Dr. Bartha Tibor emlékezete

2010. június 24., csütörtök

altMunkácson született, majd a székely gyökerű család csonka Magyarországra került. Középiskolai tanulmányait Debrecenben, a Református Kollégium Gimnáziumában végezte, majd a Teológiai tanulmányok következtek, ugyancsak Debrecenben a Teológiai Akadémián. Kivételesen éles és tiszta teológiai látásmódja már ekkor megmutatkozott.

Dr. Bartha Tibor 1944. március 16-án született Munkácson, majd a székely gyökerű család csonka Magyarországra került. Gyermekéveit Csaholcon, Berekfürdőn és Debrecenben töltötte. Középiskolai tanulmányait Debrecenben, a Református Kollégium Gimnáziumában végezte, majd a Teológiai tanulmányok következtek, ugyancsak Debrecenben a Teológiai Akadémián. Kivételesen éles és tiszta teológiai látásmódja már ekkor megmutatkozik. 24 éves korában Erlangenben Ethelbert Stauffernél doktorált. Tanulmányai befejezése után a Debreceni Református Theologiai Akadémiára nevezték ki tanársegédnek. Cambridge-ben töltött egy év posztgraduális képzés után a Debreceni református Theologiai Akadémia Bibliai Theologiai Tanszékének tanszékvezető tanára lett.
Házasságot kötött Zsíros Anna Katalin  theologiai hallgatóval, 1968. december 6-án, akivel több mint 40 esztendőt töltött együtt. Házasságukat Isten két gyermekkel áldotta meg: Katalin 1969-ben, Tibor 1972-ben született.

Hét, Debrecenben eltöltött év után átkérte magát a Dunántúli Egyházkerületbe, ahol gyülekezeti szolgálatot vállalt. A család Esztergomba költözött, egy olyan gyülekezetbe, amelynek akkor már évek óta nem volt lelkipásztora. A gyülekezeti szolgálatok elvégzése és a gyülekezet összegyűjtése mellett meg kellett tanulnia az épületek gondját felvállalni és a szükséges renoválásokat elvégeztetni.

A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség 1981-ben hívta meg őt lelkipásztorának. A gyülekezeti lelkészi szolgálat mellett kutató professzorként folyamatosan végzett tudományos theologiai munkát. Tanított a Szabad Egyházak Tanácsának Lelkészképző Intézetében, 1987 és 1988 között pedig az USA-ban vendégelőadóként dolgozott. Hazatérése után hozzáfogott a Keresztyén Bibliai Lexikon szerkesztéséhez, amely 1995-1996-ban jelent meg, és azóta már 2. kiadása is megjelent.
1992-től megszervezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Vallástanári Tanszékét Szegeden, amelynek tanszékvezető egyetemi tanára lett.

13 éven keresztül vezette a Magyarországi Református Egyház Társadalmi Missziója keretében a börtönmisszió szolgálatát. 1991-től a Nemzetközi Börtönlelkészek Szövetsége Kormányzótanácsának és végrehajtó bizottságának volt tagja. 13 esztendőn keresztül minden szombat reggel a Csillag Börtönben tartott istentiszteletet. Az általa megtalált lelkigondozói gyakorlatok, szolgálati metódusok a mai napig alapját képezik a börtönmissziós szolgálatoknak.
Ó- és Újszövetségi kortörténettel, hermeneutikával, bibliaitheologiával foglalkozva rendszeresen vett részt a Doktorok Kollégiuma munkájában.

A szegedi évek nagy öröme, a szolgálat kiteljesedése. A Vallástanári Tanszék mellett sikerült megszervezni a Szegedi Református Egyetemi Gyülekezetet, és a visszakapott egyházi épületben a Clarisseum Református Óvoda működését, amely oktatási intézmény mindig különleges helyet foglalt el szívében, mivel a kisgyermekeket nagyon szerette, és kivételes empátiával lopta be magát a kicsinyek szívébe. Nem volt olyan kisgyermek, aki nem mosolygott volna vissza rá, amikor rájuk mosolygott, vagy éppen szeretettel simogatva, dajkálva őket beceneveket adva nekik,szólt hozzájuk.

2003-ban megalapította a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszékének Ethelbert Stauffer Kutatóintézetét.


2007-ben nyugdíjba ment, és nyugdíjasként tanácsaival sok esetben segítette egyházközségünk életét. Hű feleségének 2009. november 17-én bekövetkezett halálát nagyon nehezen tudta feldolgozni, vágyott arra, hogy újra együtt lehessen vele, készült a mennyei hazába. Fokozatosan gyengült, vesztette életerejét, míg életét az Úr 2010. június 4-én este visszakérte, hazaszólítva Őt.

Életéért 2010. június 19-én, a Szeged-Kálvin téri templomban adtunk hálát utolsó szolgálati helyén, a Szeged-Kálvin téri Református templomban. Dr. Bartha Tibort a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség saját hallottjának tekinti.


Juhász András
lelkipásztor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.