Főelőadások (Konfi+ 2014)

A Konfi+ idei főelőadásait Hámori Ádám, Komlósi Piroska, Püski Dániel és Lovas András tartják. Mondanivalójukat az alábbi vázlatok alapján fejtik majd ki.

0. "Ezek a mai fiatalok?"

Hámori Ádám, szociológus, főiskolai tanársegéd
08.24. vasárnap 19.15

Az előadásban a Magyar Ifjúság 2012 kutatás adatainak másodelemzése segítségével a mai 18-29 éves fiatalokról szóló közhelyek nyomába eredünk, bízva abban, hogy a végén a hallgatóság valamivel jobban fogja érteni, kikhez is szól igazából a küldetése. Valóban szekularizáltak, érdektelenek, individualizálódnak, jövőkép nélküliek, isznak-csajoznak-drogoznak-buliznak, és kivándorolnának a mai fiatalok? És akár igen, akár nem, milyen mondanivalója lehet hozzájuk egy lelkésznek vagy egy gyülekezeti munkatársnak?

 

I. Személyiségfejlődés és spiritualitás sajátosságai a fiatal felnőttkorban

Komlósi Piroska, pszichológus, docens, KRE BTK
08.25. hétfő 8.30

Az előadásban az alábbi témakörök felvázolását tervezem.
1. Az ifjúkor a lezárult kamaszkorra épül. Hogyan sikerült a kamaszkor fejlődési feladatait teljesítenie? Mely elemek várnak még fejlesztésre? Hogyan segíthet ezekben a lelki vezető, a kortársak, illetve a hit?
2. Az eddigi személyiségfejlődési fázisok kulcs elemei kialakultak vagy hiányoznak?
(Gondoljuk át a tárgykapcsolat – elmélet, kötődés-elmélet, pszichoszociális fejlődés, valamint a spiritualitás fejlődése szempontjából. )
3. Családból jönnek – közösségbe (gyülekezetbe) mennek. A rendszerek
hierarchiájában meg kell találják a helyüket, szerepünket, örömüket: biztonságukat.
4. Generációk között növekszik a szakadék – kommunikációs híd a szeretet.
5. Kommunikációs segítségek a kapcsolat kiépítéséhez és ápolásához.

 

II. A fiatal felnőtt korosztály egyéni igényei a vallásosság megélésében- egyetemi gyülekezetek, fiatal felnőttek számára szerveződő körök, csoportok sajátosságai

Püski Dániel, Debrecen egyetemi lelkész
08.26. kedd 8.30

1. Addig vezethetsz, ameddig te is eljutottál, onnantól már csak kísérhetsz!
o Te meddig jutottál el a növekedésben?
o Értelmileg, érzelmileg, hitismeretben, Bibliaismeretben,
o 18 éves korra már annyira kialakul az alapkaraktere az egyes fiataloknak, hogy tudnunk kell ehhez alkalmazkodni (tipológiák) - ismered-e a saját karaktered?
o Ebből meg kell tanulnunk: más karaktereket elfogadni, kommunikálni velük, kezelni a kérdéseiket, alázatosnak lenni a saját alkalmasságunkat illetően.

2. Fiatal felnőtt vagy ifis!?
o A korosztály szociokultúrális bemutatása (mai kultúra, vallási háttér)
o 18 éves kor után felnőttként kell kezelni (felelősség átadása, döntési kompetenciák, stb.) az egyetemistákat
o (Exkurzus: egyetemista és D+ mint két külön korosztály.)
o Beavatás a gyülekezetbe. Hogyan lesz felnőtt a fiatalból?

3. Az egyetemi gyülekezet, mint nem tökéletes példa
o A Debreceni Egyetemi Gyülekezet rövid bemutatása
o A gyülekezeti tagjaink jellemzése (vallási háttér)
o Alkalmaink
o Lelkigondozás, beszélgetés
o Egyéb lehetőségek

4. Nincs olyan, hogy "a gyülekezet"
o Teológiailag és gyakorlatilag sem helyes az ifit/egyetemi gyülekezetet a nagy gyülekezet előzményének tekinteni.
o Az ifiben/egyetemi közösségben megszerzett élmények és kapcsolatok mindannyiunk számára alapvetőek és ezért olyan nehéz bekapcsolódni "a nagy gyülekezet" életébe.
o Ha stílusban, értékrendben, látásban a kettő nem kompatibilis, akkor nem is lesz (vagy alig) átmenet.
o Ezért közelíteni kell egymáshoz az ifjúsági és a felnőttek közti munkát.

 

III: A 18-30 évesek integrálása a többgenerációs gyülekezetbe- tanítványság, elköteleződés segítése, felnőtt konfirmáció

Lovas András, Bp. Gazdagrét vezető lelkész
08.27. szerda 8.30

Az konferencia alap kérdése: Hogyan szólítsuk meg a fiatal felnőtteket?

1.Miért tesszük fel a kérdést?
• Az evangélium és én
• Hamis motivációk
• Személyes motiváció

2.Hova hívjuk őket?
• Az evangélium és a gyülekezet
• Hogyan testesül meg az evangélium a gyülekezetben?

3.Hogyan hívogassuk a fiatalokat?
• Az evangélium és módszer
• Az elköteleződés problémája
• Hogyan tudunk bátorítani, lelkigondozói módon támogatni?

4.Ha mindez az elmélet, hol kezdhetem el?
Térjünk vissza az elejére: Hogy állok az evangéliummal? Miért vagyok ott, ahol vagyok? Mi mozgat? Együttérzek-e a fiatalokkal? Hogyan vagyok a gyülekezettel, Isten népével és egyházával? Szeretem, vagy neheztelek rá? Istené vagy a magamé? A magam sikere, a magam kudarca, vagy Isten munkája? Hol találkozom velük? Mennyire ismerem őket?

Ez történik továbbiak →