Mi végre ez az egész?

2017. augusztus 16., címkék: bogárdi szabó istván, dunamellék, párbeszéd, szabó istván

Mi volt az univerzum kezdete? Hogyan keletkezett a világ? Létezik-e eredendő istenhit vagy ateizmus? Hit és tudomány álláspontjait közelítették James Beacham fizikus és Bogárdi Szabó István református püspök az ország egyik leginspirálóbb estjén, a Brain Bar Budapesten.

Sokak által áldott hely

2016. január 02., címkék: bethesda, szabó istván

Úrvacsorás istentisztelettel emlékeztek meg a Bethesda-kórház alapításának 150. évfordulójáról az év első napján Budapesten. 1866. január 1-én hirdette ki Török Pál dunamelléki püspök a pesti egyházközség (Kálvin-téri) templomában, hogy a németajkú leányegyház kórházat létesít a szegények számára.

A beteljesített ígéretről

2015. december 17., címkék: karácsony 2015, interjú, szabó istván, beteljesült ígéret, karácony

„Isten azért lett emberré, hogy az emberi sorsot magára vegye, megváltó halálán és feltámadásán keresztül kezdjen újat velünk. A kérdés az, mi mit kezdünk ezzel" – mondja Szabó István püspök. A Zsinat lelkészi elnökével a karácsony lényegéről, Jézus korának messiásképéről, valamint az ígéreteket adó és beteljesítő Istenről beszélgettünk.

Lezárult a Károlyi Gáspár Program

2015. november 07., címkék: vizsolyi biblia, szabó istván, balog zoltán

November 7-én a gönci református templomban ünnepi istentiszteleten adtak hálát Károlyi Gáspár és társai 425 évvel ezelőtti bibliafordító munkájáért. Az esemény egyben a tavaly április óta tartó Károlyi Gáspár Program lezárása volt, melynek keretében megújultak a ma is gyülekezeti használatban lévő történelmi helyszínek.

Megőrizni és megújítani

2015. november 03., címkék: szabó istván, kunszentmiklós

Szabó Istán püspök hirdetett igét október 31-én Kunszentmiklóson a református templomban, a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános iskola felújítása és új épületszárnyának átadása alkalmából tartott avatóünnepségen.

Mert megérdemlem?

2015. október 31., címkék: reformáció hónapja, Reformáció hónapja, interjú, szabó istván

A keresztyénség protestáns arculata a hétköznapi életben is felfedezhető, Bogárdi Szabó István püspök szerint a protestáns emberek kevésbé hajlamosak a luxusra mint mások, de ez nem jelenti azt, hogy ne szeretnék a szépet. A reformáció napja alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökével a Parókia Portál készített interjút.

Jézushoz közelebb jutni

2015. október 02., címkék: 2015, október a reformáció hónapja, Október a Reformáció hónapja, Reformáció hónapja, szabó istván, reformáció hónapja

„Az Isten szeretete és az ember szeretete nem relativizálják egymást" – a nagy parancsolatról és a törvény summájáról prédikált Szabó István püspök a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletén. Az ökumenikus alkalmon klasszikus egyházzene és könnyűzenei dicsőítés is jól megfért egymás mellett.

Fölfelé kell tekinteni

2015. szeptember 25., címkék: zsinati tanács, szabó istván

Beszámoltak az elmúlt tíz év népmozgalmi adatainak és az idei költségvetés első nyolc havi alakulásáról, megszüntetnék a közegyházi intézmények felügyelőbizottságait, megváltoztatnák a lelkészi nyugdíjjárulékok-befizetés rendjét – ezek voltak a Zsinati Tanács szeptember 23-i ülésének fő témái.

Minden megfordult

2015. szeptember 01., címkék: szabó istván, balog zoltán, bibó istván, évforduló, tombor lászló, baár madas gimnázium, hálaadó istentiszetelet

A keresztyén hitet és az önálló kritikus gondolkodás képességét együtt, egyszerre és egymással összekapcsolva akarták nevelni diákjaikban a Baár-Madas Református Gimnázium újraindítói huszonöt évvel ezelőtt. A rendszerváltás utáni iskola-alapító igazgató, Bibó István szerint az összekapcsolás nem lehetetlen, de a hozzá vezető út nagyon keskeny. Hálaadó istentisztelettel emlékeztek az elmúlt negyedszázadra az országban elsőként újraindult református gimnáziumban.

Megérteni a Lélek vezetésének titkát

2015. június 25., címkék: generális konvent (gk), szabó istván, orbán viktor

Június 24–25-én Budapesten tartotta éves plenáris ülését a Generális Konvent (GK). A tanácskozás első napja ünnepi istentisztelettel fejeződött be, melyen Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke prédikált. A Kálvin téri református templomban Orbán Viktor miniszterelnök is köszönte a Kárpát-medencei református egyházak képviselőit.

Visszatolatni a zsákutcából

2015. június 23., címkék: börtönmisszió, szabó istván

„A börtön nem felemelő hely, de ha elkövetünk valamit, amit büntetni kell, akkor el kell viselnünk. A bent töltött időt arra kell felhasználnunk, hogy rádöbbenjünk, nem jó úton jártunk" – mondta egy fogvatartott az V. Országos Fogvatartotti Imanapon a Budapesti Fegyház és Börtönben.

Közös úton

2015. június 19., címkék: tihany, nostra aetate, konferencia, fekete károly, balog zoltán, szabó istván, Fekete Károly

A rejtett és nyílt vallásellenességről, valamint a menekültpolitika kérdéséről is szólt Bogárdi Szabó István református püspök az európai vallások helyzetéről és a magyarországi hívő közösségek együttéléséről szóló kétnapos konferencián Tihanyban. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a menekültek befogadásával összefüggésben felhívta a figyelmet: a bibliai parancs nem a fennálló államnak szól, hanem kinek-kinek saját magának, vagyis a menekülteket „a saját házunkba kell befogadni."

Önállóan dolgozni, de egyfelé húzni

2015. június 16., címkék: zsinati bizottságok, jövőkép, huszár pál, szabó istván

A Zsinat április 22-i ülésén választotta meg az állandó zsinati szakbizottságok tagjait a következő hat évre. A tíz tanácsadó, döntés-előkészítő testület még aznap délután megalakult, vezetőt választott, többségük megkezdte munkáját. Június 10-én ezek elnökeivel és előadóival találkozott a Zsinat Elnöksége, hogy egyeztessenek a következő hat év feladatairól, a bizottságok működési rendjéről.

Megnyílt az Adna Café

2015. június 13., címkék: adna café, czibere károly, victorné erdős eszter, szabó istván, drogmisszió

– Járatlan útra lépünk ezzel az új szolgálattal – számunkra izgalmas és reményteli, hogy legyen egy hely a fővárosban, ahol a fogyasztáshoz nem a mai civilizáció gondolatai kapcsolódnak, hanem az csak egy kelléke a beszélgetésnek, az együttlétnek, az életvezetésnek, a megváltoztatásnak – mondta Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke az Adna Café megnyitóján június 12-én Budapest belvárosában. A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió legújabb intézményében a józanságot szeretnék divatba hozni.

Emlékkő a református Zugló kapujában

2015. június 02., címkék: szabó istván, évforduló

Május 31-én délután szabadtéri ünnepi istentisztelet keretében emlékkövet avattak a Budapest-Baross téri Református Egyházközség egykori fatemploma helyén, a zuglói Reiner Frigyes parkban kialakított emlékhelyen.

A nógató Lélek

2015. május 23., címkék: pünkösd, szabó istván, interjú, pünkösd 2015

Pünkösd ünnepe talán a legmegfoghatatlanabb. Tudunk tűznyelvekről, nyelvek megértéséről, megannyi érthetetlen kép és csoda. A Szentlélek ünnepén érdemes egy kicsit elgondolkodnunk azon, ki is a Szentlélek, hogy is van ez a megtanult igazság: Isten egy lényeg, három személy. Ezekről beszélgetett Bogárdi Szabó István püspökkel, a Zsinat lelkészi elnökével Fekete Ágnes.

Érzékeny kérdések a skót zsinaton

2015. május 18., címkék: skót egyház, szabó istván

Május 16-án kezdetét vette a Skót Egyház évenkénti egyhetes zsinati ülésszaka, ahová Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) lelkészi elnöke is meghívást kapott. A püspök május 22-ig tartó edinburgh-i látogatása során egyházvezetőkkel és bizottsági elnökökkel is konzultál.

Rendelkezhetünk adónk kétszer egy százalékáról

2015. április 22., címkék: egyszázalék, szabó istván, egyszazalek, Egyszázalék

Szűk egy hónap van még hátra a személyijövedelemadó-bevallások leadási határidejéig, s ez azt is jelenti, hogy május 20-ig rendelkezhetünk adónk egy-egy százalékáról.

Az egyház erdejében

2015. április 22., címkék: székfoglaló, szabó istván, xiv. zsinati ciklus 2. ülés

– Egyházunk Zsinatára a tanítás, a törvényhozás és a képviselet roppant feladata hárul. Ezeket bízták ránk a presbitériumok – hangsúlyozta Bogárdi Szabó István lelkészi elnöki székfoglaló beszédében a Zsinat április 22-én Budapesten megtartott ülésén. A püspök szerint a református egyház olyan, mint a tavaszi erdő, amely távolról a meginduló élet jeleit mutatja, a sűrűjébe érve viszont még látszanak a tél nyomai.

Nem folytatás, hanem változás

2015. április 05., címkék: szabó istván, bogárdi szabó istván, húsvét 2015

„Húsvét nem folytatás, hanem változás: valami újnak, soha el nem gondoltnak a kezdete" – mondta Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Budahegyvidéki Református Egyházközség húsvétvasárnapi istentiszteletén.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.