1% támogatás 99% lelkierő

Abaújvár egy festői, de elnéptelenedő határmenti település, évtizedek óta folyamatos az elvándorlás, leginkább az idősek maradtak a faluban. Itt él Ágnes a családjával. 


Az volt az álma, hogy porcelánfestő lesz, egy szakmunkásképzőben kitanulta a mesterséget, majd tizenhét évig dolgozott a hollóházi porcelángyárban. Mikor 2008-ban leépítések voltak, Ágit elbocsátották a gyárból. Férje fizetéséből és segélyekből élt az egész család, s már azon is gondolkodtak, hogy testvéreihez hasonlóan Budapesten kezdenek új életet.

Ági szégyellte, hogy nem tud példát mutatni lányának, ezért elvégzett egy szociális gondozói tanfolyamot és érettségi-előkészítőre jelentkezett. Sokat segített neki a helyi református gyülekezet, ahol egyre közelebb került Istenhez. Amikor a gyülekezet 2011-ben házigondozói szolgálatot hozott létre, Ágit is alkalmazták. Kilenc idős embert gondoz: meglátogatja őket minden nap, vérnyomást és vércukor-szintet mér, bevásárol nekik. A rábízott öregeket nagyon megviseli a magány is, szükségük van arra, hogy elbeszélgessenek Ágival. 


Közben a gyülekezetben is megtalálta a helyét, a közösség egyik legaktívabb tagja lett. Ha kell, bábozik, tábort szervez, süteményt süt, vagy kézügyességét kamatoztatva ajándéktárgyakra gravíroz. 
 Ági leérettségizett, jelenleg főiskolára jár, református közösségszervező szakon tanul.

„Nagy törés volt az életemben, hogy elveszítettem a munkámat,
de így elkezdődhetett valami új.”

Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? [*]

Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket! [*]

Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak. [*]

Megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak és elhomályosulnak az ablakon kinézők. [*]

Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. [*]

Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. [*]

Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért és meglátta, megszánta. [*]

Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. [*]

Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. [*]

Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. [*]

Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat! [*]

Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. [*]

Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. [*]
Interjú Ágnessel →

Diagramok bezárása
Református társadalmi szolgálat 0066 Nyilatkozat letöltése
fotó: Twinworks