Tisztújítások Erdélyben

2018. október 22., címkék: kató béla, egyházi választások, erdélyi egyházkerület

December 14-én Kolozsváron tartják az egyházkerületi választói közgyűlést – jelentette be Kató Béla erdélyi püspök az Esperesek Kollégiuma parajdi ülésén, amely október 17–18-án első alkalommal ülésezett a szeptemberben tartott egyházmegyei választások után.

Választásra készülnek Királyhágómelléken

2016. szeptember 23., címkék: egyházi választások, királyhágómelléki egyházkerület

Már olvasható az egyházkerületi választások végleges jelöltlistája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos honlapján.

Új egyházkerületi főjegyző Királyhágómelléken

2015. július 06., címkék: egyházi választások, forró lászló, királyhágómelléki egyházkerület

A Királyhágómelléki Egyházkerület július 4-én megtartott közgyűlése három jelölt közül Forró László hegyközkovácsi lelkipásztort választotta főjegyzővé. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a korábbi egyházkerületi főjegyző, Lukács József megbízatása nyugdíjazásával véget ért.

Választási eredmények

2014. december 02., címkék: tiszáninneni egyházkerület, dunántúli egyházkerület, egyházi választások, tiszántúli egyházkerület, tisztújítás, dunamelléki egyházkerület

Mind a négy egyházkerületben már nyilvánosságra hozták a tisztújítás eredményeit, Dunamelléken, Dunántúlon és Tiszáninnenen is folytatja munkáját az eddigi elnökség, Tiszántúlon Fekete Károly lett a maximális három ciklus után leköszönő Bölcskei Gusztáv utódja.

Hivatalosak a választási jelöltek

2014. október 27., címkék: tisztújítás, egyházi választások

A választási bizottságok alapján közöljük a 2014-es egyházi tisztújítás során az egyházkerületi elnökségekbe jelöltek névsorát.

A zsinati ciklus zárására készülve

2014. október 16., címkék: állam-egyház kapcsolatok, kárpátaljai reformátusok (kre), egyházi választások, elnökségi tanács

Berekfürdőn tartotta kétnapos, kihelyezett ülését az MRE Elnökségi Tanácsa (ET). A közelgő cikluszáró zsinati ülés előkészítése mellett a választási folyamat, a Kálvin-emlékévek lezárása, az állam-egyház kapcsolatok áttekintése és a kárpátaljai krízishelyzet is a napirenden szerepelt.

Rendben zajlik a választás a Tiszántúli Egyházkerületben

2014. október 10., címkék: egyházkerületi közgyűlés, tisztújítás, választás, egyházi választások

Nem történt szabálytalanság – hangzott el a Tiszántúli Református Egyházkerület október 10-i közgyűlésén, az egyházban jelenleg is zajló választásokkal kapcsolatban.

Egyházi választások Kárpátalján is

2014. október 09., címkék: kárpátaljai reformátusok (kre), egyházi választások

Tisztújítás zajlik a Kárpátaljai Református Egyházban. Nehéz időben kell választania a református közösségeknek felelős előjárókat. Ukrajnában háború zajlik, ami szegénységet, inflációt, kétségbeesettséget, félelmet hozott a kárpátaljai magyar falvakba is.

Presbiteri, püspöki vagy milyen rendszerű a magyar református egyház?

2014. szeptember 17., címkék: tisztújítás, egyházi választások, fazakas sándor

2015-ben a Magyarországi Református Egyházban (MRE) új egyházkormányzati ciklus lép életbe, ez ad aktualitást a címben szereplő – Révész Imre által már nyolcvan éve megfogalmazott – kérdésnek. Tanulmányában Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára az MRE mai működését veti össze a Kálvinnak az egyházról szóló tanításával.

Kérdések a tisztújítással kapcsolatban

2014. szeptember 16., címkék: egyházi választások, tisztújítás

Több kérdés is felmerült az egyházi tisztújítás lebonyolításában részt vevőknek tartott szakmai konferencián. Tájékoztató jelleggel közreadjuk az ott megfogalmazódott válaszokat. Ezek nem kötelező érvényűek, a konferencia résztvevőinek jogértelmezését tükrözik. A kérdéssort időről időre bővítjük.

Felkészülés a választási eljárásra

2014. szeptember 16., címkék: konferencia, egyházi választások, tisztújítás

Az egyházi tisztújítás lebonyolításában részt vevőknek tartott szakmai konferenciát szeptember 11-én és 12-én Berekfürdőn a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya.

Választások éve

2014. január 14., címkék: 2014, egyházi választások, magyar református egyház

Világtalálkozóval ünneplik az öt éves magyar református egységet, megjelenik az újfordítású Biblia revíziója, véget érnek a Kálvin-emlékévek, s az egyházi tisztújítás jegyében telik majd a 2014-es év egyházunkban.

Választási útmutató

2013. november 26., címkék: tisztújítás, egyházi választások

A következő év a tisztújítás jegyében zajlik egyházunkban, mert 2014. december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő hatéves megbízatása. Összegyűjtöttük a választási törvény szabta határidőket és röviden összefoglaljuk a választással kapcsolatos teendőket.

Kató Bélát választotta püspökévé az erdélyi egyházkerület

2012. december 14., címkék: kató béla, egyházi választások, erdélyi egyházkerület

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest választotta negyvenhatodik püspökévé az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése.

Tisztújítás az evangélikusoknál

2012. január 10., címkék: ökumene, egyházi választások, Ökumené, evangélikus egyház, ökumené

Az idei év a tisztújítás jegyében telik a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Tavasszal a gyülekezeti, majd nyáron az egyházmegyei és egyházkerületi tisztségviselőket, presbitériumokat, ősszel pedig a zsinat tagjait választják meg.

Cseh testvéreink zsinatot tartanak

2011. május 20., címkék: csehország, egyházi választások, zsinati ülés

Választásokkal vette kezdetét május 18-án a Cseh Testvérek Protestáns Egyházának 33. zsinata, amelyet a prágai Emauzy apátságban tartanak mintegy 80 zsinati tag és 17 nemzetközi vendég részvételével.

Tisztújító közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület

2011. május 02., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), egyházi választások

A lelkészi közösség közel negyede újította meg tagságát, vagy lettek új tagjai a szervezetnek. A tagság több, mint a felét így most fiatal lelkészek alkotják.

Schneider EKD elnök köszöntése

2010. november 14., címkék: egyházi választások, német protestáns egyház (ekd)

A Német Református Szövetség főtitkára, Jörg Schmidt gratulált Nikolaus Schneidernek, mivel a Németországi Protestáns Egyház elnökévé választották.

Nikolaus Schneider lett az EKD elnöke

2010. november 10., címkék: egyházi választások, német protestáns egyház (ekd), rajnai protestáns egyház

A rajnai egyházelnök az év eleje óta ideiglenesen már betöltötte a pozíciót, megbízatása 2015-ig szól.

Megtartották a zsinatot a Délvidéken

2010. november 05., címkék: Háttér, hallgató imre, magyar református egyház, szerbiai reformátusok (szrke), egyházi választások, generális konvent, Délvidék, csete szemesi istván, zsinat

Kiírta az egyházi választásokat és az egységes Magyar Református Egyház alkotmányát is ratifikálta a szerbiai Református Keresztyén Egyház (RKE) október 30-án megtartott zsinata. A személyeskedésektől sem mentes tanácskozást a helyi egyházvezetés annak ellenére hívta össze, hogy a Generális Konvent elnöksége október 22-én a zsinat elhalasztásának megfontolására kérte a szerbiai reformátusokat, és egyúttal felajánlotta segítségét ahhoz, hogy a kialakult helyzetre a Kárpát-medencei reformátusság testvéri közvetítésével találják meg a békés megoldást a felek.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.