A Gekib titka

2016. december 02., péntek

Miért hasznos, ha hatvan-hetven Kárpát-medencei ifjúsági vezető együtt tölt néhány napot? Ez a pár nap időt és teret nyújt az ismerkedésre, ötletelésre, szakmai továbbképzésre, kötetlen beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Mindegyik elem része volt az őszi Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum (Gekib) programjának november 14. és 16. között a felvidéki Kovácspatakon.

Ismerni egymást

A Zsinati Ifjúsági Iroda fontosnak tartja, hogy a Magyar Református Egyházban ifjúsággal foglalkozó szolgálók ismerjék egymás munkáját, ezzel is elősegítve a közös gondolkodást, együttműködést, ezért szervezi meg évente kétszer a Gekibet. Az alkalmat Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettesének áhítata nyitotta meg. A képzések, beszélgetések témája a tanítvánnyá válás, tanítványképzés volt, és a résztvevők elkezdtek készülni a Csillagpont református ifjúsági találkozóra is.

Tanítvánnyá válás, tanítványképzés

A Krisztus általi átalakulás életünk minden területét megérinti, és fokozatosan átváltoztatja a tanítványt tanítványképzővé – erről szólt a Gekib szakmai továbbképzése. A résztvevők interaktív formában foglalkoztak a tanítvány öt jellemvonásával, amelyeket igeverseken keresztül tanulmányoztak: megosztja másokkal Krisztus életét (Jn 15,16), engedelmesen visszatükrözi Krisztus személyiségét (Fil 2,5–8), részt vesz Krisztus közösségében (1Kor 12,12–13), élvezi Krisztus jelenlétét (Zsolt 5,3–4) és szüntelen keresi Krisztus igazságát (2Tim 3,16–17). Továbbá a képzés során megvizsgálták a tanítványság alapértékeit és a tanítványképzés folyamatát, különböző lehetőségeit is, és kétféle tanítványképző modellel is megismerkedtek. Volt idő elmélyülni, önvizsgálatot tartani és közösen imádkozni is.

Csillagpont

Bár a Csillagpontig még több mint fél év van, a találkozó stábja már nyár végén megkezdte munkáját. A Gekib alkalmat adott arra is, hogy a résztvevőkkel közösen tervezzék meg a jövő nyári ifjúsági esemény részleteit. Az egyházi ifjúsági szervezetek, teológiák, egyetemi gyülekezetek és a kerületi, megyei referensek segítsége nélkül nem lehetne sikeres a találkozó. Már most elkezdődött a tervezési folyamat is, amely során ki-ki elkezdte átgondolni, mivel tudna hozzájárulni a Csillagponthoz. Szontágh Szabolcs ifjúsági tanácsos kiemelte: attól függetlenül, ki milyen eszközön keresztül tudja megszólítani a fiatalt, azzal a lelkiséggel tegye, hogy segítse a megtérést, a hitben növekedést és az otthonra találást a gyülekezetben.

Jó volt megtapasztalni azt a Gekib alkalmával, hogy sok értékes és elhívott embernek szívügye az ifjúsági munka egyházunkban. A közös ügy és célok mellett hatalmas kincs és lehetőség van az együttműködésben is, hiszen mindannyian Isten országát igyekeznek építeni – jó ebben a folyamatban közösséget vállalni egymással. A résztvevő ifjúsági vezetők tapasztalata, ötletei és lelkesedése teszi különlegessé és jól működővé a fórumot – ez a Gekib titka.

Balázsfalvi-Ábrám Anna

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2016. december 4-i számában.

Ez történik továbbiak →