Ima az igehirdetés és a tanítás megújításáért

2014. március 05., szerda

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig hetente egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hív imaközösségre. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az igehirdetés és a tanítás megújításáért emeli fel szavát.

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai" (1Kor 12,27)
Testünk sejtjei folyamatosan halnak, születnek. E folyamat egyensúlya biztosítja az életet. Ahol ez a rend felborul, elkezdődik a halál. Tulajdonképpen azért, mert nem az élet felé tartanak a szervezetben zajló folyamatok. Ha az egyház Krisztus teste, akkor a folyamat ránk nézve is igaz: ahol nem megfelelő a részek megújulásának folyamata, ott megkezdődött az egész halála.
Pál a korinthusi gyülekezet életéért küzdött. Az apostol ebben a folyamatban tekinti kulcsszereplőnek az egyes embert. Szerinte ha a Lélek ajándékai jól működnek a tagok életében, akkor ott élet van a Krisztus testében, az egyházban, ha pedig beszűkül az élet, megjelennek a halál jelei.
Az egész test élete tehát a részekben, a tagokban kezdődik, ahogy az emberi testben is. Ahol egyetlen sejt nem az élet megmaradási törvénye szerint működik, ott veszélybe kerül az élet.
Nem a sejtek halála a baj, az törvényszerű. Hanem az, ha a sejtek megújulásának rendszerében nem az élet felé tart a folyamat. Ez a baj ma. Minden van: igehirdetés a szószéken, templomban, tanítás az iskolában, egyetemen, teológián, beleértve a személyes katechézist is, csak valahogy a folyamat nem mutat az egészre nézve életjelenségeket. Megújulás is van. Csak az egész test sorvad. Néhol a megújulás egy-egy területen sajnos nem egyéb, mint rákosodás: valahol növekedés van, máshol meg fogyás. Itt-ott telik a templom, máshol meg kiürül. Oktatási intézményeinkben ugyanez a tendencia. A sejtek megújulása nem megfelelő? Elmaradna a személyes megújulás, lett belőlünk néhol állóvíz, ami már ugyanaz, mint a halál? Lehet. A kulcs még mindig az, ami Korinthusban: legyen tudatában az egész test annak, hogy részekből áll. Ahol egész-ségtelenül elszakad a rész az egésztől, a test sejtjeiben nem megfelelően működik, ott ugyanaz a folyamat fut le, mint a rákos testben. Az egész pusztul el. Ezért kell az a bizonyos Életet jelentő megújulás az igehirdetésben, tanításban, az élet legszemélyesebb területein. Aki magában nem gyógyul, annak orvos kell.
Forduljunk hát imádságban az élet Urához, hogy ő adjon megújult igehirdetőt, igehirdetést, tanítást, katechétát és az élet legszemélyesebb területein zajló katechézist Krisztus testének egészében, rész szerint, hogy meghatározza az egész Életet!

Enghy Sándor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.