Tájékoztató a kötelezően választható hit- és erkölcstan létszámjelentésről

2016. szeptember 20., kedd

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet (ZST-92/2016.06.01) alapján a Zsinati Oktatási Iroda nyilvánosságra hozza a létszámjelentés teljesítéséhez szükséges adatlapot és tájékoztatót, valamint a világi hittanoktatók és a lelkipásztorok órarend nyomtatványát (a kitöltést segítő mintával).

Néhány fontos tudnivaló:

1.) Az október 1-jei ténylétszámot minden egyházközségnek be kell küldenie, mely részt vesz a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatásban. (A szeptemberi változásjelentés nem pótolja az adatszolgáltatás, mivel az állami támogatás igénylése csak az október 1-jei állapot szerint lehetséges, amely - értelemszerűen - szeptember hónapban nem lehet ismert.)

2.) Az adatlapok postázási határideje: 2016. október 10. (hétfő), mely határidő jogvesztő, azaz elmaradása esetén a be nem jelentett hittancsoportok finanszírozása megszűnik.

3.) Az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Magyarországi Református Egyház a 2016. szeptember 1-december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási igényét 2016. október 31-ig a Magyar Államkincstárnak.

4.) Az órarendet minden hittanoktatónak - jogviszonyától függetlenül - ki kell töltenie, melyet az egyházközség adatszolgáltatásával együtt lehet eljuttatni az Oktatási Iroda számára. Az órarend kitöltését minta segíti. A nyomtatvány mutatja be, hogy a hittanoktató az állami iskolában teljesített hit- és erkölcstan tanóráit, valamint a fakultatív hittanóráit milyen időrendben teljesíti, e dokumentum támasztja alá a vállalt feladatok teljesíthetőségét. (A munkanap és a hétvége tanóráit az excel táblázatban külön munkalapon lehet kitölteni.)

5.) A fakultatív hittanoktatás adatlapjait (GY, MÁSEGYH, REFINT) az Oktatási Iroda 2016. augusztus 31-én tette közzé körlevélben, s a www.reformatus.hu honlapon. A fakultatív hittanoktatás létszámjelentését, mivel 2016. október 1. szombatra esik, utoljára 2016. október 3-án (hétfőn) adhatják postára az egyházközségek.

6.) A kizárólag a postai úton, eredeti példányban, a vonatkozó határidőig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség. Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.).

Zsinati Oktatási Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.