Szent közösség

2014. október 28., kedd

Október utolsó vasárnapján, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében, ősi úrvacsorai liturgia keretében tartott istentiszteleten vettek részt a protestáns felekezetek képviselői az Óbudai Metodista Gyülekezetben.

Az istentiszteleten az igét az Ószövetség záró mondatai (Mal 3,22-24) alapján hirdette Papp János baptista egyházelnök, az úrvacsora-szentség szolgálatát Lackner Pál evangélikus püspök, Csernák István metodista szuperintendens, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára és Papp János végezte. A református egyházat Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke képviselte.

John Wesley, az angol reformáció nagy alakja, az amerikai metodista közösségeknek küldte használatra azt a liturgiát, amely a vezérfonala volt a hagyományosan október utolsó vasárnapján megrendezett ökumenikus istentiszteletnek. A liturgia szövegében az évszázadok során megérlelődött ősi keresztény szövegek, imádságok és hitvallások hordozzák az úrvacsorában a közösség részévé váló Jézus Krisztus szabadító üzenetét. Az együtt mondott évezredes liturgiai szövegek megerősítették és hitelessé tették a teremben jelen lévő egyházi vezetők, laikus elöljárók és egyháztagok közösségét a korábbi generációk üldöztetésekben és nehéz helyzetekben életet jelentő hitét megjelenítve.

Papp János igehirdetésében a magyarázott ószövetségi szakaszban felhangzó hatalmas prófétai ígéret kapcsán az egymás mellett élő generációk felelősségét emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősebbeknek és a középkorúaknak kezdeményező szerepet magukra vállalva kell munkálkodniuk azon, hogy a gyorsan változó környezetben az eltérő életkori sajátosságok és szokások mellett is szeretetben értsék meg egymást a nemzedékek.

Az estet a vendéglátó metodista gyülekezet szokása szerint közös teázás zárta, így a jelenlévőknek alkalmuk volt az ige szavára reagálni és a nemzedékek és felekezetek közötti párbeszédet gyakorolni.

Forrás: MEÖT

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.