Ima az evangélizáció mai formáinak megtalálásáért

2014. március 12., szerda

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy, egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az evangélizáció új, mai formáinak megtalálásáért és kidolgozásáért emeli fel a szavát.

A megváltozott világban meg kell találnunk az evangélium hirdetésének újabb és újabb lehetőségeit és formáit. Az Újszövetségben szép példáját látjuk annak a sokszínűségnek, ahogy a Jézus Krisztusról szóló egyetlen örömhírt az egy egyház egy Lélekben hirdette meg. Pál apostol Efézusban végzett szolgálata vezet minket egyházunk megújulásáért való imádságunkban ezen a héten: „Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök." (ApCsel 19,8–10)

Imádkozzunk bátorságért! Az apostol bátran szólt, ami nem más, mint a Szentlélek jelenlétéből fakadó szabadság, őszinteség, nyíltság, amellyel az ellenséges körülmények között is félelem vagy szégyen nélkül tett bizonyságot Jézus Krisztusról. Adja Isten Lelke mindannyiunknak azt az erőt, amely szükséges az evangélium hirdetéséhez.
Imádkozzunk bölcsességért! Pál vitázott és meggyőzésre törekedett a zsinagógában, valamint a pogányok között is. Kérjünk Istentől olyan elhívott embereket, akik tőle való világossággal és bölcsességgel tudják megfogalmazni az evangéliumot az élet legkülönbözőbb területein.
Imádkozzunk kreativitásért, újonnan felismert ötletekért az evangélizáció mai formáinak keresésében. Pál apostol egy pogány tanító, Tirannosz iskoláját bérelte, hogy ott tanítsa Isten Igéjét.
Imádkozzunk kitartásért! Pál apostol két éven át hűségesen hirdette az evangéliumot Efézusban. Adja meg Isten a kitartás ajándékát akkor is, amikor új utakat keresünk abban, hogy bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról.
Adjunk hálát az evangélium hatalmáért! Sokan meghallották Ázsiában az Úr Igéjét, és sokan követői is lettek. Ne feledjük el, hogy az evangélium Isten ereje mindenkinek, aki hisz benne (Róm 1,16).

Lovas András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.