Műhelyek (Konfi+ 2014)

A délelőttöket hétfő, kedd, szerdán másfél órás műhelyek zárják. A résztvevők hat féle műhelyből választhatnak, amelyek elméletibb és gyakorlatibb kérdésekkel egyaránt foglalkoznak.

Műhely 1.:

Készülés/felkészítés a párválasztásra az érzelmi intelligencia nevelésével – Kerekes Szabolcs

Szeretet célú érzelmi intelligencia: Hogyan tanítható - tanulható?
1. nap – Krisztusi értelemben vett érzelmi bölcsesség és a tudományos
érzelmi intelligencia. A kiindulópont: érzelmeink megértése és kifejezése.
2. nap – Az érzelmi formálódás – érzelmi nevelés néhány legfontosabb eszköze.
3. nap – Gyakorlatok: Érzelmi nevelési célzatú drámapedagógia.

Műhely 2.:

Fiatal felnőttek lelkigondozása – Dányi Zoltán, Szentjóbi Ottó

1. nap: Én, mint lelkigondozó: saját lelkigondozói attitűdünk felfedezése
2. nap: „Ki vagyok én" – identitáskeresés a fiatal felnőtt korban – esetmegbeszélés
3. nap: Mama hotel, papa bank – kapunyitási pánik, szülőkről való leválás, párkapcsolatok fiatal felnőtt korban – esetmegbeszélés
A 2. és 3. napokon a műhelymunka saját (anonim) esetélmények feldolgozására alapul, ezért a jelentkezőket arra bátorítjuk, hogy lehetőleg hozzanak olyan saját lelkigondozói eseteket, amikben segítséget várnak.

Műhely 3.:

A járatlan út – Szikszai Szabolcs

„A fiatalság út a gyermekkor függőségéből a felnőttkor függetlenségébe"(Jancsák Csaba) És sorra lehetne további szópárokat is mondani, de számomra a legkifejezőbb mégis, hogy a felnőtté-válás eredménye, hogy az ember, akiről addig mások gondoskodtak, képes lesz másokról gondoskodni. Egy teológiailag elhanyagolt terület, pedig fejlődéslélektanilag is igen izgalmas végiggondolni az Újszövetség által használt fogalmakat annak születésére, növekedésére, stb. A műhely Scott Morgan Peck azonos című könyve alapján kapta a címét, nem egészen véletlenül.

Műhely 4.:

Apológia – Szalai András

1. nap: Vallási Pluralizmus, világvallások és keresztyénség
A korszellem – milyen erők alakítják a mai közgondolkodást vallási kérdésekben? Hogy lett minden relatív? Mit jelent a tolerancia és mi a valódi tárgya? Tényleg minden vallás ugyanarról szól? Tényleg minden vallásnak ugyanaz a célja? Mit állítanak maguk a vallások?

2. nap: Egyház és szekta – hol a határ?
Mi is az Evangélium? Miért keletkezett a kereszténységnek olyan sok változata? Egyház és szekta, egészséges és eretnek vagy szélsőséges lelkiség között hol a határ? Ki húzza meg, és milyen alapon? Mit jelentett eredetileg a Sola Scriptura – és mit nem? Ki értelmezheti a Bibliát? Mi és hogyan torzul el a szekták tanaiban?

3. nap: Vallás és tudomány – A Genezis értelmezései
Milyen kihívást jelent az egyház számára a tudomány a felvilágosodás óta? Mi is a tudományos módszertan, és ennek mi a jelentősége hitbeli témákban? Milyen modellek léteznek vallás és tudomány viszonyára? A teremtéstörténetnek milyen értelmezései születtek eddig? Melyiknek mi a háttere, az erőssége és a gyengesége?

Műhely 5.:

Coaching technikák alkalmazása fiatal felnőtt csoportban – Ambrus Noémi, Thoma László

Minden vezetőnek szüksége van arra, hogy folyamatosan fejlődjön önismeretben, önreflektivitásban és másokkal való kapcsolatkezelésben. Maga a csoport, amivel foglalkozunk, sokat formál rajtunk, vezetőkön is, miközben azt érezzük, mi adunk másoknak a vezetésünk által. Csoportvezetőként meg kell tanulnunk hallgatni intuícióinkra, felismerni érzéseinket, zsigeri reakcióinkat is. Mindazonáltal sok mindent érdemes tudatosítani munkánk során. Műhelyünkben az általunk megismert és rendkívül hasznosnak tartott coaching technikák alkalmazásával ismertetjük meg a műhely résztvevőit. A rövid elméleti alapozás után sok-sok gyakorlattal is lehetőség lesz megismerkedni, melyek a saját munkánk során is sokoldalúan használhatók.

Az egyes műhely alkalmak témái:
1. Kommunikáció, kapcsolatfelvétel, érzékenység a csoportbeli kommunikációban
2. A csoporttagok egymás közti viszony, és ennek vezetői mintája: a meghallgatás, odafigyelés képessége, coaching technikák
3. Coaching technikák gyakorlása, alkalmazása a csoportban

Műhely 6.:

Érdeklődéstől elköteleződésig – Püski Lajos

Érdeklődéstől elköteleződésig – fiatal felnőtt korosztály konfirmációja és bevonása a gyülekezetbe:
1. Hogyan segíthetjük a fiatal felnőttek hitre jutását?
2. Hogyan készítsünk helyet nekik a többgenerációs gyülekezetben?
3. Hogyan segíthetjük elköteleződésüket a hitben és szolgálatban?

Ez történik továbbiak →