Magyar protestánsok Holzhausenben

2012. április 10., kedd

A 2012. március 30. és április 1. rendezték meg  a 10. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciát, melynek színhelye változatlanul a németországi „Siegerland" egyik jól ismert konferenciai központja, Holzhausen volt. Ugyanitt alakították meg a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségét.

Idén nyolc országból, Angliából, Svédországból, Hollandiából, Svájcból, Németországból, Franciaországból, Ausztriából és Magyarországról érkeztek résztvevők, mintegy ötvenen. A nyugat-európai magyar diaszpóra, a Kárpát –medence képviseltében Dr. Hermán János, a Párciumi Magyar Egyetem tanára érkezett Nagyváradról, aki előadást tartott a konferencián.

Idei téma a bizonyságtétel volt. (Az előző konferenciákon a presbiterek feladatával, a gyülekezetépítéssel, a Biblia az egyházaink történetével, a hitvallásokkal, a liturgiáival, az egyházi énekléssel és az evangelizációval foglalkoztak.) A témában érdekes és színvonalas előadást tartott Dr. Hermán János „Bizonyságtétel életünkkel és beszédünkkel" címmel, ami mély, élményekben gazdag megbeszélést indított el. Az esti és reggeli áhítat sem maradhatott el, ahogy Virágvasárnapon az istentisztelet, a személyes ismerkedés és a közös éneklés sem. A kiértékelésen egyöntetű vélemény volt e konferenciák szükségessége és tanulságos volta, de ezen túl a testvéri kapcsolatok kiépítésének és ápolásának jelentősége is.

A jelenlevők elhatározták, hogy a találkozókat folytatni kell, így már most tervezik, hogy jövőre a virágvasárnap hétvégéjén megrendezik a 11. Nyugat-európai Magyar Diaszpóra-Presbiteri Konferenciát, amelynek témája a lelkigondozás lesz. Ennek érdekében meghatározták a szervezőbizottság tagjait: Dózsa Éva hannoveri és Máthé Zoltán ulmi presbiterek, valamint id. Joób Olivér ny. lelkipásztor, Zürich (ill. Magyarország) és Varga Pál, az ulmi gyülekezet lelkipásztora. A konferencia tervezett időpontja: 2013. márc. 22-24.

A Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezet megalakítása

Holzhausenben egy második fontos esemény is volt, március 31-én itt alakították meg a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségét. Nyolc németországi magyar protestáns (némelyik református) gyülekezet küldte el erre az alakuló ülésre megbízottját, ők írták alá gyülekezeteik nevében a belépési nyilatkozatot.

Az eseményen elfogadták és egyhangúan megszavazták a szervezet alapszabályát, amely alapján a szövetséget, mint egyesületet a német törvények szerint is be lehet íratni (mint „e.V."-t). A beiktatást a megválasztott öttagú elnökség fogja intézni. A két gondnokot, egy presbitert és két lelkipásztort számláló öttagú elnökséget a gyülekezetek megbízottjai (2-2 szavazattal voksolva) kilenc jelöltből, titkos szavazással választották. Az elnökség tagjai más-más gyülekezetet képviselnek a vezető testületben.

Az Elnökség tagjai: Nagy Elek gondnok (München), dr. Sipos Zsuzsánna gondnok (Hannover), Nagy Etelka presbiter (Köln/Aachen), Gémes Pál (Stuttgart) és Varga Pál (Ulm) lelkipásztorok. Az elnökség megbízatása két évre szól. Még az idén bejegyeztetjük a Szövetséget, mint Németországban elismert, adómentes egyesületet, melyet követően az elnök összehívja az első közgyűlést. Gyülekezeteink anyagi támogatása az EKD és a hazai egyházak által a jövőben oldódik meg.

Szöveg és kép: Varga Pál, az ulmi gyülekezet lelkipásztora

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.