„Keresztyén egyházak és Európa, mint kihívás” - németországi tanulmányi ösztöndíj

2011. december 12., hétfő

A „Keresztyén egyházak és Európa, mint kihívás (1890-től napjainkig)” interdiszciplináris kollégium 2012. április 1-jén három ösztöndíjat kínál fel fejenként legfeljebb három éves időtartamra (időközi értékelés az első évet követően), melyre teológia, történelem, jog vagy politikatudomány területén (felsőfokú tanulmányokban) átlagon felüli eredményt elért hallgatók pályázhatnak.

A „Keresztyén egyházak és Európa, mint kihívás (1890-től napjainkig)” interdiszciplináris kollégium 2012. április 1-jén három ösztöndíjat kínál fel fejenként legfeljebb három éves időtartamra (időközi értékelés az első évet követően), melyre teológia, történelem, jog vagy politikatudomány területén (felsőfokú tanulmányokban) átlagon felüli eredményt elért hallgatók pályázhatnak.

Az idei kiírás alkalmával a felhívás elsősorban olyan hallgatóknak szól, akik tudományos fokozattal rendelkeznek (államvizsga, diploma, egyházi abszolutórium megszerzése után) a teológia terén és céljuk, hogy jövőbeli kutatásuk során olyan kérdésekkel foglalkozzanak, melyek teológiai perspektíván keresztül vizsgálnak különböző, Európával kapcsolatban felmerülő kérdéseket.

A feladatok a következő lényegi elemeket tartalmazzák:

  • Egy promóciós terv megírása és kivitelezése a Kollégium kerettémáin belül.
  • A Kollégium rendezvényein valamint kutatási programjában való aktív részvétel.
  • Az ösztöndíj összege havi 1.200 EURO. Ezen kívül adott esetben családi és gyerekfelvigyázási támogatást is biztosítanak a díjazottnak, valamint a felmerülő utazási költségeket is a Kollégium állja.
  • Az ösztöndíjak kiírása nemzetközi szinten történik, a pályáztatás lebonyolítója a Johannes Gutenberg-Universität.
  • A kötelező tartózkodási hely Mainz.


Kutatási profil és tárgykörök:

A Kollégium a Johannes Gutenberg-Universität és az Institut für Europäische Geschichte közös kutatási projektje. Történészek, teológusok, politikatudósok és jogászok csoportja alkotja a Kollégium törzsét, melyet 2009. április 1-jén alapítottak. A kollégisták az egyházak és a 20. századi Európa kapcsolatában kialakult ellentéteket, vitákat, és az „európaizálás” 1950-es években elkezdődött folyamatát vizsgálják; valamint, hogy milyen mértékben változtatta meg az új „Európa” az egyházakról kialakult képet.
Mindezek során a nagy történelmi egyházakból kiindulva az anglikán, az ó-katolikus és a keleti ortodox hitvallásokat is érintik.


Központi témák
:

  • az egyházak Európával folytatott párbeszéde
  • az egyházak önértékelése Európán belül
  • ökumenikus és felekezetközi párbeszéd Európában
  •  az európai társadalmak változó vallásossága
  • keresztény értékek és az európai törvényalkotás


Jelentkezési határidő:
2012. február 28.

A pályázati anyagokat (vázlatos önéletrajz; bizonyítványok az érettségiig bezárólag; 2 ajánlólevél zárt borítékban; a Kollégiumban folytatni kívánt kutatás terve 4-6 oldalban bemutatva) kérjük, 2012. február 28-ig nyújtsák be a Kollégium képviselőjéhez:
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Heinz Duchhardt, Graduiertenkolleg
1575, Staudingerweg 9, D – 55128 Mainz, E-Mail: grako@ieg-mainz.de

A pályázat német szövege itt érhető el

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.