Egységért égő szívek

2016. január 14., csütörtök

Bibliai gondolatok az ökumenikus imahét nyolcadik napjára.

Ézs 52,7–9: Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz.
Zsolt 30: Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol 1,27–29: Milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van.
Lk 24,13–36: Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.

Lettországban a különböző keresztyén felekezetek az Alpha kurzuson keresztül munkálkodnak együtt az evangélizációért. Ezt a kurzust az anglikán egyház fejlesztette ki Londonban. Azok a lettek, akik e programban lettek hívőkké, megnyíltak arra is, hogy más keresztyén felekezetekkel együttműködjenek. Tapasztalatuk szerint a Jeruzsálemből Emmausba menő szomorú tanítványok még azt a reményüket is elveszítették, hogy Jézus lenne a Messiás. Ezért is hagyták el közösségüket. Ez az elválás az elszigetelődés útját is jelentette. Úgy tértek azonban vissza Jeruzsálembe, hogy alkalmassá váltak az evangélium üzenetének elmondására. Az üzenet Jézus feltámadásáról szólt. Olyan hír ez, amely közösséget teremt.

Gyakori, hogy a keresztyén felekezetek versenyszellemben próbálnak evangélizálni azzal a céllal, hogy minél többeket nyerjenek meg a saját gyülekezetük számára. E cél azonban elhomályosítja azt a törekvést, hogy mások is hallhassák általuk az evangélium életadó üzenetét. Az igazi evangelizáció olyan utazást jelent Emmausból Jeruzsálembe, amely az elkülönülésből az egységre vezet.

1. Vannak csalódások, amelyek elkülönítenek másoktól. Melyek ezek?
2. Vannak ajándékok – kezdeményezések, módszerek, programok –, amelyeket más keresztyén felekezettől kapunk. Melyek ezek?

Urunk, Jézusunk! Te gyújtottad lángra szívünket, és küldtél vissza az úton testvéreinkhez, ajkunkon az evangélium üzenetével. Segíts meglátnunk, hogy a remény és a parancsolataid iránti engedelmesség egyre jobban munkálja néped egységét. Add, hogy megértsük szavadat. Taníts arra, hogy parancsolataidnak engedelmeskedjünk. Bennünket is vezess keresztyén egységre, amelyért sok keresztyén testvérünkkel együtt könyörgünk. Ámen.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.