Hirdesse egységünket!

2019. május 17., péntek

Az eltelt évtized megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar – ahogy egy fa is. Ezért faültetéssel kezdődött református egységünk hálaadóünnepe a Magyar Református Egyház Zsinatának május 17-i ülése előtt. Egyházunk püspökei és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán, ezzel is kifejezve összetartozásunkat.

„Tíz évvel ezelőtt helyreállt valami, ami száz éve elszakított minket egymástól. Akkor államhatárokat húztak közénk, ami szinte felért egy vasfüggönnyel: a szülőföldjükön élő reformátusoktól el akarták venni a templomot és az iskolát, igyekeztek éket verni közénk ideológiai átneveléssel, nemzetköziséget kínálva hit és nemzet egysége helyett” – fogalmazott köszöntőjében Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. Azonban az egység ünnepe azt hirdeti, hogy ez nem sikerülhetett.

Bennünket, magyar reformátusokat egyszerre köt össze a nemzeti kultúránk, a hagyományaink és az, hogy a Kárpát-medencében a reformáció kora óta jelen vagyunk. Ezt a különleges egységet fejezi ki az egységnap szimbólumául választott fa motívum, emlékeztetve rá a magyar reformátusságot, hogy egységünk nem tíz éves, akkor csupán újra formális, szervezeti kereteket talált.

„2009-ben kinyilvánítottuk, hogy igenis összetartozunk, egy Istent imádunk, együtt, magyar nyelven magasztalva őt” – hangsúlyozta a rektor. Mint mondta, valóban együtt követjük Krisztust őseink református hitvallásai szerint, egymás terheit hordozva és osztozva a másik örömében. „Krisztus a jövőnk – hangzott tíz éve és hangzik ma is, mi pedig együtt követjük: szabadon és büszkén; egymás és a világ szemébe nézve” – tette hozzá.

A Magyar Református Egyház jelképévé vált fa egyszerre utal gyökereivel a történelmi múltra, melyből kinő a törzs, és a folyóvíz mellé ültetett fa biblikus képére, ami képes gyümölcsöket teremni. A szimbolikus faültetés egységről szóló üzenete ezért még mélyebb: a Kárpát-medence minden református egyházmegyéjéből hoztak a zsinatra érkező tagok egy-egy cserépnyi földet, melyet mindnyájan a  kollégium udvarán elhelyezett tölgyfára szórtak. „Így kell összeadnunk közös értékeinket is” – emlékeztetett Kustár Zoltán.

A rektor azt is felidézte, az eltelt évtized megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar – ahogy egy fa is: „Él, éltet és folyamatosan növekszik. Változik, alkalmazkodik, ha kell, de lényegében ugyanaz marad. Ennek a szimbolikus fának és a tölgyfának az ágai is az ég felé nyúlnak, Istentől várva a fényt és az áldást, hűs árnyékot kínálva mindenkinek, aki minket a Krisztus útján követni akar.”

A kollégium udvarára ültetett tölgyfa már mindig arra emlékezteti az előtte elhaladókat, hogy a magyar reformátusok egységben és közösségben szeretnének élni. „Azt fogja hirdetni, hogy 2019-ben, a magyar református egység ünnepén összegyűltünk és megerősítettük összetartozásunkat” – zárta gondolatait Kustár Zoltán.


Tíz éve annak, hogy 2009. május 22-én újra egyesült a Magyar Református Egyház. A Kárpát-medencei reformátusok hálaadó ünnepsége a Zsinat ülésével folytatódott, holnapra pedig a világ minden tájáról várják az ünneplőket az egység kimondásának egykori helyszínén, Debrecen főterén.

Farkas Zsuzsanna, fotó: Szarvas László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.