Kató Bélát választotta püspökévé az erdélyi egyházkerület

2012. december 14., péntek

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest választotta negyvenhatodik püspökévé az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése.

A Kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban tartott, péntek estig elhúzódó közgyűlésen Kató Béla a szavazatok több mint kétharmadát kapta meg. A tisztségre még Székely József Kolozsvár alsóvárosi lelkészt jelölték. A ma megtartott közgyűlés választotta meg az egyházkerület vezető testületének többi tagját is, akik hat évig gyakorolhatják majd tisztségüket. Kató Béla beiktatását 2013. február 1-jén tartják a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

„Semmi sem fog változni, de minden megváltozik" – nyilatkozta az MTI-nek megválasztása után Kató Béla. A választott püspök szerencsésnek tartotta, hogy az egyház vezető testületei mintegy fele részben újultak meg, így a régi tisztségviselők át tudják adni tapasztalatukat az újaknak. A tisztséget 2000 óta betöltő Pap Gézának lejárt a második mandátuma, az egyház belső szabályai szerint ezért újabb püspöki mandátumra nem volt jelölhető. A közgyűlés az egyházkerület püspökhelyettesévé Kántor Csaba parajdi lelkészt, főgondnokaivá pedig Dézsi Zoltánt, Markó Gábort és Fekete P. P. Jánost választotta, a missziói előadó pedig Szegedi László lett.

„Eddigi munkásságomban az egyház társadalmi szerepvállalását szorgalmaztam, de ezek csak következményei az evangélium hirdetésének. Ezért legfontosabbnak az igehirdetői szolgálatunkat tartom, amely mindennek az alapja kell hogy legyen" – nyilatkozott a Szabadság című kolozsvári napilapnak korábban Kató Béla.

Kató Béla 1954-ben született a Kovászna megyei Barátoson. A kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet Református Teológiai Karán végzett 1979-ben. 1977-től egy évig a nagyszebeni német nyelvű Lutheránus Teológián is tanult. Ezt követően, 1979-1988 között Cófalván kezdte el lelkészi szolgálatát. 1990 után alapította meg Sepsiillyefalván a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítványt és a Falu- és Régiófejlesztő LAM Alapítványt, melyeknek mindmáig elnöke. Bethlen Gábor díjas (1994), elnyerte a Magyar Köztársaság Kormányának Kisebbségekért Díját (1995), Szabó Dezső emlékérmes (1999), Bocskai díjas (2001). 2004-ben pedig a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetésben részesült. Nős, két gyermek apja.

Az MTI információi szerint Romániában a 2011 októberében tartott népszámláláson 1,237 millió polgár vallotta magát magyarnak. A korábbi népszámlálás adatai szerit a romániai magyarok körében a református vallás a legelterjedtebb, a magyarok negyvenöt százaléka vallotta magát reformátusnak. A Romániai Református Egyház a királyhágómelléki és az erdélyi egyházkerületre oszlik. Az Erdélyi Református Egyházkerülethez – a kerület saját nyilvántartása szerint – több mint 310 ezer gyülekezeti tag tartozik, köztük elenyésző azok száma, akik nem magyar anyanyelvűek.

Reformatus.hu – MTI

Kép: Kiss Gábor/blog.agnusradio.ro, erdely.ma

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.