Hálaadás 2016-ért

2017. január 11., szerda

„Örüljetek az Úrnak, ti, igazak!" – a 33. zsoltár szavaival adunk hálát 2016-ért, mert a magunk mögött hagyott évben is megélhettük, hogy „az Úr szeretetével van tele a föld". Összeállításunkban egy-egy emlékezetes képpel emlékezünk az elmúlt tizenkét hónapban megtapasztalt áldásaira Istennek. 2017 elején pedig azért imádkozunk, hogy a most ránk köszöntő esztendőben is „maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!"

Január elsején ünnepi istentiszteleten adtunk hálát a Bethesda-kórházért, alapításának 150. évfordulóján. Január 17-én pedig a Vigadóban ünnepelta kórház és az alapító, a budapesti németajkú gyülekezet közössége: hálás szívvel, ünnepi hangversennyel és tortával.

Februárban hazánkba látogatott az ellenreformáció idején bebörtönzött, majd gályarabságra hurcolt magyar protestáns prédikátorokat kiszabadító holland Michiel de Ruyter admirális leszármazottja. „Tanulnunk kellene a történelem viharaiból, és a tanulságokból levont következtetéseket beépítenünk mindennapjainkba, visszaszorítva örök pesszimizmusunkat" – véli Frits de Ruyter, aki ittléte során találkozott Szodói Balogh András kiszabadított gályarab leszármazottjával, Réthy Ágnessel is.

Márciusban választották meg és iktatták be lelkészi főjegyzői tisztségébe Hegedűs Bélát Dunamelléken. A bács-kiskunsági esperes 2016. november 30-án bekövetkezett haláláig szolgálta hűségesen tiszakécskei gyülekezetét, városát, egyházát. Ma az ő életéért adjunk hálát.

Április 9-én tartották az országos református cigánymissziós találkozót és imanapot. Az egész napos programon tizenhat gyülekezetből több, mint háromszázan vettek részt, Olaszliszkától Budapestig.

Május a legtöbb gyülekezetben a konfirmáció időszaka, egyházunk legújabb teljes jogú tagjai hagyományosan pünkösdkor vesznek úrvacsorát először. Idén egy héttel pünkösdvasárnap után ünnepeltük a református egység napját. Képünk a május 22-i kolozsvári központi istentiszteleten készült.

Június 24. és 26. között Balatonfüreden tartották a hetedik Református Egyházi Napokat Dunántúlon. Több mint tízezren vettek részt az ézsaiási ige – „Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön" (Ézs 35,7) – köré szerveződő lelki, közösségi és kulturális programokon. Két év múlva a somogyi egyházmegye ad majd otthont a REND-nek, képviselőjük épp átveszi a találkozó vándorzászlóját.

Július elején Kassán ülésezett a Generális Konvent. A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vetetői közös zsinatot hívtak össze 2017 nyarára, hogy azon elfogadják 450 éves hitvallásunk, a Második Helvét Hitvallás Buzogány Dezső által újrafordított szövegét. A csoportkép a Kassai Nemzeti Színház lépcsőjén készült.

Augusztusban tartották a Zsinati Ifjúsági Iroda idei Konfi+ szakmai műhelyét, melyen lelkészek, vallástanárok, hitoktatók és ifjúsági munkások próbálták megválaszolni a nem könnyű kérdést: mi is a szerepe a konfirmációnak a 21. században?

Szeptember 18-án adtak hálát a budapesti skót misszió alapításának 175. évfordulójáért. A Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház közös gyülekezete sokat tett és tesz a főváros és az ország lelki ébredéséért, szociális érzékenyítéséért.

Október 14-én ünnepi ülésen emlékezett meg egyházunk Zsinata az 1956-os forradalom hőseiről, áldozatairól, üldöztetést és hátratételt szenvedett túlélőiről. Az ünnepséget követően megkoszorúzták a budapesti mártír teológusok, Herczeg Lajos és Magócsi István, valamint Szentkirályi Klára ápolónő kopjafáját.

Novemberi ülésszakán Zsinatunk elfogadta a Második Helvét Hitvallás megújított magyar fordítását, a fogyatékkal élők befogadásáról nyilatkozott, csatlakozott a Reformáció gyermekei kezdeményezéshez, valamint döntött a jövő évi Csillagpont helyszínéről és időpontjáról.

Decemberben a Magyar Református Szeretetszolgálat javára hirdetett gyűjtést a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. A közmédia az adventi időszak folyamán riportokkal és egész napos műsorfolyammal mutatta be a tavaly tíz éves református segélyszervezet sokszínű szolgálatát. A jótékonysági árverésen, az adományvonalon, valamint a felajánlásoknak köszönhetően 261 millió forint gyűlt össze, amit a Szeretetszolgálat elsősorban arra fordít, hogy átmeneti szállást biztosítson a gyermekgyógyászati egészségügyi intézményekben gyógyulófélben lévő gyerekek szülei számára a kezelés időtartamára.

Végül adjunk hálát, hogy gyülekezeteinkben – országszerte ezerháromszáz közösségben – hétről hétre, vasárnapról vasárnapra Jézus Krisztus szabadítását hirdethetik. Valljuk meg közösen: „Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk." (Zsolt 33,20)

reformatus.hu

Fotók: Asszonyi Eszter, Dimény András, Kalocsai Richárd / parokia.hu, MTVA, REND, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.