A Zsinati Tanács tagjai

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsának tagjai a XIV. zsinati ciklusban.

 • Dunamelléki Egyházkerület

  Szabó István dr.
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
  Veres Sándor
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Él az Úr!" (Zsolt 18,47)
  Csuprik László
  Tagság jellege: világi 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Tolnai Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.) 
  Nyilas Zoltán
    Tagság jellege: lelkészi 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Északpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)
  Szánthó György dr.
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Takaró András
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Kiskunlacházi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Délpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  

 • Dunántúli Egyházkerület

  Steinbach József
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
  Huszár Pál dr.
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  gazdasági, külügyi
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
  Köntös László
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
  Szolgálati helye:  Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
  Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)
  Baráth István dr.
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Szűcs Attila
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

 • Tiszáninneni Egyházkerület

  Csomós József
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Gönci Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Ábrám Tibor
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó: „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15)
  „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) 
  Pásztor Dániel
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  Sajóvelezdi Református Egyházközség
  Mottó:  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)
  Thomka István
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Utaid, Uram, mutasd meg" (25. zsoltár)
  Victor Dániel
  Tagság jellege:  világi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  világi tanácsos
  Mottó:  „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)
  Szűcs Endre
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  

 • Tiszántúli Egyházkerület

  Fekete Károly dr.
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Adorján Gusztáv Tamás dr.
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi főgondnok
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)
  Derencsényi István
  Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva 
  Egyházkerületi tisztség: lelkészi főjegyző 
  Szolgálati helye: Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39 
  Balogh Sándor
  Tagság jellege: világi 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok 
  Mottó: Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28)
  Bátori Gábor dr.
  Tagság jellege: világi 
  Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi közgyűlés tagja 
  Szolgálati helye: Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: világi főjegyző 
  Mottó: „Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7)
  Csabina Sándor dr.
  Tagság jellege: világi 
  Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (debreceni egyházmegye) 
  Mottó: „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18) 
  Nagy Zsolt
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
  Szolgálati helye:  Biharkeresztesi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (bihari egyházmegye)
  Mottó:  „Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
  Vad Zsigmond
  Tagság jellege:  lelkészi
  Egyházkerületi tisztség:  külügyi, ökumenikai előadó
  Szolgálati helye:  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Külügi és Ökumentikus Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Debreceni Egyházmegye)
  Mottó:  Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)

 • Tisztségüknél fogva

  Gér András László
  Tagság jellege: hivatalból, zsinati tanácsos
  Szolgálati helye:  Zsinati Hivatal
  Mottó:  „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)
  Veres Lajos, dr.
  Tagság jellege:  hivatalból, zsinati jogtanácsos
  Szolgálati helye:  
  Mottó:  

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.