Ideje van az életnek és ideje van a halálnak

2011. február 10., csütörtök

altEnnek a bibliai igazságnak a jegyében került sor február 7−9 között a Tutzing-i Evangélikus Akadémián arra a szakmai konferenciára illetve szociáletikai konzultációra, amelyet a GEKE/CPCE Etikai Szakbizottsága kezdeményezett.

Ennek a bibliai igazságnak a jegyében került sor február 7−9 között a Tutzing-i Evangélikus Akadémián arra a szakmai konferenciára illetve szociáletikai konzultációra, amelyet az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE/CPCE) Etikai Szakbizottsága kezdeményezett. Ez a címe annak a dokumentumnak is, amelyet bizottság dolgozott ki és az elnökség 2011 tavaszán közös protestáns etikai állásfoglalásként kíván tagegyházai számára megküldeni.

altA dokumentum a halált meggyorsító döntések és a haldoklókról való gondoskodás kérdéseiben kíván tájékozódást nyújtani és segítséget adni. A kérdés, hogy meddig kell élni és mikor/hogyan kell méltó módon meghalni, nagyon sok európai országban foglalkoztatja a közvéleményt. 

A haldoklókról való gondoskodás, a palliatív eljárások és hospice-mozgalom egyre szakszerűbb biztosítása mellett továbbra is vita tárgyát képezi például az öngyilkosságnál való segítségnyújtás (asszisztált öngyilkosság) vagy az életet meghosszabbító kezelésektől való tartózkodás kérdése.

Az egyes országokban tapasztalt szocio-kulturális változások, a jogi szabályozás eltérő gyakorlata, az egészségügy fejlettségi foka illetve az életből való távozás kísérésének intézményesített keretei, szintén nem hagyhatóak figyelmen kívül. Viszont a protestáns egyházaknak midig nyugtalanítania kell a közéletet és felráznia a társadalom kollektív lelkiismeretét: az ember méltósága az élet végén sem az egészségtől, a testi-lelki képességitől, vagy biológiai-fizikai állapotától függ, hanem Isten feléje forduló kegyelmétől.

A szakmai konzultáció az Etikai Szakbizottság munkáját hivatott segíteni a dokumentum véglegesítése érdekében. A készülő tanulmánnyal előzetesen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága is foglalkozott, teológusok, bioetikusok, orvos-jogász szakemberek részvételével.

A magyarországi észrevételek jó visszhangra találtak a tárgyalás során és e szempontok hangsúlyosabban jelennek majd meg a dokumentumban; ilyenek a halál utánra tekintő reménység gondolata valamint az egyházak fokozottabb felelőssége illetve lehetősége a halálra való felkészítés kapcsán.

A dokumentum végleges változata rövidesen magyarul is publikálásra kerül a MEÖT Szociáletikai Bizottságának gondozásában.


A GEKE/CPCE Etikai Szakbizottságának tagjai: Laura Cosario (Róma), Ulla Schmidt (Oslo), Dieter Heidtmann (Brüsszel), Heinrich Bedford-Strohm (Bamberg), Fazakas Sándor (Debrecen), Ulrich H.J. Körtner (Bécs), Sergio Rostagno (Torino), Jurjen Wiersma (Brüssel), Parush R. Parushev (Prága).

Bővebben...

Fazakas Sándor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.