Zsinati szakbizottságok

A Zsinat a tanácskozási ügyek előkészítésére zsinati szakbizottságokat választ. A zsinati bizottságok a Zsinat szakmai tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szervei. A bizottsági tagok a Zsinat tagjai közül kerülnek ki, megbízatásuk, akárcsak a Zsinaté, hat évre szól. A testületek élére, megalakulásukkor, a tagok elnököt választanak maguk közül. Az alkotmánytörvény tíz állandó bizottságot rögzít.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió