Eredményesen zárult a református jó gyakorlat pályázat

2017. szeptember 29., péntek

31 darab pályamunka érkezett be a Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoportjának jó gyakorlatok pályázatára, a legtöbb az informatika, illetve magyar nyelv és irodalom területekre. Minden pályamű bemutatásra kerül majd a „Református többlet az oktatásban" konferencia és jó gyakorlat börzén 2017. november 17-18. között Miskolcon.

A Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoportja az EGYH-KCP-16-P-0127 projekt keretében 2017. június 2-án pályázatot hirdetett a református iskolák pedagógusai számára. A pályázat célja volt, hogy feltárja a református intézményekben a pedagógusok által már létrehozott és használt (digitális és hagyományos) református szemléletű tananyagtartalmakat. A csoport olyan (nem hittanoktatáshoz kötődő) pedagógiai innovációkat és jó gyakorlatokat keresett, amelyek alkalmasak lehetnek online publikálásra, illetve digitális továbbfejlesztésre, így téve elérhetővé azokat a református köznevelés számára.

A pályázati felhívásra 31 darab pályázat érkezett be, a legtöbb pályázat az informatika, illetve magyar nyelv és irodalom területekre. Minden pályázatot két-két szakértő értékelt, melynek eredményeként 11 pályázati anyagot fejlesztenek tovább készítőik. Az online feladatokkal kiegészített végleges tananyagokat a Református Tananyagtárban tesszük elérhetővé minden református pedagógus számára.

Minden pályamű bemutatásra kerül majd a „Református többlet az oktatásban" konferencia és jó gyakorlat börzén 2017. november 17-18. között Miskolcon. A konferenciáról hamarosan további információt olvashatnak honlapunkon.

 

Továbbfejlesztésre és publikálásra javasolt pályázatok

Pályázó neve

Intézmény

A pályázat címe

Andáné Vastag Andrea

KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium

- Napraforgó - a művészetek oktatásának kiskunhalasi gyakorlata

Bartha Jánosné

Kölcsey Ferenc Református gyakorló Általános Iskola

- Kell-e tanítani gyermekeinket gondolkodni erkölcsről, erényről?     (Gyermekfilozófia a gyakorlatban)

Bartha Jánosné – Szalay Mária

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

- „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”  A Református Kollégium története, szerepe a református közoktatásában

Csikó Szilvia

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

- Sem emlék, sem varázslat - A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása az On the Spot kerettörténet és digitális történetmesélés módszerével
- Peregrinusok egykor és most-Életpálya -tervezés és tudásmenedzsment lehetőségei a középiskolás korosztály körében
- Angyal mellettem. Stilisztikai alakzatok tanítása az e-study group és kortárs dalszövegek felhasználásával
- Lovagok az időben-Szövegértés fejlesztése z IPOO minimum tanulási modell alapján IKT eszközök kreatív felhasználásával

Dr. Molnárné Ötvös Tünde

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

- Református tartalmak a mozgóképkultúra tantárgy tanítása során.
- Református tartalmak a mozgóképkultúra tantárgy tanítása során. 12. évfolyam.
- Református tartalmak a vizuális kultúra tantárgy tanítása során

Farkas Lászlóné

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda

- "Mózes születése" - fogalmazzunk szöveg segítségével!
- Szókincsfejlesztő-betűdifferenciáló

Komáromi Ferencné

Erdőhorváti Református Általános Iskola

- Adventi "levelezős" verseny
- Szókincsfüzet

Mákos Annamária

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

- Ref(i)nfó: Informatika oktatás egy református iskolában

Pongor Gábor

Baár-Madas Református Gimnázium

- Felhőtárhely használata a közoktatásban

Somogyi Pál

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

- Arany János élete és munkássága e-tananyag

Szalay Mária

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

- Drámajátékkal üzen a múlt

Tomcsányiné Lucz Szilvia

Kiss Bálint Református Általános Iskola

- Az ősi református kollégiumok hatása a magyar irodalomra

 

 

Bemutatásra javasolt pályázatok

Pályázó neve

Intézménye

A pályázat címe

Babik Béla

Báthory Anna Református Általános Iskola

- Alapkészségek fejlesztése méréssel, gyakorlással

Bélteki Gáborné

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Debrecen

- KÓDBEEBOT
- Robotos robotolás

Friedl Erika

Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

- Gyermek és ifjúsági dalok az ének zene órákon

Kovács Olga

Zsadányi Református Általános Iskola

- Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai matematika oktatásában

Pappné Szabó Angéla

Kálvin János Református Általános Iskola

- Szófelhő a tanítási órákon és azon túl

Salánki Ferenc

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen

- Húsvéti ünnepkör az informatikaórán
- Biblia az informatikaórán
- Három nevezetes nap
- A Krisztus-trilógia informatikaórán

Sontráné dr. Bartus Franciska

EKESCC

- Református Ökotábor - Erdei Iskola

Vékonyné Virágh Tünde

Kálvin János Református Általános Iskola

- Matematikai kiadvány szerkesztése alsó tagozaton

 

Lezárult a jó gyakorlat pályázat

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.