Toronyfelújítás Pestújhelyen

2011. december 03., szombat

Hatvanöt év után visszakapta süveg alakú sisakját a Budapest-Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség templomának tornya. December 11-én tartanak hálaadó istentiszteletet az adakozásból felújított templomtoronyért.

Pestújhely az 1890-es években Rákospalota keleti részén alakult ki, Széchenyi-telep néven. 1909-től 1949. december 31-ig önálló község volt és ekkor már a Pestújhely nevet viselte. 1910-ben kezdődött a községben élő reformátusok gyülekezetbe szervezése, majd 1912. július 7-én alakult meg a Pestújhelyi Református Fiókegyházközség. A gyülekezet 1930-ban alakult önálló anyaegyházközségé, Pestújhelyi Református Egyházközség néven.

1913-tól 1915-ig Biberauer Richard szolgálta a pestújhelyi reformátusokat, aki a Filadelfia Egylet vezetője is volt. 1913-tól az istentiszteleteket a Filadelfia Egylet pestújhelyi iskolájában tartották, amelyet 1919-ben vásárolt meg az egyházközség. 1922-ben új szószéket készült az imaterembe, ez évben egy kis harangot öntettek, amit 1926-ban nagyobb 300 kg-os harangra cserélték le.

A süveges tornyú templom 1928-ban 1946-ban egyszerűbb tornyot kapott

Saját templom

1928 márciusában templom építésébe kezdett az egyházközség.  Nagy összefogás eredményeként kilenc hónap alatt elkészült az 1928. december 2-án felszentelt épület, amelynek tervezője egy  holland származású építész, Van den Deck János volt. Ő az észak-európai klasszicizmus hatását mutató tervet készített. A bejárat előtti portikuszon a háromszögű oromzatot két klasszikus megformálású oszlop tartja. A négyzet alaprajzú harangtorony süveg formájú lezárást kapott.

Az előterében találjuk a templomépítés  emléktábláját. A templomtér karzattal volt ellátva, liturgikus terének fala félköríves lezárású, a hajórészhez keresztházszerű térbővülettel kapcsolódik. A szószék építménye mellett mind két oldalon egy-egy színes üvegablakot találunk, amelyek az úrvacsora szent jegyeit ábrázolják. A belső tér leghangsúlyosabb eleme a szószék hangvetőjének, amelynek megformálása a harangtorony portikuszát idézi.

2011 októberében kapta vissza süvegét A felújított templom 2011. novemberben

A régi-új torony

A II. világháborúban a templom tornya megsérült, amit egyszerűbb építészeti megformálással állítottak helyre, a süveg formájú sisak helyett gúla formájú építettek vissza. 2011-ben augusztusában megkezdődött a toronynak az eredeti tervek szerinti helyreállítása. A felújítást adakozásból fedezték, erre a célra 2,8 millió forint adomány gyűlt össze. Október 16-án helyére került az új toronysisak, így a templom ismét eredeti szépségben fogadja majd a híveket a december 11-i hálaadó istentiszteleten, melyen Peterdi Dániel a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője fog igehirdetéssel szolgálni.

Szöveg, fotó: Milisits Máté

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.