A kötelező erkölcs- vagy hittanoktatás elé

2012. szeptember 21., péntek

Alig kezdődött el az idei tanév, de a Magyarországi Református Egyház oktatási szakemberei már a 2013/2014-es tanévre összpontosítanak. Ennek oka, hogy ekkortól lesz kötelező az erkölcstan vagy a helyette választható hittanoktatás az állami iskolákban, számos kihívás elé állítva ezzel az egyházakat.

Az egyház és az állam közötti 1998-ban kötött megállapodás értelmében továbbra is megmarad a gyülekezeti hittanoktatás, amire szándék szerint a jövőben is az egyház-finanszírozás keretében, külön soron kapnak majd támogatást az egyházak. Mindemellett 2013 őszétől kötelezően bevezetik, felmenő rendszerben, az iskolai erkölcstan vagy a helyette választható felekezeti hittan oktatást is.

A Református Pedagógiai Intézet gondozásában időközben elkészült az új általános iskolai hit- és erkölcstan kerettanterv munkaanyaga. Létrehozását az is indokolta, hogy egyházunk jelenleg hatályban és használatban lévő hit- és erkölcstan tanterve 1998-as keltezésű. Az eltelt tizennégy év önmagában is elég hosszú idő ahhoz, hogy mindenképpen szükségessé váljon a felülvizsgálat, újragondolás. A jelenlegi sokszínűség miatt rendkívül sokféle segédanyag létezik, és a legkülönbözőbb megközelítések szerint oktatják a hittant, gyakran eltérve a jelenleg hatályos kerettantervtől is. A cél, hogy a jövőben egységes szempontrendszer és tartalom szerint tanítsanak. A Zsinat, kapcsolódva az RPI által szervezett szakmai egyeztetésekhez, szeptember 28-án tematikus ülést, vitanapot tart az új kerettantervről, annak tartalmi elemeiről. A vita után véglegesülő anyagot novemberben a Zsinat rendes ülése elé bocsátják, ahol jó reménység szerint el is fogadják azt.

Kommunikálni kell

A tantervnek az egyházi elvárások mellett összhangban kell lennie a még nem teljesen ismert állami hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó irányelvekkel is. Törekedni kell arra, hogy egy hittanóra témaválasztása ne térjen el drasztikusan egy adott évfolyam erkölcstan anyagától. Ennek megvalósítását nehezíti, hogy az állam és egyházak közötti egyeztetések még igencsak az elején tartanak. Egyelőre kevéssé tudható, milyen keretek és feltételek között folyik majd az iskolai hittan oktatás. Ami biztos, hogy a tavaly napvilágot látott köznevelési törvény szerint (2011. évi CXC tv.), az intézményekben az adott hittan oktatást végző egyházi jogi személy feladata lesz annak hirdetése, ő hittant oktat. Vagyis a református hittantanároknak, lelkészeknek kell gondoskodniuk arról, hogy tudassák a szülőkkel, gyermekeiket református hittanra is taníttathatják erkölcstan helyett. Az egyház azzal szeretné könnyíteni a gyülekezetek hirdetési munkáját, hogy segíti a területükön lévő oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvételt, és azt, hogy a szülőket meg tudják szólítani. Ehhez külön kommunikációs terv készül, az egyház segédanyagokkal, és az információk folyamatos publikálásával fog szolgálni weboldalán (reformatus.hu) és a Reformátusok Lapján keresztül.

Humánerőforrás

A hittan oktatáshoz a személyi hátteret is biztosítani kell. Az iskolákban várhatóan csak pedagógus végzettségűek taníthatják majd a hittant – a kötelezően választható hit-, vagy erkölcstan oktatás keretében. Annak felmérése, hogy lesz-e megfelelő számú, megfelelő végzettségű református szakember, jelenleg is folyik a Zsinati Hivatal Oktatási Iroda szervezésében. Az egyházmegyéket arra kérték, hogy a gyülekezeteken keresztül próbálják megtudni, kik és hányan végezhetik majd az iskolai hitoktatói munkát. Az MRE igyekszik megoldani az újabb szakemberek képzését. Felsőoktatási intézményei már beadták, vagy beadni készülnek az erkölcstanoktatásra felkészítő képzések akkreditációs anyagait. Emellett a hittanoktatásban azt próbálja előmozdítani, hogy minél több lelkipásztor, gyülekezeti munkatárs szerezzen pedagógus végzettséget.

Kováts Annamária

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.