Tartalmas évről számoltak be

2015. december 07., hétfő

Megtartotta éves rendes közgyűlését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) december 3-án. Egyházunkat Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke képviselte a tanácskozáson.

A Lágymányosi Ökumenikus Központban megtartott közgyűlést Steinbach József MEÖT-elnök a szabadító Istent magasztaló próféta szavaival (Ézsaiás 12) nyitotta meg. A dunántúli református püspök elnöki beszámolójában az Istennek kedves ökumené szükségességéről, dinamikájáról, árnyaltságáról és konkrétságáról értekezett. „Megváltás, üdvösséges rend után kiált ez a világ" – mondta a püspök, aki örömmel konstatálta, hogy régen túl vagyunk a „kirakat-ökumené" korszakán, mert a mai kihívásokon keresztül Isten „rákényszerít" minket, hogy fárasztó viták helyett Krisztusra mutassunk, ki-ki a maga helyén.

„Alaptörvényünk az állam és az egyház szétválasztása mellett az együttműködést is hangsúlyozza" – Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadásában az egyházak növekvő társadalmi szerepvállalását méltatta (a gyermekvédelem 26 %-a, a szociális ellátás 17 %-a, a köznevelés 12 %-a, a felsőoktatás 6 %-a, az egészségügynek pedig 4 %-a egyházi fenntartású). Az előző hétéves finanszírozási ciklusban 118 milliárd forint európai uniós támogatást használhattak fel az egyházak, s a 2014-2020 közötti szeretnék a növekvő szerepüknek megfelelő (vidékfeljesztési, energiahatékonysági, turizmusfejlesztési, épületfelújítási, közfeladatellátási és közösségszervezést segítő) támogatáshoz segíteni az egyházakat. Arra kérte az egyházvezetőket, hogy gondolkodjanak hosszútávon fenntartható projektekben. Az államtitkár szólt az egyházi törvény várható módosításáról is: a tervek szerint újra bírósági hatáskör lenne az egyházak bejegyzése, valamint a bejegyzett egyházak és a vallási szervezetek mellett létrehoznának egy köztes kategóriát is.

Fischl Vilmos főtitkár ismertette a MEÖT szervezeti átalakulását, melyet a civil szervezetekről szóló törvény 2012-es módosítása tett szükségessé, beszámolt a 2015-ös év fő eseményeiről, majd az ökumenikus bizottságok vezetői röviden vázolták ezévi tevékenységüket. Konferenciával és tematikus számmal ünnepelték a Teologiai Szemle 90. születésnapját; a Teológia és Keresztény Egység Bizottság már előkészítette a 2016-os ökumenikus imahét lett keresztyének által kidolgozott segédanyagát; nemrég nyomtatásban is megjelent a Szociáletikai Bizottság által szervezett Atomenergia-konferencia anyaga; a Női Bizottság idén is a hálózatépítésre törekedett, s megszervezte szokásos programjait; a Missziói és Evangelizációs Bizottság lelkészek és gyülekezeti munkatársak számára tartott lelki-szakmai alkalmat; idén is renden lezajlottak az Október a Reformáció Hónapja programjai; a Vallásközi Dialógus Bizottság folytatta a kapcsolatfelvételt a magyarországi nem keresztyén vallási közösségekkel; az Ifjúsági Bizottság vezetője pedig aggodalmát fejezte ki az ökumenikus együttműködésre delegált szolgálók leterheltsége miatt.

A közgyűlés emellett meghallgatta a Felügyelő Bizottság és a független könyvvizsgáló jelentését is – a MEÖT működésében nem találtak hiányosságot –, majd elfogadták a szervezet jövő évi költségvetését. A tizenegy protestáns és ortodox egyházat tömörítő szervezet büdzséjéhez egyházunk évről évre jelentősen hozzájárul. Végül a MEÖT megfigyelő-együttműködő tagjai közé fogadta az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítványt. A felekezetközi szerveződés evangelizációs kurzusait 1998-tól csaknem háromszáz egyházi közösség használta missziós célokra.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.