Öröm a bizonytalanságban

2013. szeptember 01., vasárnap

A bizonytalanságot és az örömöt hangsúlyozták az országos református tanévnyitó beszédei a csopaki református templomban. A Magyarországi Református Egyház iskolái szombaton istentiszteleten kértek áldást a Huszár Pál zsinati világi elnök által megnyitott következő tanévre, átadták a Makkai Sándor-díjat és az iskolakezdési csomagokat, valamint a jelenlévők megismerhették egy kis dunántúli gyülekezet tavaly indult iskoláját.

A 370. dicséret és a 89. zsoltár verseinek éneklése után Bölcskei Gusztáv püspök hirdetett Igét az országos tanévnyitó istentiszteleten augusztus utolsó napján. A bizonytalanságok ellenére is tudjunk örülni annak, „hogy olyan Istenünk van, aki boldogan örül nekünk" – hangsúlyozta a Zsinat lelkészi elnöke a csopaki református templomban a Zof 3,14-20 alapján.

Öröm a nehéz körülmények között is

„Mit is üzenhet nekünk Isten Igéje most ennek az új tanévnek a kezdetén, amely nem mindenütt ujjongó örömkiáltás közepette kezdődik el, mert sokféle bizonytalanság és még ismeretlen tényező vesz körül bennünket?" – tette fel a kérdést Bölcskei Gusztáv, aki hozzátette, hogy a próféta csodálatos ujjongó örömre biztatja az ő népét a nehéz körülmények között.

Isten népe mindig furcsa helyzetben él. Ha a körülményeire tekint, akkor nem biztos, hogy rögtön ujjongani van kedve. És mégis, mi lehet ebben a helyzetben is az, amiből erőt tudunk meríteni? Egyetlen dolog: amikor a próféta azt mondja, hogy olyan Istenünk van, aki boldogan örül nekünk – hívta fel a figyelmet az igehirdető, aki ezt a legcsodálatosabb megtapasztalásnak mondta. „Ezért lehet igaz, hogy szembe kell nézni bizonytalansággal, olyan kérdésekkel, amelyekre egyelőre nincsen válasz."

Bölcskei Gusztáv hangsúlyozta, hogy olyan Istenünk van, aki boldogan örül nekünk, és „ezért megerősít, megtart és az ő békességét adja".

Csopaki anzix

Tislér Géza csopaki lelkipásztor a tanévkezdésre látképes üdvözlőlapot, anzixot küldött – jelképesen. „2013 szeptemberében mit írjak erre az üdvözlőlapra?" – tette fel a kérdést. A mostani oktatási környezetről szólva Tislér Géza elmondta, hogy „augusztus végén jó lenne már tudni valami biztosat." Felidézte, hogy egy éve nagy összefogással indították a csopaki iskolát, amely azt mutatja, hogy a református gyülekezet az adott helyzetben a kitörés és a megmaradás katalizátora lehet. „2013-ban nem írhatok egyebet és mást, mint érezzük növekvő lelkünkben a lehetetlent legyőző hatalmat" – fogalmazott a csopaki lelkipásztor.

Hit és tudás

„Minden bizonytalanságunk, időnkénti kétségeink ellenére is örömünnepre gyűltünk ma össze" – kezdte tanévnyitó beszédét Huszár Pál főgondnok Reményik Sándor két verse után. Mint mondta, mintegy 40 ezer diák kezdi az új tanévet a református iskolákban.

„Időnként megkérdezik tőlem, hogy mi az oka annak, hogy a szülők egyre nagyobb hányada íratja a gyermekét egyházi, adott esetben református iskolába. Úgy gondolom, könnyű megadni a választ, mert a mi iskoláink többet adnak neveltségben, elkötelezettségben mint mások, természetesen mindazt az ismeretanyagot is közvetítik, amit a törvény előír" – hangsúlyozta a Zsinat világi elnöke, aki kiemelte, hogy a tudás mindig felelősséggel jár. Huszár Pál utalt arra, hogy minden szülő és egyháztag azt várja, hogy a keresztyén nevelés révén szellemi-lelki felvértezettség birtokába jussanak a református iskolák diákjai. „Azt várjuk a fiataljainktól, hogy a szentírási értelemben vett só és kovász szerepét töltsék be a társadalomban, legyenek hűséges tagjai egyházunknak, elkötelezettek nemzetünkhöz" – fogalmazott a dunántúli főgondnok.

„Még találkozhatunk azzal az ósdi kísérlettel, amikor megpróbálják a hitet és a tudást szembeállítani egymással. A hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság. A kettő szembeállítása pedig csúsztatás" – hívta fel a figyelmet a főgondnok, aki egy francia regényt idézve elmondta, hogy a kevés tudás eltávolíthatja az fiatalokat Istentől, de a sok tudás garantáltan visszaviszi őket hozzá.

Huszár Pál Isten áldását kérve megnyitotta a 2013/14-es tanévet.

Évforduló és díjátadás

Wass Albert Előhang című versének előadását követően Ambrus Tibor csopaki polgármester köszöntötte az országos református tanévnyitót. Reményik Sándor versének idézése után elmondta: számukra sokat jelent, hogy református iskolájuk egy éves. „Ez az egy év megmutatta, hogy érdemes volt a munkánk. A csopaki református iskolánk egy év alatt bebizonyította létjogosultságát" – fogalmazott a településvezető, aki kiemelte a lelkipásztor és az önkormányzati képviselők közös munkáját, valamint külön megköszönte a presbitérium támogató döntését. Ambrus Tibor hangsúlyozta az iskola közösségmegtartó és nevelő szerepét. „Mi nem megmenteni szerettük volna az iskolát, hanem megnyugtató kondíciókkal létrehoztunk egy jól működő intézményt" – hangsúlyozta a csopaki polgármester.

Szabó Róbert presbiter orgonajátéka után átadták a Makkai Sándor-díjat. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – 2013-ban a Makkai Sándor-díjat Bohátka Sándorné debreceni tanárnőnek, Soós Katalin budapesti tanárnőnek és Kató Levente kolozsvári tanügyi tanácsosnak adományozta szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként. A Makkai Sándordíj adományozásának feltételei: több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási intézményben, kiemelkedő szakmai munka, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig határon túli pedagógusnak kell lennie. A díjat Bölcskei Gusztáv és Huszár Pál adta át, a méltatásokat Ábrám Tibor főgondnok mondta el.

„Nem félünk a változásoktól"

Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című költeményét is az iskola diákjai adták elő, majd Papp Kornél, a zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője szólt az induló tanévről. „Nem félünk a változásoktól, sőt a megújulás élén a reformátusok általában mindig ott állnak. Természetesnek tartjuk azonban, hogy a változások alapos előkészítésre szorulnak" – hangsúlyozta Papp Kornél, és felsorolta a szeptember 1-től életbe lépő változásokat: új nemzeti alaptanterv, az új kerettantervek és a pedagógiai programok, az ingyenes tankönyvek az első évfolyamon, az állami iskolákban az első és ötödik évfolyamon kötelező erkölcstan, valamint a helyette választható hit-és erkölcstan, az egész napos iskola, a pedagógus- életpályamodell, benne a 2006 óta elmaradt bérfejlesztés és a tanfelügyelet. „Mindezek okán a 2013/14-es tanév kezdetét még nagyobb várakozások kísérik, mint bármelyik korábbi tanévet" – fogalmazott Papp Kornél, aki utalt a teljes jogszabályi környezet átalakulására, és arra, hogy ismeretlen az egyházi intézmények számára az a leendő jogszabályi környezet, amelyből az intézmények fenntartását – nem működtetését – biztosítani kell. „Az oktatási államtitkárság és az érintett minisztériumok nem tartották fontosnak, hogy az egyházak egyáltalán megismerhessék a tervezett részletszabályokat" – hangsúlyozta az irodavezető. Papp Kornél tájékoztatása szerint az új tanévben 276 köznevelési feladatot lát el 161 intézmény, az intézményfenntartók száma pedig 102.

A tanévnyitó végén Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke száz csomag iskolakezdési ajándékot adott át tíz iskolának. Az országos tanévnyitó ünnepséget Steinbach József dunántúli püspök áldáskívánása, valamint a Szózat és a 471. dicséret eléneklése zárta.

T. Németh László, képek: Varga Gábor Vargosz

 

Nézze vissza a tanévnyitó istentiszteletet!

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.