Eurodiaconia

2012. április 02., hétfő

Az Eurodiaconia Roma Network konferencia idei ülésének az Erdélyi Református Egyházkerület adott otthont, március elején Kolozsvárott. Dobos Ágoston, békésszentandrási református lelkész és egyházmegyei missziói előadó vett részt a találkozón a MRE hivatalos delegáltjaként. A konferencia fő célja a nemzeti és az Európai Unió roma keretstratégiáinak értékelése volt.

Az Eurodiaconia az Európai Unió területén lévő keresztyén diakóniai, szeretetszolgálati jellegű szervezeteket fogja össze és célja, hogy összekötő kapocsként képviselje érdekeiket az Európai Parlament felé.  Az éves találkozó alkalmával a régiók képviselői beszámoltak az munkáról a cigányok között végzett munkájukról, valamint új ismeretségeket kötöttek. A tanácskozáson húsz fő vett részt, akik Erdélyből, Magyarországról, Szerbiából, Hollandiából, Finnországból, Észak-Németországból, Norvégiából és Olaszországból érkeztek. A tanácskozást az erdélyi magyar reformátusok és az egyház Diakóniai Alapítványa látta vendégül. Az angol nyelvű konferenciát Catherine Storry, az Eurodiaconia szervezet brüsszeli irodájának munkatársa vezette.

Az ülés célja az Európai Unió és a nemzeti roma keretstratégiák véleményezése volt. A véleményeket összegyűjtötték, amelyek alapján az Eurodiaconia központi irodája javaslatokat tesz majd az Európai Parlamentnek a Roma stratégiák további kezelésére. A magyar csoport kérése többek között az volt, hogy az Európai Parlament ismerje fel a Roma stratégiában a klasszikus témák (iskoláztatás, lakáskérdés, munkahelyek, jogi egyenlőség és integrálás, egészségügy) mellett a lelki egészség és mentálhigiénia fontosságát, és ezekre is fektessenek kellő hangsúlyt. Ismerjék fel az egyházak kiemelt szerepét a lelki egészség és mentálhigiénia fejlesztésében és megőrzésében, és adjanak számukra megfelelő teret és segítséget munkájuk végzésére.

Külügyi Iroda, Dr. Dobos Ágoston

Dobos Ágoston személyes beszámolójából:

 

„Testvéreim én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint...

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.... De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan halják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!...A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által." (Róm10:1-2,13-15,17) Ez az evangéliumi rész volt az alapja annak az igehirdetésnek, amit a konferencia nyitó áhítatán elmondtam. Pál apostol szavai saját népéről, a zsidóságról szólnak, de e sorok a cigányságra vonatkoztatva is nagy tanulságul szolgálhatnak.

 

A tanácskozás fókuszában az európai roma stratégia állt. A fenti Ige tartalmazza minden nép felemelő stratégiájának legjobb alap skáláját. Ezt a roma stratégiára is érdemes alkalmazni: Isteni küldés, igehirdetés a Krisztusról, hallás, hit, az Úr segítségül hívása, üdvösség. Legyen benne részünk az Ige bátorításával: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!

 

Engem leginkább az az elbeszélés fogott meg, hogy Mérában a faluban több ima és Biblia csoport jön össze házaknál, ahova cigányok is járnak. Amikor a lelkész nem is tud ott lenni az összejövetelen, akkor is önállóan működnek ezek a házi csoportok. Milyen jó volna, ha a mi egyházközségeinkben is minél több helyen lennének cigány ima és Biblia körök!

 

Az Európai Unió felé az ötletek, elvárások hatalmas áradata zúdul. Ki tudja, mi lesz a mi javaslatunkkal? Bízunk benne, hogy megtettük azt a kicsit, ami ránk bízatott, és „munkánk nem hiábavaló az Úrban" (1Kor15:58) Végezzük továbbra is mindannyian a mi helyi cigánymissziós munkánkat idehaza lehetőségeink szerint az Úrnak engedelmeskedve: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Mt 28:19)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.