Új utak a Biblia terjesztésében

2014. április 17., csütörtök

Az egyházak küldetése, hogy mindenkinek a kezébe adják a Bibliát – mondja Kókai Nagy Viktor. A közelmúltban elkészült revideált új bibliafordítás kommunikációs vezetőjét arról kérdeztük, milyen új lehetőségek, felületek kihasználásával igyekszik a Magyar Bibliatársulat Alapítvány segíteni az egyházakat a Szentírás terjesztésében.

Április 27-én adnak hálát a revideált új fordítású Bibliáért (RÚF). Kik vehetik használatba a Szentírás legújabb kiadását?

Erre a kérdésre meglehetősen rövid válasz adható: mindenki. A Biblia esetében soha nem az a kérdés, hogy ki veheti a kezébe, hiszen nem valamiféle érthetetlen, kódolt szöveg vagy titkos dokumentum, esetleg nehezen beszerezhető kiadvány. Inkább az a kérdés, hogy ki veszi a kezébe.

A Biblia mindenkié – hangzik a jelmondata az új kiadás népszerűsítésének. Mit fejez ez ki?

A jelmondat olyan axióma, amit a reformáció kora óta nem kérdőjelezhet meg senki. Sokkal érdekesebb kérdés, hogy miért kell népszerűsíteni a Bibliát. Erre pedig megint csak a választott jelmondat adja meg a helyes választ. Az egyházak küldetése, hogy mindenkinek a kezébe adják a Szentírást. Hiszem, hogy a Biblia önmagát magyarázza, de ezt meg kell tapasztalni, kézbe kell venni és olvasni. Itt jelenik meg az egyház felelőssége: a Biblia szövegét a lehető legérthetőbb formában kell az olvasó kezébe adni, amihez szükséges időnként revideálni, ritkábban teljesen újrafordítani a szöveget.

Egy korábbi írásában úgy fogalmazott: „olybá tűnik, változtatni kell a kommunikáción." Hogyan érinti ez a bibliakiadást?

Sajnos a Biblia megismerésének hagyományos útja, amely a családon belül tette ismertté a gyermek számára a Szentírást, egyre kevésbé gyakorolt forma. Az egyház pedig csak azokat éri el saját alkalmain, akik már olvassák a Bibliát, vagy legalábbis hajlanak rá, hogy elkezdjék. Ezek a kommunikációs csatornák tehát nem teremtenek új közönséget a Biblia számára. Ebből következően a Magyar Bibliatársulat Alapítványnak új lehetőségeket kell keresnie, ha be akarja tölteni vállalt feladatát, és az egyházak segítőtársa kíván lenni a Szentírás terjesztésében. Az új kommunikációs csatornák keresése pedig mindig nehéz. Túllépve a „járt utat járatlanra ne cserélj" bölcsességén látni kell, hogy különösen a Biblia kapcsán roppant megfontoltan kell megtalálni és használni az új utakat, hogy senkit ne bántsunk meg vele, mégis a lehetőségekhez mérten figyelemfelkeltő legyen a megfogalmazott üzenet, és minél több embert érjen el, minél több korosztályból. Éppen ezért igyekeztünk a kommunikációba több eszközt és formát bevonni: újságcikkek, rádiós és tévés beszélgetések, internetes megjelenések, konferenciák segítik munkánkat.

Milyen hagyományos és új eszközök révén lehet majd olvasni az Igét?

Elsőrenden: a Biblia egy könyv. Ezen a formán nem kell változtatni, például a liturgiai használat során idegenül hathat, ha nem a nyomtatott könyvet látjuk a középpontban. Ugyanakkor a modern kor kihívásainak megfelelve a revideált új fordítású Biblia már olvasható egy a mobiltelefonokhoz készült alkalmazás segítségével is. A YouVersion.com elnevezésű amerikai bibliaolvasó alkalmazást több mint százharmincmillió ember használja a világon, akik ezen keresztül több mint ötszáz nyelven érik el a Bibliát. A magyar nyelvű bibliák között immáron ott van a RÚF is, amely nemsokára megjelenik elektronikus könyv formájában, és egy éven belül hangoskönyvként is elérhetővé tesszük. Tervezzük egy olyan internetes bibliaoldal indítását is, amely szakít az idehaza megszokott, statikus bibliaoldalakkal, és aktív honlapként segít a Biblia értelmezésében is: rá lehet majd keresni szavak jelentésére, képeket lehet letölteni egy-egy bibliai szakaszhoz, vagy kapcsolódó zeneműre mutat, filmet elevenít fel. A hangsúly továbbra is a Biblia szövegén van, de ha az olvasó kíváncsi rá, számos egyéb hasznos információval lehet gazdagabb. Ez nyilván hosszú távú terv, és több évig fog tartani, amíg elérjük a kívánt tartalmi sokszínűséget, de véleményünk szerint csak akkor érdemes belefogni egy új oldal készítésébe, ha az minden tekintetben megfelel a mai ember elvárásainak.

A Magyarországi Református Egyház közegyházi társadalmi üzenetet fogalmaz meg a nagyobb ünnepek idején. Idén húsvétkor ennek középpontjában a Biblia áll. Milyen módon és kikhez kívánják eljuttatni üzenetüket?

A húsvétkor induló társadalmi üzenetsorozat célja bemutatni, hogy a Biblia olvasása nem korlátozódhat az ünnepnapokra. A Biblia az élet szerves részévé tud válni, mert a mindennapok kérdéseire is megfogalmazza a válaszait. A bibliaolvasást népszerűsítő üzenet felületének kiválasztásakor éppen ezért az internet mellett döntöttünk, hiszen ez az a médium, amit az általunk megszólítani kívánt emberek többsége mindennap használ. A keret tehát adva volt. Már csak a formát kellett kiválasztani. Kézenfekvőnek tűnt filmet, illetve egy kisebb filmsorozatot készíteni arról, hogyan képes a Biblia bejutni a hétköznapi ember hétköznapi történetébe és ott megszólalni. Hogy kikhez kívánjuk eljuttatni ezt az üzenetet, az nem kérdés. A Biblia mindenkié.

T. Németh László

Az interjú a Reformátusok Lapja húsvéti számában jelent meg.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.