A Konfi+ konferenciáról

2012. június 14., csütörtök

A Konfi+ konferencia ebben az évben 2012. augusztus 21-24. között Balatonszárszón kerül megszervezésre, és az identitás témát járjuk körül. Néhány fontos információt szeretnénk közölni a tervezett találkozóról – remélve, hogy még inkább fölkeltjük érdeklődését a konferencia iránt.

A Konfi+ konferencia – terveink szerint – kb. 150 fős, több napos szakmai műhely, amelyben lehetőség nyílik az ifjúsági munka különböző modelljeinek megismerésére. A konferencia célja a gyakorlati képzésen túl a Kárpát-medencei hálózatépítés és szakmaiműhely-formálás.

Hogyan is jött az alapgondolat? A MRE Ifjúsági Irodája évek óta szervez szakemberek számára képzéseket, így a műfaj nem ismeretlen számunkra. A visszajelzések és saját tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy az általános iskola végével nagyon nehéz a fiatalokat a helyi közösségbe integrálni, ott megtartani őket. Az „Ifjúság 2008” néven futó kutatás eredményei is azt mutatják, hogy a fiatalok több mint 85%-a semmilyen közösséghez nem tartozik. A közösséghez tartozók 40%-a viszont egyházakhoz kötődik, de ez a szám is folyamatosan csökken. A téma tehát magától adódott elénk: „Mit kezdünk, mit kezdhetünk a középiskolás korosztállyal, illetve konfirmált fiatalokkal a gyülekezeteinkben, iskoláinkban?”

Igyekszünk azonban tovább is látni a konkrét témánál. A Konfi+ konferencia szervesen illeszkedik abba a programba, amelynek részeként egyházunkban elkezdtük az élethosszig tartó curriculum fejlesztését. Ez a program, lényegét tekintve, korosztályokra bontva iskolán kívüli nevelési programok kidolgozását jelenti. Tervünk az, hogy tíz éves távlatban az ifjúsági korosztály teljes spektrumát felölelve pedagógiai rendszert dolgozzunk ki – a mindennapi munka segítésére. Ennek részeként ebben az esztendőben továbblépve a 15-18 éves korosztály kérdéseivel foglalkozunk, hosszabb távon a pályaválasztás, párválasztás, vagy éppen más – aktuális – témákkal.

Az első Konfi+ 2011-ben

A témakör

Mit kezdünk a konfirmáció után a ránk bízott ifjakkal, illetve hogyan vonzzuk be őket a gyülekezet közösségébe a konfirmáció után? Vannak-e olyan elérhető programok, segédletek, amelyek a munkában segítséget jelenthetnek ezzel a korosztállyal foglalkozók (katechéták, ifjúsági vezetők, lelkészek) számára?

Gyakorlatorientált megközelítés

Azzal is tisztában vagyunk, hogy a változó világban az ifjúsági szakembereknek szüksége van továbbképzésekre, a legújabb ismeretek megszerzésére. Emellett szükségük van hálózatra is, hogy lássák, nincsenek egyedül; illetve szükségük van nemzeti összefogásra, arra, hogy a belföldi és külföldi jó gyakorlatok itthon is felhasználásra kerüljenek. Továbbképzésünk szempontjából fontos, hogy a témavezetőink felkészült és kipróbált szakemberek legyenek. Ugyanakkor minden előadótól, műhelyvezetőtől kértük, hogy minél gyakorlatibb módon adják át tudásukat, ugyanis kifejezett célunk az, hogy a Konfi+ konferenciáról hazamenve az ifjúsági szakemberek közvetlen módon fel tudják használni a mindennapjaikban azt a tudást, kompetenciát, készséget, amit ezen a képzésen szereztek.

Kiket várunk?

Lelkészeket, ifjúsági vezetőket, vallástanárokat, hittanoktatókat. Mindazokat, akik a 15-18 éves korosztállyal találkoznak és foglalkoznak a mindennapi munkájuk során, illetve szembesülnek e korcsoport katechézisének kérdéseivel. Felekezettől függetlenül várunk jelentkezéseket a Kárpát-medence magyarságának egészéből. A jelentkezők költségeihez az adott egyházmegye is hozzájárul.

Kapcsolat:

Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Iroda

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Elérhetőségek:

Tel./fax: 06-1-460-0703

Email cím: ifjusag@reformatus.hu

Partnerek:

SDG

MEKDSZ

Református Pedagógiai Intézet

Kontrasztkiállítás

Támogatók:

Dunamelléki Református Egyházkerület

Dunántúli Református Egyházkerület

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Tiszántúli Református Egyházkerület

Médiapartnerek:

Reformatus.hu

Reformátusok Lapja

Európa Rádió

Parókia

Kapcsolódó letöltések

Ez történik továbbiak →