Továbbra sem hivatalos az eredmény

2013. január 28., hétfő

Hétfőn délután ült össze a délvidéki püspökválasztás ügyében eljáró szavazatszámláló bizottság. Nem hirdettek eredményt, jelentették helyszíni tudósítóink.

Hétfőn délután háromkor ült össze Bácsfeketehegyen a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökválasztását felügyelő testület. A szavazatszámláló bizottság január 12-én kihirdette a voksolás eredményét, miszerint jelentős többséggel Halász Bélát választották a délvidéki reformátusok lelki vezetőjének. Az eredmény akkor még nem volt jogerős, ma dönt a bizottság az esetleges jogorvoslati kérelmekről.

Tudósítóink, Hegedűs Márk és Kiss Sándor a helyszínen vannak. Honlapunkon folyamatosan frissülő szöveges közvetítést olvashatnak a délvidéki eseményekről. 

18.00 Rendkívüli zsinatot terveznek. Halász Béla és a választási bizottság tagjai a sajtónak nyilatkoznak, az itt maradt gyülekezeti küldöttek pedig a lelkészeikre várnak, hogy megbeszéljék a további teendőket, a tervezett rendkívüli zsinat feladatait. Mi is megyünk interjúzni, az online közvetítést lezárjuk, a további nyilatkozatokat összefoglalónkban olvashatják majd. Köszönjük figyelmüket!

17.50 Pál Károly bácsfeketehegyi presbiterrel, a VMSZ ügyvezető alelnökével még a délután folyamán beszélgetünk. Nem szól bele a püspökválasztási folyamatba a Vajdasági Magyar Szövetség – hangsúlyozta Pál Károly, amikor a múlt hétfői tévéinterjújával kapcsolatban faggattuk a gyülekezeti ház udvarán. Mint elmondta, vannak olyan presbiterek a gyülekezetekben, akik a VMSZ tagjai, de cáfolta, hogy ők pártutasítást követnének, vagy hogy a VMSZ nyomást gyakorolna a jelöltek bármelyikére.

A politikus többször is kijelentette: nem párt-, hanem saját véleményt fogalmaz meg akkor, amikor a püspökválasztás kérdésében megnyilatkozik. Véleménye szerint olyan püspököt kellene választania a délvidéki reformátusoknak, aki „élvezi a többség bizalmát". Úgy látja, bármilyen eredmény születik most, megosztó lesz a közösségre nézve, ezért az lenne az ideális, ha csak egy jelölt lenne úgy, hogy ennek személyében előre megegyezik a délvidéki reformátusok közössége.

Pál Károly elmondta, hogy Halász Béla személyét azért tartja aggályosnak, mert a hertelendyfalvi lelkész a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi választásán egy szerb párt listáját erősítette, jóllehet a magyar történelmi egyházak püspökei a legnagyobb magyar párt, a VMSZ által támogatott listán szerepelt. Az ügyvezető alelnök megerősítette, amire a televíziós interjúban is utalt: véleménye szerint Halász Bélának a szerb párt megbízásából „romboló küldetése" van a püspökválasztási folyamatban. A politikust megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja-e, hogy megválasztása esetén pártja együttműködjön Halász Bélával. „A VMSZ nem a püspökök személyével, hanem a történelmi egyházakkal működik együtt" – válaszolta Pál Károly.

17.48 Kiss Nándort megtapsolták a jelenlévők, és elindultak ki a teremből. Tudósítóink hamarosan újra jelentkeznek, mégtöbb érintettet próbálnak megszólaltatni.

17.47 Kiss Nándor arra kéri a gyülekezeteket, presbitériumokat, hogy a január 12-én kihirdetett eredményeket tekintsék végeredménynek akkor is, ha a választási bizottság ma végeredményt nem is hirdetett. Ő is a rendkívüli zsinat összehívására buzdítja a gyülekezeteket.

Orosz Attila nyilatkozik munkatársunknak

17.46 Orosz Attila, a másik jelölt felhívja a figyelmet arra, hogy a Zsinati Tanács döntése ellen is lehet fellebbezni, amiről végül a Zsinat dönt. Ő is úgy gondolja, hogy a választási bizottság elvégezte a munkáját, és a fellebbezéseket a Zsinati Tanácsnak kell elbírálnia.

17.45 Halász Béla arról beszél, hogy a Zsinati Tanács időhúzásra játszik. Azt mondja, úgy tudja, a Zsinati Tanácsot február 1-jére hívták össze, amikor ő Kolozsváron lesz Kató Béla erdélyi püspök beiktatásán.

Halász Béla válaszol a sajtó kérdéseire

17.42 Hallgató Imre ragaszkodik véleményéhez, miszerint a fellebbezések elbírálása a Zsinati Tanács feladata.

17.41 Gyenge Károly torontálvásárhelyi lelkész azt kérdezi, miért ült össze akkor a bizottság, ha nem hirdethet végeredményt, illetve ha a Zsinati Tanács jogosult erre, miért nem az ült össze.

17.39 Hallgató Imre főgondnok szerint van két érvényes fellebbezés, ezért nem lehet végeredményt hirdetni. A választási bizottság mandátuma a borétkok felbontásával szerinte lejárt, így az elvégezte a feladatát. Véleménye szerint a fellebbezések elbírálása a Zsinati Tanács feladata. A főgondnok visszautasította a vádat, miszerint akadályozták volna az eredmény kihirdetését.

17.36 Többen azt kérik, menjen vissza a bizottság a zárt ajtók mögé, és vegye jegyzőkönyvbe a végeredményt.

17.30 Heves vita alakult ki a jegyzőkönyv felolvasását követően. A jelenlévők kérdésekkel bombázzák a választási bizottságot. Halász Béla püspökjelölt rendkívüli zsinat összehívását helyezte kilátásba. Azt mondta, mindezt lehetett tudni előre.

17.25 Kiss Nándor nyilatkozik, a bizottság tagja. Nem írta alá a jegyzőkönyvet, mert szerinte végeredményt kellene hirdetni, illetve másképp értelmezi a 48. paragrafust. Szerinte a Zsinati Tanács beavatkozik a szavazatszámláló bizottság munkájába, nem illetékes a fellebbezések ügyében. Az ő értelmezése szerint nem érkezett be fellebbezés a bizottsághoz, tehát szerinte a végleges eredmény az előzetes eredmény, ami szerint Halász Béla 23, Orosz Attila 14 szavazatot kapott.

17.20 Két fellebbezés érkezett: Molnár András ügyész részéről és Orosz Attila esperes részéről. A választási bizottság nem véleményezte ezeket, mert nem hozzá lettek címezve. A vonatkozó szabályrendelet 48. paragrafusa szerint ugyanis a püspöki hivatal címére kell benyújtani a fellebbezéseket.

17.15 Kijött a választási bizottság. Marton Károly esperes felolvassa a jegyzőkönyvet.

16.15 Móricz Árpád bácskossuthfalvi lelkipásztor a harmóniumhoz ült, és a délvidéki református énekeskönyv 285. énekének játékába, az összegyűltek pedig éneklésbe kezdtek: „Uram bocsássad el szolgádat békével..." Aztán a folytatás a 488. dicséretből: „Isten velünk! Viszontlására..." Kezd „kívánságműsor-hangulat" kialakulni, folyamatosan kérik a gyülekezeti tagok a zsoltárokat és dicséreteket, zeng az ének.

15:50 S. Réti Katalin szabadkai lelkipásztor a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnökének, Pál Károly bácsfeketehegyi presbiternek az egy héttel ezelőtt elhangzott tévéinterjújához kapcsolódóan elmondta nekünk, hogy nem tartja bölcs döntésnek, hogy a helyi politika beleavatkozik az egyházi választások folyamatába.

A lelkésznő sokkal bölcsebbnek találná azt, amit egy szabadkai vállalkozóval beszélgetve hallott: „Engedni kellene, hogy ez a kis református közösség a belső dinamikája szerint válassza meg azt az embert a vezetőjének, akiről úgy véli, hogy az a számára a legmegfelelőbb. És a politika a választások után kezdene tárgyalásokat az új egyházvezetéssel."

15.40 Képünkön a gyűlésnek is helyet adó gyülekezeti terem és a püspöki hivatal épülete, mögötte a református templom látható. Bácsfeketehegyen hideg (érzésünk szerint 0 fok körüli), borongós, ködös az idő. Hó nincs, az utak tiszták, csapadék nem esik.

15.35 Megkérdeztük Orosz Attila püspökjelöltet, mit vár a választási bizottság mai ülésétől. Azt mondta, ha fellebbezés lesz, tovább húzódik a végleges eredmény kihirdetése, mert a fellebbezés elbírálására szerinte a Zsinati Tanács jogosult. A bácskai esperes elmondta: ő élt a fellebbezés lehetőségével, de egyelőre nem árulta el, hogy mit kifogásolt a választás folyamatában. Orosz Attila a választási bizottság január 12-i üléséről szóló sajtótudósításokról is megosztotta velünk a gondolatait: „sajtótúlkapásokat" említett, mert a sajtó „nem várta meg a másik oldal" nyilatkozatait.

15.20 Amíg a bizottság ülésezik, az emberek beszélgetnek. Van, aki a magunkkal hozott Reformátusok Lapját és új mellékletét, a Mértékadó című műsorújságot olvasgatja.

15.10 A négy tagú választási bizottság megkezdte ülését. Tagjai Marton Károly bánáti esperes, magyarittabei lelkipásztor, Kiss Nándor nagybecskereki lelkipásztor, Csányi Erzsébet országos jegyző, pacséri lelkipásztor és Harangozó László diakóniai előadó, bácsfeketehegyi lelkész. Az ülésen részt vesz Hallgató Imre főgondnok. Információink szerint Csete Szemesi István családi okok miatt nincs jelen az ülésen.

15.05 A gyülekezeti teremben körülbelül negyven fő várja, hogy a választási bizottság megkezdje az ülést. Számos gyülekezetből több autóval is érkeztek: Szabadkáról és Hertelendyfalváról például kilenc-kilencen, Bácskossuthfalváról heten, de még a kis maradéki gyülekezetből is eljöttek öten az eredményhirdetésre.

15:00 Gyülekeznek az emberek. A délvidéki sajtó képviselői is szállingóznak, már itt van a Szabadkai Rádió és az Újvidéki TV is. Úgy látszik, nem tántorította el őket az, hogy múltkor kizárták őket is az eseményről.

Halász Béla szürkében, mögötte Orosz Attila nyakkendőben

14:55 A gyülekezők közül az egyik férfi megjegyezte: „Már megint itt van a sajtó!?" Majd megkérdezte munkatársunkat: „Ki hívta magukat?"

14:50 Megérkeztünk Bácsfeketehegyre. A gyülekezeti teremben és az épület előtt gyülekeznek az emberek. A várakozók között áll Halász Béla hertelendyfalvi lelkész és Orosz Attila bácskai esperes, a két püspökjelölt.

 

A közvetítést készítik: Hegedűs Márk és Kiss Sándor (a helyszínről), reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.