Csűry István: Gyógyító egyházzá kell lennünk!

2010. január 17., vasárnap

alt“Gyógyító egyházaknak kell lennünk. Ez a kötelességünk, de ez a szabadságunk is, mert Isten jelet ígér” - mondta a Mk 16,17-20 alapján tartott székfoglaló beszédében Csűry István. A Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke január 16-án, Nagyváradon tartott beiktatásán egyházi biztosítási rendszer kiépítését, valamint az első partiumi református kórház sürgős megvalósítását jelölte ki céljául.

Ezen intézményekkel a társadalom elesettjei felé: betegek és szegények irányába fejlesztené az egyházkerület szolgálati területét. A megvalósítás során az egységes magyar református egyház, az Európa Unió, a román és a magyar kormány, valamint a külhoni magyarok támogatására is számít a novemberben megválasztott püspök.

A zsúfolásig megtelt Nagyvárad-újvárosi templomba magyar idő szerint délelőtt 10 órakor, harangzúgás közepette vonult be a Kárpát-medence minden részéből érkezett egyházi és világi vendégsereglet, élükön a volt és az új királyhágómelléki püspökkel. A püspökbeiktató közgyűlést Kovács Zoltán egyházkerületi főgondnok nyitotta meg. Beszédében a Királyhágómelléknek az erdélyi és az anyaországi egyházkerületek között betöltött híd szerepét hangsúlyozta.

A Szózat eléneklése után Tőkés László volt püspök hirdetett igét a 4Móz 1,1-3 alapján. Az elmúlt két évtized kapcsán rámutatott: harcolva kellett építkeznünk. Kikre számíthatunk? - tette fel a kérdést. A Bírák könyvéből Gedeont idézte: aki fél és retteg, térjen vissza. Kikre számíthatunk a közel 300 lelket számláló lelkészi közösségünkben, többezer fős presbiteri közösségünkben, egyházkerületünkben? A jelennel kapcsolatban a volt püspök így fogalmazott: "Nem menekülnünk kell, hanem felvennünk a harcot, hadra fogni népünket. Ehhez ember kell a gáton, Mózesek és Áronok, vezetők és hadra fogható csapat."

Az egyházkerületi közgyűlés püspökbeiktatással kapcsolatos határozatát Forró László előadótanácsos ismertette, majd megható és ünnepélyes esemény, az új püspök eskütétele következett, melyet a gyülekezet fennállva hallgatott meg.

“Te nem most nevezel be ebbe a nemes versenybe. Sokszor futottál már, nemes versenyek vannak mögötted, amelyben bizonyítottad kiválasztásodat” - szólította meg beiktató beszédében püspöktársát Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első verseit idézve: „Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére”. “Ha úgy érzed, hogy futás közben elfogy a levegő, ha méltatlanul kapsz ütéseket, akkor soha ne feledd el: te az Isten ügyét szolgálod és a 'lelátón' lévők imádságára mindig számíthatsz. Különleges ez a futás, olykor meg kell állni és felfelé kell tekinteni. Megállni, elcsendesedni és Krisztusra figyelni. Ebben a rohanásban sokszor éppen a Vele való kapcsolat marad el. Komolyan kell venned, hogy nem vagy az egyház feje. Megbízott vagy, szolga vagy, akit Isten hívott el, Krisztus támogat, s akinek sáfárságoddal egykor majd el kell számolnod.”

"Tedd félre az akadályt, fuss kitartással, nézz Krisztusra" - összegezte mondandóját a testvéregyházkerület képviselője. A beiktató beszédet követően a királyhágómelléki esperesek megáldották egyházkerületük új püspökét, melyet Csűry István székfoglaló beszéde követett.

A program következő részében a meghívott egyházi és világi méltóságok az egyházkerület volt püspökének eddigi szolgálatát méltatták, illetve köszöntötték utódját. A Kárpát-medencei református püspökök nevében Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Ravasz Lászlót idézte: "Nem problémákat akarok megoldani, hanem bilincseket." Ennek kapcsán rámutatott: Csűry Istvánt olyannak ismerte meg, mint aki tud érzékeny lenni a problémák iránt és felelősséget vállalni ezek megoldásában.

A többórás ünnepi alkalom a Himnusz eléneklésével zárult. A befolyt adományokat az élesdi gyermekotthon részére juttatja el az egyházkerület.

Fábián Tibor

Fotók: Mohácsi László

alt

alt

alt

alt

alt

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.