Tanúskodás a közösségről

2016. január 14., csütörtök

Bibliai gondolatok az ökumenikus imahét harmadik napjára.

Jer 31,10–13: Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán.
Zsolt 122: Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek.
1Jn 4,16b–21: Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, s a testvérét viszont gyűlöli, az hazug.
Jn 17,20–23: Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem.

Lettországban több mint egy évtizede van jelen a Chemin Neuf, az ökumené mellett elkötelezett nemzetközi katolikus közösség. Azok csatlakoztak ehhez a közösséghez, akik megtapasztalták a Krisztussal való közösségből eredő örömet. Eközben átélték a megosztottság okozta fájdalmat is. Azzal jelképezik ezt, hogy az esti imádság idején üres kelyhet és ostyatartót tesznek az oltárra.

Tapasztalataik alapján a  keresztyének közötti megosztottság az evangelizáció igazi akadálya. A világ ugyanis nem tudja elhinni, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha az egymás iránti szeretetünk hiányos. Elsősorban akkor érezhetjük a megosztottság fájdalmát, amikor nem tudjuk közösen fogadni Krisztus testét és vérét az úrvacsorában, az egység szentségében.

Örömünk forrása ugyanis Krisztusban közös életünk. Ebben naponként együtt tudnak élni a különböző hagyományt hordozó keresztyén közösségek. Ehhez az kell, hogy örömmel fogadják egymás szeretetét, imádságát és bizonyságtételét. Ez az az igazgyöngy, amelyet csak a Szentlélek adhat nekünk. Jézus a halálát megelőző estén a szeretetért imádkozott. Ma is ezért Jézussal együtt imádkozunk, hogy ez az egység létrejöhessen a keresztyének között. Imádkozunk a püspökökért, a lelkészekért és minden gyülekezeti tagért, hogy a Szentlélek vezessen el bennünket az egységre.

1. Hogyan tekintünk más felekezetek keresztyénjeire? Készek vagyunk-e arra, hogy bocsánatot kérjünk korábbi előítéleteink miatt?

2. Mit tudunk tenni azért, hogy enyhítsük a keresztyének közötti megosztottságot?

Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek legyünk. Téged kérünk most is arra, hogy munkáld az egységet a keresztyének között akaratod szerint, hogy az neked tetsző lehessen. Urunk, add, hogy Szentlelked által megtapasztaljuk azt a szenvedést is, amelyet a szétszakadozottság okoz. Segíts, hogy szembesüljünk bűneinkkel. Erősíts, hogy reménykedjünk kegyelmedben. Ámen.

Összeállították: lettországi keresztyének.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.