Új főtitkárt és elnököt választott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

2011. december 08., csütörtök

Tisztújításra került sor a a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 2011. december 8-án megtartott éves közgyűlésén. Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt választották meg a szervezet főtitkárává, Steinbach József református püspököt pedig elnökké.

Csernák István megnyitó imádságával kezdődött a közgyűlés, majd házigazdaként Bóna Zoltán főtitkár köszöntötte az egybegyűlteket.

D. Szebik Imre elnök beszámolójában visszaemlékezett 2003-ban történt megválasztására, és János evangéliumának 17. fejezetét idézve elmondta, hogy küldetését Isten küldetéseként próbálta betölteni. Ezután szólt a római-katolikus egyházhoz való viszonyról, az ortodoxiával kialakult kapcsolatokról és a protestáns ökumené kilátásairól. Megemlékezett az ökumenikus szervezetek közelgő hazai rendezvényeiről é kitért a gyülekezetekben folytatandó legfontosabb hazai teendőkre is.

A különböző bizottságok beszámolói után Bóna Zoltán főtitkári jelentésében számot vetett az elmúlt hat esztendőről, a mélyítés és a szélesedés gondolatai köré fonva mondandóját, majd bemutatta a 2012-es év programjait.

D. Szebik Imre elnök ezután felolvasta azt az állásfoglalást, amely a tagság Krisztusban való teljes egységéről szól. Ezt követően Bóna Zoltán a kopt egyházhoz intézett levelet olvasta fel, amelyben részvétet nyilvánítottak az egyiptomi buszbaleset áldozatainak és karácsonyi üdvözletet küldtek az egyház képviselőinek.

A számvizsgáló bizottság pénzügyi tájékoztatást adott a közgyűlésnek. Bevételi oldalon 22 millió forinttal számol a tanács, a kiadási oldalon pedig a központ fenntartása és különböző rendezvények állnak. A beszámolót az országos elnökség jóváhagyta.

Módosításra került a szervezet alapszabálya, ezután hat évre fogják megválasztani a tisztségviselőket, szemben a korábbi három évvel. Ezután az új elnök, alelnökök, főtitkár és az Operatív Tanács tagjainak megválasztása következett. Az elnökségi jelölőbizottság elnöki tisztre Steinbach József püspököt, míg alelnöknek Mészáros Kálmánt, Kalota Józsefet és Gáncs Pétert jelölte, főtitkárnak pedig Fischl Vilmost. A testület mindannyiukat meg is választotta.

A közgyűlésen még új MEÖT tagegyházak felvételt nyertek. Rendes tag lett a Magyar Pünkösdi Egyház, három küldöttet delegál majd a közgyűlésbe, egyet pedig az Operatív Testületbe. Együttműködő tag lett a Magyar Evangéliumi Aliansz, és a Keresztény Vasutasok Egyesülete.

Végül felvázolták a 2012. júniusában megrendezésre kerülő Reménység Fesztivált, köszönetet mondtak a védnököknek, hogy elvállalták a feladatot és ismertették, hogy a tagegyházak, gyülekezetek hogyan kapcsolódhatnak majd be ebbe a fesztiválba.

A közgyűlés Mészáros Kálmán imádságával ért véget.

Kapcsolódó anyagok:

Az evangelikus.hu képes tudósítása – a közgyűlésen letölthető anyagaival

A MEÖT állásfoglalása a Krisztusban való teljes egységről – letölthető PDF

Szerző: Horváth-Bolla Zsuzsanna, forrás: evangelikus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.