Hosszú tanácskozás előtt

2012. november 07., címkék: zsinati ülés

Az MRE Zsinati testülete novemberben dönthet a Heidelbergi Káté újfordítású szövegének előzetes elfogadásáról. A november 14. és 16. közötti Zsinati Tanács, és az azt követő Zsinati ülésén szó lesz még a 2012. évi SZJA egy százalékos felajánlások alakulásáról, új diakóniai törvény megalkotásáról, a lelkészi eskü szövegének kiegészítéséről és megtartja első beszámolóját az Egyházi Jövőkép Bizottság is. A három napos tanácskozásra külföldi vendégek is érkeznek. Az eseményeket élőben közvetítjük honlapunkon.  

Döntenek a Heidelbergi Kátéról

2012. május 22., címkék: reformátusok lapja, xiii. zsinati ciklus 10. ülés, zsinati tanács, zsinati ülés

Elkészült a Heidelbergi Káté új fordítása, monitoring-rendszert terveznek az intézményhálózat biztosítására, a lelkészek jogállásáról szóló törvény újabb paragrafusait tárgyalják első olvasatban és átalakul több zsinati fenntartású intézmény is. Ezek a Zsinati Tanács szerdai és a Zsinat, csütörtök-pénteki, tizedik ülésének fő témái. Az eseményeket most is élőben követhetik honlapunkon.

Rendkívüli ülésszakról döntött a Zsinat

2011. május 30., címkék: zsinati ülés, Hírek, rendkívüli, zsinat

Múlt héten szerdától péntekig tartott a XIII. Zsinat hetedik ülése. Előbb a Zsinati Tanács foglalkozott gazdasági ügyekkel, a 2010-es zárszámadással, a 2011-es költségvetéssel. A Zsinat a törvényalkotási munka során foglalkozott a gazdasági törvénnyel, valamint a lelkészek jogállásáról szóló jogszabállyal. A testület megerősítette Balla Péter rektorrá jelölését, valamint tábori püspökké választotta Jákob Jánost. Összefoglalónkból elérhető valamennyi zsinati szöveges közvetítésünk, háttércikkünk.

Tábori püspököt választott a Zsinat

2011. május 27., címkék: jákob jános, tábori püspök, wáli istván cigány szakkollégium, gazdálkodási törvény, zsinati ülés, Hírek

A zsinati ülés második napján Jákob János személyében protestáns tábori püspököt választott a testület, megkezdődött a gazdálkodásról szóló törvény tárgyalása, döntés született a Református Cigány Szakkollégium megalapításáról, és a küldöttek tárgyaltak a Dél-afrikai Holland Református Egyházzal kötendő megállapodásról is.

Vissza- és előretekintés, önvizsgálat és aktuális kérdések a rendkívüli ülésszakon

2011. május 27., címkék: zsinat, rendkívüli, Hírek, zsinati ülés

Rendkívüli zsinati ülés tartásáról határozott tegnap a Magyarországi Református Egyház Zsinata. Arról kérdeztük a testület néhány tagját, szerintük miért van szükség a szeptember 28-29-re tervezett tanácskozásra, mit várnak tőle, és milyen kérdéseket kellene napirendre tűzni ebből az alkalomból.

Döntöttek a zsinati díjak kitüntettjeiről

2011. május 27., címkék: makkai sándor-díj, kiss ferenc-díj, juhász zsófia-díj, imre sándor-díj, zsinati ülés, Hírek

A XIII. Zsinat hetedik ülésszakának második napján a zsinati tagok elfogadták a diakóniai, pedagógiai és lelkészi díjakra vonatkozó előterjesztéseket. A Kiss Ferenc-díjat, a Juhász Zsófia-díjat, az Imre Sándor-díjat és a Dobos Károly Lelkészi díjat a novemberi Zsinaton adják át, a Makkai Sándor-díj kitüntetettjeit az országos református tanévnyitó istentiszteleten, augusztus 27-én Budapesten köszöntik.

Ez történt a Zsinat pénteki ülésén

2011. május 27., címkék: tábori püspök, jákob jános, dél-afrikai holland egyház, kiss ferenc-díj, wáli istván cigány szakkollégium, gazdálkodási törvény, zsinati ülés, Hírek, Háttér

Véget ért a XIII. Zsinat hetedik ülése. A Magyarországi Református Egyház Zsinata tárgyalta a gazdálkodásról szóló törvényt, döntött Jákob János protestáns tábori püspökké választásáról, a Dél-afrikai Holland Református Egyházzal kötendő megállapodásról. Határozott a Református Cigány Szakkollégium alapításáról, valamint a zsinati alapítású díjak idei kitüntetettjeiről is.

A Zsinat a ciklus félidejéhez érkezett

2011. május 26., címkék: református oktatás, egységes lelkészképesítő vizsga, zsinati ülés

A XIII. Zsinat hetedik ülésszakának első napján a zsinati tagok határozatot hoztak a szociális és közoktatási intézmények átvétele tárgyában, elfogadták az országos hatáskörű közoktatási intézmény kialakításáról szóló javaslatot, valamint az egységes lelkészképesítő vizsga szabályrendeletét. A zsinaton részt vett a Kárpátaljai Református Egyház elnöksége is Zán Fábián Sándor püspök, és Nagy Béla főgondnok személyében.

Régi-új vezető a Károli élén

2011. május 26., címkék: balla péter, reformátusok lapja, választás, zsinati ülés

Balla Pétert választotta a Károli Gáspár Református Egyetem szenátusa az intézmény rektorjelöltjévé. A döntést megerősítette csütörtökön a Zsinat. Az új rektor akkor foglalhatja el hivatalát, amikor a köztársasági elnök a jelöléssel egyetértésben kinevezi az oktatási intézmény vezetőjét.

Szükség van az önvizsgálatra

2011. május 26., címkék: zsinati ülés, bölcskei gusztáv

A zsinati ciklus félideje, a 450 éves Heidelbergi Káté, valamint az ötszázéves reformáció közeledő évfordulói is alkalmat adnak a számvetésre – hangzott el Bölcskei Gusztáv zsinati megnyitó beszédében. Csütörtökön megkezdődött a XIII. Zsinat hetedik ülése, amelynek kezdetén a Zsinat lelkészi elnöke beszélt a közfeladatokat ellátó egyházi intézmények dolgozóinak bérkompenzációjáról, az egyszázalékos felajánlási rendszer jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről, valamint a készülő egyházi törtvény bizonyos részleteiről is.

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2011. május 26., címkék: online közvetítés, zsinati ülés

A XIII. Zsinati ciklus hetedik ülésen, csütörtökön, a törvényalkotói munka során terítékre került a lelkészek jogállásáról szóló törvény, a testület jóváhagyta a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának döntését Balla Péter rektorrá választásáról, tanácskoztak az Egységes Lelkészképesítő Bizottság munkájáról, valamint a zsinati bizottságok tevékenységéről. A Zsinat szeptemberben kétnapos belső vitát, problémafeltáró ülést tart. Kövesse vissza az eseményeket a nap folyamán folyamatosan frissített közvetítésünkből. A közvetítésben közreműködött Czanik András, Csepregi Botond, Feke György, Kalocsai Richárd (fotó) és Kiss Sándor. A tanácskozásról élőképes közvetítést is adtunk a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszéke, valamint a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kölcsey Stúdiója közreműködésével.

Ülésezett a Zsinati Tanács

2011. május 25., címkék: reformátusok lapja, zsinati ülés, zsinati tanács, mre költségvetés

Gazdasági ügyek tették ki a Zsinati Tanács szerdai ülésének munkáját: a 2010-es zárszámadások elfogadása, a 2011-es költségvetés módosítása szerepelt a napirenden.

Kövesse élőben a zsinati ülést - képen és szövegben is

2011. május 24., címkék: online közvetítés, zsinati ülés

Szerdától péntekig ülésezik Budapesten, a Zsinati székházban a Zsinati Tanács, valamint a Zsinat is, testületek gazdálkodási kérdések mellett a törvényalkotással, a közegyházi intézmények ügyeivel, külkapcsolatokkal, díjakkal és a közegyházi egyszázalékos kampány értékelésével is foglalkoznak majd. A korábbi ülésekhez hasonlóan a református.hu ezúttal is élőképes közvetítést ad a Zsinat munkájáról és szöveges online közvetítésben is követhetőek lesznek az események. A közvetítést a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs tanszéke, valamint a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kölcsey Stúdiója közreműködésével biztosítjuk. 

Cseh testvéreink zsinatot tartanak

2011. május 20., címkék: csehország, egyházi választások, zsinati ülés

Választásokkal vette kezdetét május 18-án a Cseh Testvérek Protestáns Egyházának 33. zsinata, amelyet a prágai Emauzy apátságban tartanak mintegy 80 zsinati tag és 17 nemzetközi vendég részvételével.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nyilatkozata

2011. május 18., címkék: nyilatkozat, szlovákiai keresztyén egyház, zsinati ülés

Szlovák testvéreinkkel – hittestvéri közösségben – régóta közös egyházban élünk. Ezt a közösséget továbbra is vállaljuk, és semmi szándékunk megszakítani.

Zsinati ülés Kolozsváron

2011. február 15., címkék: romániai református egyház, kolozsvár, zsinati ülés

Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták.

A múltfeltárás megkerülhetetlen

2010. november 19., címkék: zsinati ülés, csomós józsef, eu-elnökség 2011, andreas hess, svájci protestáns segélyszervezet (heks), bölcskei gusztáv, zsinat, múltfeltárás, börtönmisszió, cigánymisszió

„Az ország nehéz történelmi időszakon ment keresztül, és az emberek különbözőképpen találkoztak a problémákkal. Mindenkinek elsősorban magával kell elszámolnia az elmúlt évtizedekkel kapcsolatban” – utalt a Zsinaton Andreas Hess, a HEKS kelet-európai megbízottja a  napirenden szereplő múltfeltárás ügyére. A Zsinat zárónapján a zsinati tagok beszámolót hallgattak meg a múltfeltárással kapcsolatos fejleményekről, és a 2011-es  magyar uniós soros elnökség egyházi előkészületeiről.

A kiengesztelődés hét éve kezdődik

2010. november 18., címkék: zán fábián sándor, Hírek, fazekas sándor, zsinati ülés, ábrám tibor, sdg konferenciatelep, lelkészi nyugdíjellátás, kocsis márta, bellai zoltán, bölcskei gusztáv, zsinat, református világközösség (rev), márkus mihály, futó zoltán

A jövőben a felettes egyházak is jogosítványt kapnak új egyházközség létrehozására – döntött a csütörtökön kezdődő Zsinat. A testület határozott a lelkészi különbözeti és honosító vizsgáról, az egységes lelkészképesítő vizsga rendjéről, elfogadta a Tanulmányi és Teológiai Bizottság javaslatát az egyházi és társadalmi megbékélés folyamatáról, valamint a Zsinat támogatja, egy egységes tanügyi szervezet jöjjön létre. Átalakítás vár a Református Egyház című havilapra, ezentúl egyházi közlöny lesz.

Kaszinójátékosok csapdájában

2010. november 18., címkék: gazdasági igazságosság, zsinat, zsinati ülés, bölcskei gusztáv

"Lejárt a gazdaság öntörvényűségébe vetett hit ideje, elmúlt az az idő, amikor erre hivatkozva le lehetett söpörni minden erkölcsi és morális kritériumot" – jelentette ki Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke az egész világra ható gazdasági válság okait és természetét elemezve csütörtöki megnyitójában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.