Közös Zsinat Debrecenben

2013. június 18., kedd

Június 28-án 2009 óta első ízben ül össze a Kárpát-medencei református egyházak közös alkotmányozó és törvényhozó testülete. A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának ülése – melyen a Heidelbergi Káté új magyar fordításának elfogadása mellett a káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést is tartanak – délelőtt 10 órakor kezdődik a református Nagytemplomban.

Az ülés napirendjén szerepel továbbá a közös alkotmány néhány ponton szükségessé vált módosítása, s ekkor válhat a Magyar Református Egyház tagjává a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház is. Így négy évvel ezelőtti megalakulása óta második alkalommal bővül (és teljesedik ki) az együttműködő egyházak közössége. Az ülést hálaadó istentisztelet zárja úrvacsorai közösséggel.

15 órától Szabó István, Kató Béla és Bölcskei Gusztáv püspök mutatja be a Heidelbergi Káté új fordítását és Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című kötetét a Református Kollégium Múzeumának múzeumpedagógiai termében.

A káté 450 éves évfordulójára megjelenő új kátéfordítást a Generális Konvent Elnöksége megbízásából megalakult – kilenc Kárpát-medencei egyházkerület egy-egy teológusából álló – bizottság készítette el az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg alapján, az elterjedt magyar fordítások figyelembevételével. „A káté évszázadokon át segített abban, hogy az egymást váltó nemzedékek és az egymástól földrajzilag távol élő gyülekezetek egységes fogalmakkal, egyező szavakkal fejezzék ki a református keresztyén egyház hitének igazságait. Bízunk abban, hogy az új magyar nyelvű változat is betölti majd ezt a hivatását" – fogalmaz a Generális Konvent Elnökségének az új fordításhoz írt ajánlása.

>> Olvassa el külön cikkünket a témáról

2009. május 22-én Debrecenben a Kárpát-medencei református egyházak összetartozásukat közös egyházalkotmány elfogadásával fejezték ki, és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását. A 2009 óta első ízben összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület mostani ülése a Magyar Református Egyház részegyházainak kiemelkedő ünnepi alkalma.

Czanik András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.