Először járt Horvátországban a Generális Konvent Elnöksége

2011. október 28., péntek

A horvátországi Laskón tartotta idei negyedik ülését a Kárpát-medencei református egyházak vezetőit tömörítő testület. A Generális Konvent Elnöksége abból az alkalomból látogatott a kicsiny magyar közösséghez, hogy beiktatják új püspökét, Csáti Szabó Lajost. A GK Elnöksége a péntek délutáni tanácskozáson a Magyar Református Egyház 2012-es költségvetéséről tárgyalt.

A laskói egyházközség gyülekezeti termében tartotta idei negyedik ülését a Generális Konvent (GK) elnöksége. A GK Elnöksége tárgyalt a Magyar Református Egyház 2012. évi költségvetéséről, de előbb a 2011-es beszámoló hangzott el Tarr Zoltán részéről. Az MRE zsinati tanácsosa elmondta, a kiadások időarányosan alakultak. Az elnökség tagjai ezután egyeztették a jövő évi költségvetési igényeket.

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház képviselői jelezték, újabb óvodát indítanának, Torontálvásárhelyen, ehhez szeretnének támogatást kapni. Erre a Kárpát-medencei közoktatási alapból lesz lehetőség, az Elnökség arra kérte a délvidéki egyházvezetőket, hogy készítsenek az alaphoz beadványt, a kért támogatás pontos megjelölésével.

A testület tárgyalta a szlovéniai, valamint a brüsszeli és luxemburgi református szórványközösségek kérvényeit. A költségvetési tervezetben szerepelt igény a németországi, valamint a bécsi szórványközösségek számára is, a lelkigondozói szolgálatuk támogatása. Utóbbi, a bécsi közösség esetében az Osztrák Református Egyház, a gyülekezet hozzájárulása, valamint a Magyar Református Egyház közösen biztosítaná jövő augusztustól újabb három évre egy részleges lelkészi állás fenntartását.

Az elnökség előtt szerepelt a támogatást igénylő, Kárpát-medencei merítésű programok, konferenciák, közös vállalkozások sora is, amelyekre 32 millió forintos forrásigény érkezett be a testülethez. Missziói, diakóniai és ifjúsági rendezvények mellett a Magyar Református Egyház évenként megjelenő hivatalos kiadványa, a Kálvincsillag is a támogatandó célok között van. A lap idei száma jövő héten kerül a nyomdába, hetvenezer példányban juthat el a Kárpát-medence minden gyülekezetébe.

A Református Egyházak Világközössége (REV) most megnyílt pályázati alapjához benyújtandó pályázatról is döntött a GK Elnöksége. A Kárpát-medencei egyházvetők úgy döntöttek, hogy a májusi, immár valamennyi részegyházra kiterjedő Szeretethíd önkéntes napok támogatását kéri a Világközösségtől. A pályázaton elnyerhető maximális összeg harmincezer svájci frank, azaz körülbelül hétmillió forint.

Az elnökségi ülés után a Kárpát-medencei egyházvezetők lelkészszentelő istentiszteleten vesznek részt és szolgának is, Isten Igéjét Pap Géza erdélyi püspök hirdeti majd. Szombat délelőtt pedig a tavasszal megválasztott Csáti Szabó Lajos püspök beiktatásán vesznek részt, ahol Szabó István dunamelléki püspök prédikál majd.

Csepregi Botond, fotó: Kalocsai Richárd

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.