Szemináriumok (Konfi+ 2014)

Minden nap 5-6 féle szeminárium közül választhatnak a résztvevők, melyek egy-egy modell, szakmai kérdés bemutatására szorítkoznak, amely kedvet hozhat a további elmélyüléshez az otthoni munka során.

Szeminárium 1.:

Csoportdinamika – Komlósi Piroska, docens

A csoportok kialakulásának és fejlődésének tipikus és szokatlan jelenségeivel foglalkozunk, elsősorban abból a szempontból, hogy ezekben a helyzetekben mik a vezető feladati és lehetőségei. Különös hangsúlyt helyezünk a negatív feszültségek kezelésére, feldolgozási módszereire.

Szeminárium 2.:

Időgazdálkodás – P. Tóth András

Minden óra, amit időgazdálkodásra fordítasz, órák ezreit eredményezi hosszútávon. Bárcsak lenne még egy napom, akkor rendesen fel tudnék készülni a vizsgára! Bárcsak reggelente úgy tudnék felkelni, hogy teli vagyok energiával! Bárcsak kevesebb időt kellene tanulással töltenem, és többet lehetnék a barátaimmal! Bárcsak nem 24, hanem 36 órával állna egy nap!

Ismerősek a fenti mondatok? Ha igen akkor a várunk a tréningen!

Szeminárium 3.:

Szexualitás kezelése fiatal felnőtt korban – Végh Noémi, Járay Márton

Méltánytalanul kevés hangot kap a szexualitásról való közös gondolkodás, beszélgetés a mai egyházi életben, ugyanakkor a fiatalságot talán legmélyebben és legsürgetőbben érintő kérdésről van szó. Sokszor álmegoldásokat adunk, bevett ideált hangsúlyozunk, a valódi kérdések talán elő sem kerülnek, és rettenetesen ijesztőek is. Tavaly nyáron a MEKDSZ-es diákok egyöntetűen kérték, hogy a szexualitás legyen téma a nyári táborban. Erre az alkalomra készült az előadás, amit kicsit a kulisszák mögül mutatnánk be: szeretnénk megosztani, milyen szemléletmóddal készültünk. Célunk volt megérkezni az álkérdésektől az ő kérdéseikhez (önkielégítés, homoszexualitás, stb.), eljutni a bűntől, a szégyentől, a vállalhatatlantól addig a pontig, ahol Jézus és önmagunk előtt leplezetlenül lehetünk, ahogy vagyunk, tarthatunk ott, ahol épp tartunk, és meghallhatjuk a gyógyító szót, ami tovább vezet az úton.

Szeminárium 4.:

A konfirmáció, mint a fiatalok megtartásának eszköze - Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből – Hámori Ádám

Kilenc európai ország protestáns egyházában zajlott 2012 őszétől 2013 tavaszáig a Nemzetközi Konfirmációs Kutatás, melyben a Magyarországi Református Egyház az evangélikus és metodista egyházakkal közösen vett részt. Idén tavasszal pedig közel 400 református lelkipásztort kerestünk meg egy telefonos kérdőíves kutatás keretében, hogy gyülekezetükről, szolgálatuk jellegéről és missziói attitűdjükről kérdezzük őket. A szemináriumon e kutatások előzetes eredményei által inspirálva, valamint a résztvevők konfirmációs munkában szerzett személyes tapasztalataira építve arról beszélgetünk, hogy melyek a konfirmációs felkészítésnek azok az elemei, amelyek a legfontosabbak a fiatalok hosszú távú megtartásában, és felnőttként a gyülekezeti közösségbe való aktív részvételre inspirálásában.

Szeminárium 5.:

Bevezetés az élménypedagógiába – Bányai Sándor

Bevezetés az élménypedagógia alapvetéseibe, módszereibe és hatásmechanizmusába, a komfortzóna-elmélet működése a gyakorlatban, a kihívás háromszögében való szabad bolyongás, a részvétel önkéntességének mérlegelése, magas fizikai és pszichikai kihívások, jégtörő játékok, páros-kiscsoportos és nagycsoportos kommunikációs gyakorlatok, a tapasztalati tanulás körének bejárása, rögös ösvények, hosszú út... újratervezés és aktív részvétel, saját-élmény. Ezúttal röviden belepillantunk az élménypedagógia világába... elsősorban kezdőknek ajánlom... aki már volt, biztos unalmasnak találná.. nem igaz? ;-)

Szeminárium 6.:

Többes-szám – Szikszai Szabolcs

Benne vagyok! Csináljuk meg! Ja, én nem erre gondoltam! Inkább kívül maradok, ne viccelj, keresztyén vagyok, én nem tehetem. Fontos a pártatlanság egy parttalanná vált pártoskodásban. Oké, de akkor mit tehetnék? Imádkozom, az majd biztos segít.

Uram, küldj valakit, aki segít nekünk, küldj hiteles és őszinte, egyenes embereket. Küldj valakit. Isten meg azt mondja: téged küldelek. Uram, ugye te most szórakozol velem? Nem lehetne valaki más? Én keresztyén vagyok, nem folyhatok bele a hétköznapi dolgokba, hiszen te mondtad a Bibliában. Küldj
valaki mást. Na, de kit küldjek, Fiam? Téged küldelek.

Legyél só és világosság. Azért vagy ott. Mondhatnám, hogy TE vagy OTT. Felelős vagy azért, hogy mi történik körülötted. Felelős vagy az emberekért. A te véleményed által szólok a világhoz. A te reakcióiddal reagálok. A te kezdeddel vígasztalok, és a te száddal adok tanácsokat. Fiam, ne húzd ki magad a felelősség alól.
Közélet – élet közösen? Közösség? Közös valami bennünk? Közösségvállalás?
Kirekesztés? Kivülmaradás? Mi közöm nekem Rómához? Hogyan legyek ott, ahol
nem vagyok otthon? Mit jelent hogy az én országom nem e világból való – és
mégis benne lenni ebben a világban? Véleményvállalás a felsőbbséggel
szemben? Isten akaratának a képviselete? Kritikus kisebbség? A
kereszténység, mint ellenkultúra?
Megtudhatod, ha eljössz a Szemináriumra!

Szeminárium 7.:

Kapunyitási pánik – Dr. Siba Balázs

„Egy fiatal meg akarta találni a siker és boldogság titkát, ezért felkereste az ország legbölcsebb emberét. Amikor megérkezett, a bölcsnek éppen nem volt ideje vele beszélgetni, de azt tanácsolta neki, hogy nézzen körül a palotában és a kertben, amíg várakoznia kell. Megkérnélek egy szívességre – mondta a bölcs, és átnyújtott neki egy ezüstkanalat, amibe olajat töltött. – Tartsd ezt a kanalat a kezedben és figyelj, nehogy kifolyjon belőle az olaj, amíg úton vagy. A fiatal elindult és le nem vette a szemét a kanálról. Pár óra múlva újra találkozott a bölccsel, aki ezt kérdezte tőle: – Láttad az értékes festményeket, mozaikokat a palotában és a kutat meg a virágokat a kertben? – A fiatal szégyenkezve vallotta be, hogy mindebből semmit sem látott, mert csak a kanálra összpontosított. – Próbáld meg újra! És nézd meg a palotám és a kert minden csodáját! – tanácsolta a bölcs. A fiatal úgy is tett és ez alkalommal minden részletre odafigyelt. Látta a festményeket, szőnyegeket, halakat a tóban, érezte a virágok illatát. Amikor visszament a bölcshöz, nagy örömmel és áradozva elmondta, mi mindent látott. – De hova tűntek az olajcseppek? – kérdezte a bölcs. A fiatal rémülten látta, hogy az olaj utolsó cseppig kifolyt a kanálból. – Ez az egy tanács, amit adhatok neked – mondta a bölcs – A boldogság és siker titka abban áll, hogy a világ minden csodáját megszemléljük, anélkül, hogy elfeledkeznénk a kanálban lévő olajcseppekről." (Coelho nyomán)
Évek óta tanítok szakmai szocializációt az egyetemen és ebben a műhelyben a karriertervezés, munkahelykeresés és munkahelyváltás kapcsán olyan üzeneteket és módszereket vennénk sorra, melyek tapasztalatom szerint segítenek a fiataloknak saját útjuk megtalálásában.

Szeminárium 8.:

Elvándorlás lélektana – Kiss Paszkál

Egyetemista mintán vizsgáltuk hallgatóimmal, milyen személyes motívumok és célok, milyen társadalmi nézetek állhatnak a külföldi tanulmányi, munkavállalási tervek hátterében. A nemzet iránti elköteleződés, az élettel való elégedettség személyes tényezőit és a közállapotokra, valamint a külföldi munkavállalásra magára vonatkozó nézeteket egyaránt vizsgáltuk. Az eredmények több részletét elemeztük már, ezek szerint a nemzeti elköteleződés inkább a hosszabb távú célokat befolyásolja, míg a néhány hónapos külföldi tanulmányokat sokan a karrierépítés természetes részének látják. Ezzel együtt az általunk vizsgált tudatos és nem tudatos folyamatok alapján kirajzolható teljes kép erre az előadásra fog összeállni. Számomra is izgalmas, hogy a migrációs tervek hátterében a pszichológiai hatóerők, személyes és kapcsolati erőforrások és társadalmi nézetek milyen kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat.

Szeminárium 9.:

A FÉK egyetemi programja – Madarász Gábor

Röviden megismerkedés a FÉK-kel (Fiatalok az Élet Küszöbén).
• Kis történelem, jelenlegi működés.
• Aztán az egyetemi programot tekintjük át röviden.
• FÉK mint híd, a világ és az egyház között. Kezdeményezés diákok felé,
ezeknek eszközei, diákok válaszai.
• Visszautasítás? Továbbvezetés és tanítványság mesterséges és természetes környezetben a tanulmányok alatt.
• Tanítványság mint életstílus.

Szeminárium 10.:

Spirituális alkatok Krisztus testében – Hélisz Katalin

Ahogyan különböző személyiségtípusok és szeretetnyelvek, úgy spirituális alkatok is léteznek. Spirituális alkatunk meghatározza, milyen módon viszonyulunk a hithez, és miként éljük meg kapcsolatunkat Istennel. A 9 spirituális alkat áttekintése (és egy hozzá kapcsolódó gyakorlat) segít felfedeznünk és elfogadnunk, mi az, ami istenkapcsolatunkat, imaéltünket, hitünket valóban építi és élteti, másrészt segít megérteni és jobban tisztelni mások – tőlünk talán eltérő – spirituális útját.

Ez történik továbbiak →