Tanító- és lelkészképzés Debrecenben

2016. február 03., szerda

Február első két hetében minden az egyetemi felvételikről szól. A szeptemberben induló alap- vagy osztatlan képzésekre, a diplomát nem adó felsőoktatási szakképzésekre és a szakirányú továbbképzésekre is február 15-ig kell jelentkezni. A református felsőoktatási intézmények hitéleti képzéseik mellett pedagógiai, társadalomtudományi, jogi, gazdaságtudományi és bölcsészettudományi szakokkal és szakképzésekkel is várják az érdeklődőket. A Reformátusok Lapja felsőoktatási körképének második részében a Debreceni Református Hittudományi Egyetem mutatkozik be.

Érdemes újra megnézni a felvi.hu-t, hiszen január 29-én frissült a felsőoktatási tájékoztató. A nem hitéleti képzésekre február 15-ig kell a központi felvételi eljárásban jelentkezni. A négy református felsőoktatási intézmény közös felvételi tájékoztatójában, amely honlapunkon is elérhető, részletesen olvashatnak az egyes szakokról, képzésekről az érdeklődők. A hitéleti képzésekre elhívást érzőknek még van idejük gondolkodni, hogy Pá­pán, Budapesten, Debrecenben vagy Sárospatakon kívánnak-e tanulni, hiszen ezekre a képzésekre nem vonatkozik a központi, február 15-i jelentkezési határidő.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) képzési kínálata a felsőoktatási szakképzéstől az alap- és mesterszakokon át egészen a doktorképzésig terjed, így a felsőoktatás minden szegmensét legalább egy képzéssel le tudja fed­ni, ez biztosítja az intézményen be­lül a legmagasabb felsőoktatási szin­tig a továbblépés lehetőségét – mondja Kus­tár Zoltán általános rektorhelyettes, és hozzáteszi: fontos kiemelni, hogy a hitélet terén valamennyi református hitéleti szakot meg tudják hirdetni.

Az egyetemen 2011 óta egyaránt folytatnak hitéleti és nem hitéleti képzést, így a teológusok és lelkészek, valamint a hitoktatók, vallástanárok, lelkigondozók és egyházi intézetvezetők mellett tanítókat és könyvtáros szakembereket is képeznek a Tiszántúlnak és Észak-Magyarországnak. Az egyetem 2016 szeptemberétől senior oktatási programot indít, amelynek keretében az ötven év feletti korosztálynak kínálnak tudományos ismeretterjesztő előadásokat. A több féléves képzés nem ad államilag elismert diplomát és nem jár vizsgakötelezettséggel, de elismerő oklevéllel zárul, és számos módon kínál hasznos és érdekes ismereteket a tudományok és a hit területén. Az intézmény akkreditációja 2015-ben kiváló eredménnyel zárult, beleértve valamennyi hitéleti szak akkreditációját is.

A DRHE-n a tanító szakosok vannak a legtöbben: itt egy évfolyam általában hetven-kilencven hallgatóból áll. A beiskolázási körzet zömében a Tiszántúl, de várják az ország más részeiből is a jelentkezőket a régió legerősebb tanítóképzőjében. – Hitéleti szakjaink közül továbbra is a lelkész szak számít a legnépszerűbbnek, amit a hittanoktató és a vallástanár szakok követnek. Az osztatlan vallástanár szakot egyelőre egyszakos formában hirdetjük, a régi hittanár–nevelő mesterszakot pedig szeptembertől még mindig fel tudjuk kínálni azoknak, akik valamilyen más diplomára építve, rövidebb képzési idő alatt szeretnének vallástanári diplomához jutni – teszi hozzá Kustár Zoltán.

– Aki egyetemünk ódon, de ennek a tanévnek a kezdetére csodálatosan megújított épületébe belép, azt azonnal megérinti a múlt, ami a hagyományaink iránti nyitottságra, érdeklődésre ösztönöz. A pedagógus és a teológus hallgatók számos órát közösen hallgatnak, így személyesen is találkoznak, megismerhetik egymást, mint ahogy számos olyan kötelező tantárgyuk is van a pedagógusoknak, amelyeket teológiai tanárok tartanak, és amelyek éppen a keresztyén értékekkel és a református tanításokkal igyekeznek megismertetni a hallgatókat. A diákok együtt vehetnek részt a hitéleti alkalmakon, a hallgatói önkormányzat ifjúsági rendezvényein – így aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik. Aki pedig egyelőre még nem keres, az legalább megismer egy értékrendet, amelyhez később, ha a Lélek úgy akarja, egyszer majd visszatalál – mondja arra a kérdésre, milyen többlete van egy hittudományi egyetem tanárképzésének.

„A DRHE úgy határozott, hogy valamennyi szakán a hallgatók számára kötelező romológiai képzést ír elő. A hat-, illetve négykredites modullal minden szak tanrendjébe beépülnek azok a tanegységek, amelyek részben a cigányság történetével, kultúrájával, hazai társadalmi helyzetével foglalkoznak, részben pedig szakmaspecifikus ismereteket közölnek az adott szakon a romák között végzendő munka speciális aspektusairól" – nyilatkozta Bölcskei Gusztáv rektor még tavaly decemberben az egyetemen megszervezett cigány szakmai napon. – Mivel az egyetem fő beiskolázási körzete a Tiszántúl és Észak-Magyarország, így akár lelkészként, akár tanítóként kerüljön ki valaki majd intézményünkből, szembesülnie kell a cigány/roma közösségekben végzendő munka speciális kihívásaival. Ezért határoztunk úgy, hogy minden szakunkon bevezetjük a romológia képzést. A két alapozó tantárgy a cigányság történetével, jelenlegi helyzetével, kultúrájával ismerteti meg a hallgatókat, majd erre épül a legtöbb szak esetében egy olyan kurzus, amely az adott szakma cigányok közötti végzéséhez ad speciális kompetenciát. Jövő szeptembertől feláll a képzésért felelős tanszék, és már egyetemünkön dolgozik az a romológus, aki a képzés derekas részét végzi majd. De úgy gondolom, hogy a szakmai kompetenciák mellett legalább ilyen fontos hozadéka lesz a képzésnek, hogy hallgatóink nyitottabbá és elfogadóbbá válnak a cigányság iránt – fogalmaz a rektorhelyettes.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre az alábbi hitéleti szakokra: református teológia osztatlan MA szak – nappali tagozat; református teológia szak lelkész szakirány – nappali tagozat; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak katekéta szakirány – nappali és levelező tagozat; református kántor BA szak – nappali tagozat; hittanár–nevelőtanár osztatlan MA szak (10 félév) – nappali tagozat; hittanár–nevelő MA szak – levelező tagozat (csak lelkészi vagy hitéleti BA végzettségűeknek); pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak – levelező tagozat; teológia minor – levelező tagozat (csak önköltséges). A jelentkezési határidő: február 29. Az alkalmassági vizsga időpontja: március 21. További tudnivalók és jelentkezési lap a www.drhe.hu/felvetelizoknek honlapon található.

Bagdán Zsuzsanna

A felsőoktatási körkép megjelent a Reformátusok Lapja 2016. február 7-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.