Isten bennünk és velünk épít – megkezdte plenáris ülését a Konvent

2011. június 21., kedd

Áhítattal, köszöntőkkel, a házigazda királyhágómelléki egyházkerület bemutatkozásával és az elmúlt egy év történéseinek bemutatásával vette kezdetét kedden a Generális Konvent idei plenáris ülése. A Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület, amely a Magyar Református Egyház képviseleti szerve, Temesváron tartja kétnapos tanácskozását.

A nyitóáhítaton Csűry István királyhágómelléki püspök szolgált a 2Kor 13,11 alapján. „A mindennapok kínlódását látva tudnunk kell, hogy mindez a meglazult istenkapcsolat eredménye. Isten nem teljesítményünk miatt van velünk, szeretetből adja ajándékait” – mondta Csűry István. Az igehirdető kiemelte, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem „az a teljesség, ahogyan itt együtt vannak jelen a Kárpát-medencei, nyugat-európai és tengerentúli magyar református közösségek vezetői”.

Nem uniformizál, hanem harmonizál

A királyhágómelléki egyházvezető hozzátette: a társadalmilag megroppant rétegek valami újat kívánnak, Isten pedig kaput nyit az egészség, a kiegészülés lehetőségére. Nekünk kell megkeresnünk, hol tudunk a kiegészítő munkában segíteni, de saját magunknak is épülnünk kell lelkileg, és meg kell élnünk azt a katarzist, amelyet az evangélium hordoz magában.

„Isten bennünk és velünk épít – mondta a püspök, és hozzátette, ez a mostani tanácskozás egyben a vigasztalás alkalma is. – Isten előkészíti bennünk az egyértelműséget: nem uniformizál, hanem harmonizál, és köztünk is a harmonizáció lehetőségét kínálja fel. 2011-ben új fejezet nyílik a Magyar Református Egyház életében, ahová Isten a békére törekvés lelkületét akarja elhozni, kipótolva a hiányainkat.”

Csomós József tiszáninneni püspök köszöntötte a megjelenteket, különösen is az amerikai, svájci és horvátországi küldötteket, és 114 megjelent fővel határozatképesnek nyilvánította a Konventet.

Trianon igazi árvaságát élik meg

A tanácskozásnak helyet adó Temesvár református esperese, Fazakas Csaba köszöntőjében elmondta: nagy öröm, hogy a Generális Konvent a „szórvány szórványában” ülésezik. Temesvár valamikor magyar többségű város volt, jelenleg lakosságának csak 7,26 százaléka magyar, ebből négy gyülekezetben 2500 református él, az egyházmegyében összesen 6300. Mint mondta, Temesvár a reformátusok Mekkája, amelyet minden magyarnak érdemes lenne legalább egyszer meglátogatni, hogy lássák: honnan indult el a romániai modern demokrácia 1989-ben.

A köszöntés után Csűry István mutatta be a rendező Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, amely Trianon igazi árvaságát éli. Súlyos problémát jelent az elvándorlás, és komoly programokat szervezek a fiatalok szülőföldjükön tartása érdekében. Az egyházkerület legutóbbi közgyűlésén elhangzott: mintegy 165 000 reformátusról beszéltek. Az egyházkerület nehéz anyagi helyzetben van, az állami és egyéb támogatások elapadóban vannak, nem tudják használni a visszaszerzett földeket, és nincsenek bérbe adható ingatlanjaik sem, központi járulékokból élnek.

Egy év történései

A magyar református egység elmúlt évéről beszélt Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke. A Generális Konvent Elnöksége által május 22-én elküldött körlevélből kiemelte, hogy ez az egység és összetartozás öröm. Az alkalomból Thomas Wipffel, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) elnökével készített interjúból kiemelte, hogy a Kárpát-medencei egységtörekvések pozitív fogadtatásra találtak a magyar reformátusság körein kívül is. Nemcsak Debrecenben 2009-ben történt egyesülés, hanem 2010-ben az amerikai Grand Rapdis-ben is egységesültek az addig különálló református világszövetségek.

Bölcskei Gusztáv visszaemlékezett az egy évvel ezelőtti, révkomáromi plenáris ülésre, ahol először fogadták el a testület közös költségvetését, és nyilatkozatot adtak ki a trianoni békeszerződésről is. A GK évente ül össze, évközben az elnökség és az operatív bizottságok biztosítják a munka folyamatosságát. Az elmúlt négy elnökségi ülésen (Félixfürdő, Kolozsvár, Mályi és Deregnyő) a Kárpát-medencei iskolaügy, a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozója, a Kálvincsillag, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház csatlakozása és a Lévay József Református Gimnázium fennállásának 450. évfordulója, a református egység napja rendezvényei és egy Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének írt levél szerepelt a kiemelt feladatok között.

A legfelemelőbb pillanat

Az elmúlt évben Királyhágómelléken, Kárpátalján, a két amerikai egyházkerületben, Szerbiában és a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban (HRKKE) lezajlott tisztújításokról is szólt Bölcskei Gusztáv, aki bemutatta a megválasztott püspököket és főgondnokokat. A HRKKE püspöke, Csáti Szabó Lajos és főgondnoka, Kel József meghívásáról a Konventre elmondta: olyan lépésnek tartja ittlétüket, amely el fog vezetni a békés együttmunkálkodásra.

A püspök az egység látható jeleként említette a fehérgyarmati emlékművet, a Kárpát-medencei közös tanévnyitót, és a megható eseményt, amelyen táblát avattak Bethlen Gábor emlékének Gyulafehérvárott. A jelenlegi ülés is része a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozójának, amely májustól októberig tart. Bölcskei Gusztáv beszámolt továbbá a Parókiális Könyvtár újraindulásáról, a Kárpát-medencei Rádiótanács megalakulásáról, a Konvent ifjúsági bizottságáról, a liturgiai bizottság Reformátusok a kegyelem trónusánál című közös liturgiai javaslatáról, illetve a kárpátaljai református iskolák számára összegyűjtött 11 millió forintról. A legfontosabb és legfelemelőbb pillanatnak nevezte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fenntartással való csatlakozását, amelynek „mindannyian érezzük felelősségét és súlyát”. Beszámolója végén az 1Kor 1,9-ről szólva elmondta: a közösség emberileg talán hiábavalónak tűnik, de Isten segítségével mégis áldott lesz.

Elfogadták a közös költségvetést

Tarr Zoltán, az MRE zsinati tanácsosa terjesztette elő a Magyar Református Egyház költségvetését és az elnökség által megvitatott költségvetési szabálymódosítást. A költségvetést a részegyházak befizetései adják, amelyet a részegyházak saját költségvetésükből biztosítanak. A GK elfogadta a költségvetést és az azzal kapcsolatos szabályozás módosítását.

Ezt követően a diaszpóra- és horvátországi közösségek bemutatkozásai következtek. Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke beszámolt az 1922-ben alakult, jelenleg 35 egyházközséggel működő egyház szolgálatáról. A püspök sajnálatát fejezte ki, hogy kerülete nem élhet a többi egyháznak biztosított joggal, és csak egy egyházkerülethez csatlakozva lehetnének részei az egyházszervezetnek, és kérte a Konventet, tegye lehetővé egyenlő feltételekkel való csatlakozásukat.

„Nekem a szívemben csak hála van” – mondta ittlétéről Poznán Béla, az amerikai Kálvin Egyházkerület püspöke. Kifejezte vágyát, hogy megvalósuljon az egyesült református egyház Amerikában, mert ez lenne a jézusi út.

„Trianont mi még egyszer megértük, amikor a délvidéki magyarság három országba került a délszláv háború után” – mondta a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) püspöke, Csáti Szabó Lajos, aki laskói lakosként eddig csak öt állampolgársága volt. „A legutolsó, ez a legédesebb” – tette hozzá. Beszámolt a sajnálatos horvátországi egyházszakadásról, és köszönetet mondott a Konvent szakértői részvételéért a tisztújításon. Megköszönte meghívását a konventi ülésre és a magyar kormány fáradozását is Horvátország EU-csatlakozásáért.

Pataky Ferenc, a Svájci Magyar Nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke a szövetség történetét ismertette a Konvent előtt.

Bagdán Zsuzsanna, fotók: Barcza János

Valamennyi írásunk a Generális Konvent temesvári plenáris üléséről:
Véget ért a Generális Konvent idei plenáris ülése
A felvidéki reformátusok is csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz
A Generális Konvent temesvári plenáris ülésének zárónyilatkozata
Nemzetpolitikai tabudöntögetés - Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadása
A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk - interjú Csáti Szabó Lajos horvátországi püspökkel
Elnökségi üléssel kezdődött Temesváron a Generális Konvent tanácskozása

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.