Presbiterválasztás 2011

2011. szeptember 19., hétfő

Alábbi összeállításunkban a Magyarországi Református Egyházban 2011 őszén esedékes presbiterválasztáshoz szükséges hivatalos útmutatásokat, segédleteket közöljük. Az útmutatókat a Zsinat Elnöksége, a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya, valamint a Zsinat Missziói Bizottsága állította össze és adta ki.

A választások lebonyolításához szükséges jogi segédletek mellett a presbitériumok munkájának kiértékeléséhez, valamint a gyülekezet jövőképének kialakításához szükséges kérdőíveket is elérhetnek innen.

A presbiterválasztás menete, jogi háttere
Útmutató a presbiterválasztáshoz
Ezt a tájékoztatót a Zsinat Elnöksége, - a Zsinat Elnökségi Tanácsának egyetértésével - a presbiterválasztásra vonatkozó egyházi törvények helyes alkalmazása, a választásra való felkészülés és a választás egységes lebonyolításának biztosítása érdekében adta ki.
A 2011-es presbiterválasztásra vonatkozó egyházi jogszabályok
Alább részletesen közzétesszük azokat a törvényi helyeket, amelyek az év végéig zajló presbiterválasztás egyházi jogszabályi keretét adják
Gyakran előforduló kérdések a presbiterválasztással kapcsolatban
Mi a teendő, ha nem végezték el a gyülekezetben a presbiterválasztáshoz szükséges előkészületeket? Meg kell-e semmisíteni az egyházközségi választási iratokat? Ki tekinthet bele a határozatokba és ki tehet panaszt ellenük? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre válaszol a Zsinati Hivatal jogi osztályának összeállítása.
Útmutató a presbiterválasztáshoz kapcsolódó időpontokról (letölthető)

Dokumentumminták
Gyülekezeti tájékoztató a presbitériumi tisztújításról (letölthető)
A választási bizottság tagjainak fogadalma (letölthető)

A Presbiteri Szövetség útmutatója
A Magyar Református Presbiteri Szövetség is készített egy felkészítő füzetet, azzal a céllal, hogy a már szolgálatban lévő, valamint a 2012. január 1-jén szolgálatba lépő presbitertársak minél jobban tudják végezni azt a szolgálatot, amelyre a gyülekezet tagjai útján Isten hívta el őket. A füzet azokat az általánosan szükséges tudnivalókat tartalmazza, amelyre minden magyar református presbiternek szüksége van: az eskü szövegét, amelyet a presbiterek letesznek, a Biblia és a II. Helvét Hitvallás presbiterekre vonatkozó részét, a presbiteri szolgálat bibliai alapjainak ismertetését, hatályos egyházi törvényeink azon részére voönatkozó útmutatót, amelynek ismerete minden presbiter számára szükséges, valamint a lehetséges gyülekezeti szolgálatok jegyzékét és egyházunk szervezeti felépítését.
A Presbiteri tájékoztató füzet innen érhető el

A presbitérium munkájának értékelése, a gyülekezeti jövőkép felmérése
A Zsinat Missziói Bizottságának segédlete a presbiterválasztáshoz
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Missziói Bizottsága is összeállított segédanyagokat. A testület úgy véli, hogy a megfelelő presbitérium megválasztásához szükség van arra, hogy a gyülekezeteink ismerjék múltjukat, jelenüket, helyzetüket, és tisztában legyenek jövőbeli céljaikkal is. Az összeállított kérdőívek, munkalapok nagy része ehhez ad vezérfonalat. A leköszönő presbitérium munkájának kiértékeléséhez, és a felálló testület működésének megkezdéséhez is nyújtunk segédanyagokat.
A gyülekezet jövőjének áttekintése - 1. sz. melléklet, „Gyülekezetünk jövője” című munkalap, gyülekezetbe járóknak
A leköszönő presbitérium ciklusának értékelése - 2. sz. melléklet
Gyülekezetünk önmagáról alkotott képének részletes áttekintése - 3. sz. melléklet, „Gyülekezetünk sajátosságai”
A felálló presbitérium munkájának segítése önértékelő anyagok kidolgozásával - 4. sz. melléklet

Kapcsolódó írások
A presbitériumi tisztújítás folyamatáról - a Reformátusok Lapja cikke
Nem szabad elvtelen kompromisszumokat kötni! - a Reformátusok Lapja interjúja Hajdú Koppány Szabolcs lovasberényi lelkészzel a presiterválasztás körüli dilemmákról

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.