Rimaszombatban jöttek össze iskoláink a Kárpát-medencei református tanévnyitóra

2011. szeptember 05., hétfő

A rimaszombati református templom adott otthont a második Kárpát-medencei református tanévnyitónak.

Szeptember 3-án délelőtt „megszállták” Gömörország fővárosát a református diákok és pedagógusok: a Tompa Mihály Református Gimnázium monumentális épületétől a templomig zászlós menetben vonultak mintegy félszáz református oktatási intézmény képviselői – a kárpátaljai Péterfalvától a dél-dunántúli Pécsig, kincses Kolozsvártól a délvidéki Bácskossuthfalváig.

alt

Fekete Vince, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka üdvözlő szavait követően az igehirdetés szolgálatát a vendéglátó egyház püspöke, Fazekas László végezte a Zsolt 127,4 alapján: „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.” Isten ajándékának nevezte, hogy a tavalyi miskolci tanévnyitón után a Felvidéken nyílt mód összetartozásunk lelki igénye megéléséhez. A helyesen nevelt ifjak célba találnak, akárcsak a jó íjász kezéből kilőtt nyílvessző. S akkor nem adják fel, amit Isten nekik ajándékozott, identitásunk meghatározóit: anyanyelvünket, kultúránkat, nemzetünket, a hazaszeretetet. Egy Kálvin-idézet kapcsán (küldjetek fákat, s mi nyílvesszőket faragunk belőlük) bátorította a szülőket: küldjék az ifjakat, s a református iskolák pedagógusai „nyílvesszőket” faragnak belőlük.

alt

Az igehirdetést a helybeli Tompa Mihály Református Gimnázium elsőseinek a fogadalomtétele követte. Megható volt, amint a kis emberpalánták a Kovály Erzsébet iskolalelkész által előmondott szavakat – szívükre szorított kézzel – magukra vonatkoztatva elismételték, és magukat Isten kegyelmébe ajánlva beléptek a rimaszombati gimnázium közösségébe.

alt

A köszöntések során Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében örömének adott hangot, hogy nem vagyunk már a politika csinálta határok foglyai (a legtöbben útlevél nélkül érkezhettek a tanévnyitóra), és rámutatott: nem uniformizált emberekre van szükség, hanem alkotó elmékre, akik társaikkal együtt korszakos dolgokra képesek, akik nem válnak kiszolgáltatottá, sorsvetettekké. Iskoláinkat (az otthon mellett) a közösségépítés legfontosabb színtereinek, a megmaradás zálogainak nevezte, ahol a kitartó pedagógusok megtaníthatják a diákokat arra, hogy ne húzódjanak vissza, amikor cselekedni kell.

alt

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok elnöke és Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártja oktatási és kulturális ügyekért felelős alelnöke speciális szlovákiai szemszögből láttatták a múlt egy-egy darabját és a jelen, illetve a jövő útját.

A Generális Konvent elnöksége nevében Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok emelkedett szólásra. Megemlítette a tavalyi gyűjtést, amelyből a GK a kárpátaljai gimnáziumokat és a bácskossuthfalvai óvodát támogatta. Idén elsősorban a szórványban szeretnék segíteni anyanyelvi óvodák indítását, illetve továbbra is segítenék az anyagi nehézségekkel küszködő kárpátaljai és felvidéki iskolákat. Emellett új fordítású Bibliával szeretnék megajándékozni a református iskolák végzős diákjait, és a célok közé tartozik egy tartalékalap képzése is. Az igehirdetésben említett nyílvesszőfaragáshoz kapcsolódva a diákokat részben „faragatlanoknak” (a formázás a szülők és a pedagógusok feladata) és „keményfejűeknek” (mint a nyílvessző, ami jó jel, mert a nehézségeket csak céltudatossággal lehet legyőzni) nevezte.

Sebők Attila, a rimaszombati gimnázium igazgatója Tompa-idézettel kezdte és fejezte be tanévnyitó beszédét, melyben kicsit visszatekintett az iskola korántsem egyenes vonalú történetére. Az 1853-ban alapított jogelőd, az Egyesült Protestáns Gimnáziumra egykori igazgatóját idézve hangsúlyozta: az iskola lelke a tanár, akinek kötelessége arra igyekezni, hogy napról napra többet nyújtson. A diákokhoz szólva leszögezte: a munka nagy része rájuk vár, de bennük látjuk a jövőt; majd megnyitotta a 2011/12-es tanévet.

alt

Édes Enikő, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatási tanácsosa (aki az ünnepi alkalmat szervezte és moderálta) köszönetet mondott a házigazda iskolának és gyülekezetnek, az egyházkerületek felelős személyeinek és az intézmények megjelent képviselőinek, valamint a kis művészeti összeállításokat bemutató felvidéki iskolák (Érsekkéty, Alistál, Léva, Rimaszombat, Rozsnyó, Vaján és Martos) diákjainak. A felemelő ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.

Ebéd után az érdeklődők B. Kovács István, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei igazgatója vezetésével városnézésen vehettek részt: Rimaszombat épületeivel és történelmével ismerkedhettek a legavatottabb kalauzolás mellett.

A. Kis Béla

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.