Felhívás akadálymentesítésre

2012. november 21., szerda

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda és a Magyar Református Szeretetszolgálat pályázatot hirdet „Jól működő gyakorlatok, megvalósult projektek gyülekezetek akadálymentesítésében" címmel.

"...mondta az ő szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. ... hogy megteljék a házam." Luk. 14. 21/b és 23/b.

„Az a gyülekezet, amelyiknek nincsenek fogyatékosai, maga fogyatékos." (Juhász Zsófia)

2013 a Hitvallás éve lesz Egyházunkban, így ezen pályázat keretében a modern kori hitvallás egyik fontos szegmensét helyezzük előtérbe. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy testi vagy értelmi fogyatékkal élő testvéreink milyen lehetőségeket kapnak egy-egy gyülekezetben.

Olyan megvalósult projektek, gyakorlatok leírását várjuk a Kárpát-medence magyar gyülekezeteitől, melyek segítségével az akadályozott testvérek is esélyt kapnak arra, hogy a gyülekezeti alkalmakon részt tudjanak venni, a közösség aktív tagjai lehessenek. Milyen nekik szánt külön alkalmakat tartanak, hogyan vannak közösségben az ép testvéreikkel, milyen módon segít a gyülekezet a helyzetükön, hogyan tudnak ők segíteni, aktív részeseivé válni a közösségüknek?

Kérjük a tisztelt pályázókat arra, hogy a teljes folyamatot mutassák be: hogyan kerültek látókörükbe a sérült emberek? Hogy sikerült őket a gyülekezetbe behozni? Mik volta a beilleszkedés nehézségei? Hogy végezték az érzékenyítést?

A pályázat célja a jól működő gyakorlatok, modellek összegyűjtése és bemutatása egy készülő konferencia keretében, melyet 2013 márciusára tervezünk. A legjobbakat honlapon is publikáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatot végzők egymás hite által megerősödjenek, a gyülekezetek pedig hasznos tapasztalatokat szerezhessenek saját szolgálatuk építésére, erősítésére.

Formai és tartalmi követelmények:
A pályázat hossza maximum 5 oldal legyen (kb. 15000 karakter szóközökkel együtt). A pályázatban szerepeljen, hogy mióta működik a gyülekezetben a bemutatott modell. A pályázatot beadhatja a lelkipásztor vagy bármely gyülekezeti tag, ez utóbbi esetben a lelkész aláírása is szükséges. A pályázat minőségét és értékét erősítheti, ha a pályázó, miután ismerteti a gyakorlatot, annak eredményeiről, gyülekezetépítő hatásáról is beszámol.
Kérjük, hogy a pályázat beadásához pályázati adatlapot mellékeljenek, melyet a lenti elérhetőségeken tudnak kérni tőlünk. További mellékletek csatolása nem szükséges.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal, díjak:
A határidőre benyújtott pályázatot a Szeretetszolgálati Iroda által felkért bíráló bizottság minősíti és hoz döntést a pályázat eredményéről.
I. díj: 150.000,- Ft. II. díj: 100.000.-Ft. III. díj: 50.000.-Ft.

A pályázat benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2013. január 25.
on-line határidő: 2013. január 25. 17:00.

Beadási címek: MRE Szeretetszolgálati Iroda, 1146 Budapest, Hungária krt. 200. ill. vad.lilla@jobbadni.hu

További felvilágosítás: Vad Lilla
Telefon: 06-1-460-0747 Mobil: 06-30-678-7355 Fax: 06-1-460-0747, e-mail: vad.lilla@jobbadni.hu

Budapest, 2012. november 20.


Czibere Károly
irodavezető

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.