmiklósi lelkész, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola vallástanára. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Bereczky Ildikó, a Harkány-Márfai Református Társegyházközség lelkésze.

Táncsics Mihály-díjat kapott Faggyas Sándor újságíró, a Protestáns Újságírók Szövetsége alelnöke.

Semmelweis-díjjal ismerték el Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese munkáját.

Ablonczy László esszéíró, kritikus, színház- és kultúrtörténész – 2001–2003 között a Reformátusok Lapja munkatársa – József Attila-díjat vehetett át.

Reformatus.hu – fotó: Illyés Tibor/MTI, Botár Gergely/kormany.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.