(Ne) Engedd el!

2014. április 15., kedd

A Konfi+ konferenciát és szakmai műhelyt ebben az évben 2014. augusztus 24-27. között Balatonszárszón rendezzük meg. A konferencia témája: (Ne) Engedd el! – Hogyan szólítsuk meg a fiatal felnőtteket, azaz a 18-30 éves korosztályt? Igei vezérfonalunk: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90,12)

A Konfi+ konferencia – terveink szerint – kb. 150 fős, 4 napos szakmai műhely, amelyben lehetőség nyílik az ifjúsági munka különböző modelljeinek megismerésére. Célunk, hogy lelkipásztorok, ifjúsági vezetők és gyakorlati szakemberek segítségével olyan sikeres modelleket és jó gyakorlatokat mutassunk be, melyek alkalmazásával felkészültebben közelíthetünk a fiatal felnőtt korosztályhoz. A konferencia célja a gyakorlati képzésen túl a Kárpát-medencei hálózatépítés és szakmaiműhely-formálás.

Hogyan is jött az alapgondolat? A MRE Ifjúsági Irodája évek óta szervez szakemberek számára képzéseket, így a műfaj nem ismeretlen számunkra. A visszajelzések és saját tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy nem könnyű a fiatal felnőtteket a helyi közösségbe integrálniés ott meg is tartani. Ebben az életkorban a továbbtanulás, munkahely keresés, önálló egzisztencia kiépítése vagy épp a párválasztás komoly kihívásokat állítanak a fiatal felnőttek elé. Korántsem mindegy, hogy milyen útmutatást, példát vagy segítséget kapnak életre szóló döntéseik meghozatalában. A téma tehát magától adódott elénk: „Mit kezdjünk, mit kezdhetünk a fiatal felnőtt korosztállyal gyülekezeteinkben és környezetünkben?"

Program

Igyekszünk azonban tovább is látni a konkrét témánál. A Konfi+ konferencia szervesen illeszkedik abba a programba, amelynek részeként egyházunkban elkezdtük az élethosszig tartó curriculum fejlesztését. Ez a program, lényegét tekintve, korosztályokra bontva iskolán kívüli nevelési programok kidolgozását jelenti. Tervünk az, hogy tíz éves távlatban az ifjúsági korosztály teljes spektrumát felölelve pedagógiai rendszert dolgozzunk ki – a mindennapi munka segítésére. 2010-ben a konfirmáció utáni (14-15 éves), míg 2012-ben a 16-18 éves korosztály kérdéseivel foglalkoztunk.

A konferencián előadások, kiscsoportos beszélgetések, műhelymunkák, szemináriumok és fórumbeszélgetések keretében dolgozzuk fel többek között az alábbi témákat:

• Mitől felnőtt a felnőtt? – fejlődéslélektani és spirituális sajátosságok
• Fiatal felnőttek lelki gondozása
• Felnőtt konfirmáció- jó gyakorlatok!
• Csoportdinamika- hogyan indítsunk felnőtt kiscsoportot?
• Párválasztás, házasság előkészítés hosszú távra
• Hogyan védjem meg a hitemet?

Gyakorlatorientált megközelítés

Azzal is tisztában vagyunk, hogy a változó világban az ifjúsági szakembereknek szüksége van továbbképzésekre, a legújabb ismeretek megszerzésére. Emellett szükségük van hálózatra is, hogy lássák, nincsenek egyedül; illetve szükségük van nemzeti összefogásra, arra, hogy a belföldi és külföldi jó gyakorlatok itthon is felhasználásra kerüljenek. Továbbképzésünk szempontjából fontos, hogy a témavezetőink felkészült és kipróbált szakemberek legyenek. Ugyanakkor minden előadótól, műhelyvezetőtől kértük, hogy minél gyakorlatibb módon adják át tudásukat, ugyanis kifejezett célunk az, hogy a Konfi+ konferenciáról hazamenve az ifjúsági szakemberek közvetlen módon fel tudják használni a mindennapjaikban azt a tudást, kompetenciát, készséget, amit ezen a képzésen szereztek.

Kiket várunk?

Lelkészeket, ifjúsági vezetőket, vallástanárokat, hittanoktatókat. Mindazokat, akik a 18-30 éves korosztállyal találkoznak és foglalkoznak a mindennapi munkájuk során, illetve szembesülnek e korcsoport katechézisének kérdéseivel. Felekezettől függetlenül várunk jelentkezéseket a Kárpát-medence magyarságának egészéből. A jelentkezők költségeihez az adott egyházkerület is hozzájárul.

Kapcsolat:

Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Iroda
Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Elérhetőségek:
Tel./fax: 06-1-460-0703
Email cím: ifjusag@reformatus.hu

Kapcsolódó letöltések

Ez történik továbbiak →