Jól élni a Teremtőtől kapott mandátummal

2012. október 04., csütörtök

Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat tartanak, tagjaik az istentisztelet részeként rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért, előnyben részesítik az újrahasznosított papírt és az elektronikus levelezést, csökkentik a közösségi rendezvényeken az eldobható műanyagok használatát, illetve törekszenek a természetes génbank megőrzésére – többek között ezek az ökogyülekezetek jellemzői. A Teremtés Hete alkalmából Ökogyülekezeti címeket és díjakat adtak át.

2012. szeptember 30-án, a Teremtés Hete nyitó istentiszteletének nagyszerű és felemelő ünnepi alkalmán került sor a 2012 áprilisában az első ökogyülekezeti konferencián meghirdetett Ökogyülekezeti cím és díj kiosztása. A címre olyan gyülekezetek, egyházi közösségek, és intézmények jelentkezhettek, akik önkéntes működésükkel, szemléletükkel aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért, valamint istentiszteleti, és gyülekezeti közösségben önkéntes alapon betartják az alábbi alapvető célokat.

Kevesebb flakon, több helyi készítésű termék

A közösség megünnepli a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét), egy évben legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tart, valamint tagjai rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért, amely része az istentiszteletnek. Gyülekezeti közösségi értelemben a hivatali ügyekben döntően csak újrahasznosított papírt használnak, emellett elektronikus levelezést folytatnak. Vállalják, hogy közösségi rendezvényeken, szeretetvendégségeken jelentősen csökkentik a műanyag flakonok, eldobható műanyag poharak és műanyag tányérok használatát, valamint törekszenek a helyi termékek, illetve saját készítésű gyümölcslé, szörp fogyasztására.  Az Ökogyülekezeti címre érdemes közösség, amennyiben van kertje, templomkertje, részt vesz a természetes génbank megőrzésében, tehát új növények telepítésekor, illetve pótlások alkalmával a hazai, kárpát-medencei őshonos növényfajokat részesíti előnybe.

Az ökogyülekezeti program vezetője, Kodácsy Tamás

Az Ökogyülekezeti díj adományozásáról az MRE Ökogyülekezeti Tanácsának bizottsága döntött egyszerű többséggel. Az Ökogyülekezeti díj megszerzéséhez a közösségnek vállalnia kell, hogy három éven keresztül fenntartja a cím alapvető célkitűzéseit, és saját teremtésvédelmi programot dolgoz ki. A teremtésvédelmi programmal jó példát mutat a teremtett világ megőrzéséhez.

Ökogyülekezeti címre, illetve díjra öt református egyházközség jelentkezett, amelyből három gyülekezet küldött be pályázati anyagot, valamint teremtésvédelmi tervet.  A díjra pályázó gyülekezetek mindegyike vállalta, hogy a teremtésvédelmi tervében meghatározott lelki - spirituális és gyakorlati, a gyülekezeti élet mindennapjaiban megvalósítja és legalább három évig fenntartja a teremtésvédelmi tervben felvázolt programját.

Törékeny földi élet

A szóládi és a torbágyi gyülekezet az ökogyülekezeti címet, míg a további három, a telkibányai, a hajdúnánási és a budapest-budai egyházközség az ökogyülekezeti díj kitüntetést kapta meg.

A díjjal kitüntetett gyülekezetek, ünnepi köszöntése, a Tanács által meghozott összegző vélemény ismertetése után a három díjazott gyülekezet képviselői lehetőséget kaptak egy rövid bemutatkozásra és programjuk egy-két mondatos ismertetésére. A díjat egy közösség három évre kapja meg, amely egy logóban és egy iparművészeti alkotásban fejeződik ki.  A logó használatára kitüntetett gyülekezet hivatalos levelezéseiben, elektronikus, papír alapú kiadványain jogosult használni.

A díjhoz kapcsolódó kerámia domborművet egy református kötődésű somogyszobi kerámikus hölgy készítette aki korábbi alkotásaival is letette már névjegyét Református Egyházunkban. Az anyagában, agyagból és gipsz formából öntött alkotás utal törékeny földi életünkre, és nem utolsósorban arra, hogy mi is e teremtett törékeny világ teremtényei és egyben felelős formálói is vagyunk.

Együttműködni minden felelős teremtménytársunkkal

Hogy miért fontos a teremtésvédelem, a hétköznapi, világi értelemben a környezetvédelem? Az értelmezéshez hadd hívjam segítségül Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök szavait, gondolatait.

„A teremtésvédelem nem valamiféle trendi, kissé megkeresztelt, természetimádó zöld mozgalom. Más, több mint az úgynevezett környezetvédelem, ami csak a kártékony emberektől akarja megóvni a természetet. Mi a 21. században is szeretnénk komolyan venni Teremtőnktől kapott mandátumunkat: művelni és őrizni akarjuk a reánk bízott kertet, hogy az el ne gazosodjék, el ne sivatagosodjék. Ezen a területen készek vagyunk minden jó szándékú, felelős teremtménytársunkkal együtt munkálkodni. Így lehet a teremtés ünnepe, a Teremtés Hete a dialógus és diapraxis, a „szekuláris ökumené", a keresztény hit és szeretet továbbadásának missziói alkalma."

Hála Istennek, megvan a világos, ökumenikus teológiai bázis, ezt élhettük meg test és lélek közelből a szeptember 30-i Ünnepi alkalmon, ahol a református, evangélikus, katolikus és metodista felekezetek tagjai és egyházi vezetői szolgáltak és vettünk részt a liturgián.

Gyimóthy Géza, képek: Szalay László, Sereg Krisztián

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.