Lelkigondozói állás

2012. június 19., kedd

A Kaposi Mór Oktató Kórház és a Magyarországi Református Egyház Zsinata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lelkigondozói Szolgálat Vezetője beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a vezető gyermekgondozásból történő visszatéréséig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lelkészi és lelkigondozói feladatok ellátása a kórházban, annak valamennyi egységében. A Lelkigondozói Szolgálat szakmai irányítása, a beteglátogató önkéntesek toborzása, felkészítése és tevékenységük irányítása. A közvetlen betegellátásban dolgozó munkatársak mentális támogatása igény szerint egyénileg, ill. szervezett formában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§   Egyetem, református lelkész,

§   vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§   magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§   lelkigondozói és/vagy mentálhigiénés szakképesítés,

§   klinikai lelki gondozás szervezésében, annak végzésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   szakmai önéletrajz,

§   iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,

§   érvényes erkölcsi bizonyítvány,

§   nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság megismerheti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Velkey György nyújt, a 06-1-364-9020 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§   Postai úton, a pályázatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Magyarországi Református Egyház Zsinata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/00030-001/2012 , valamint a beosztás megnevezését: Lelkigondozói Szolgálat Vezetője.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a Magyarországi Református Egyház és a Kaposi Mór Oktató Kórház közös elbírálásával és döntésével kerül betöltésre a meghirdetett munkakör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§   Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja 2012. 06. 12.

§   Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja 2012. 06. 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmmk.hu honlapon szerezhet.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.